keskiviikko 10. elokuuta 2016

Himoksen kylpyläalue

Jämsän Seutu nettisivut 10.8.2016Juha Karilainen

Kahdeksankerroksinen hotelli, viisi kahdeksankerroksista pistetaloa täynnä lomahuoneistoja, kylpylä ja kaksi pysäköintihallia, joista toinen on osittain maan alla.

Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy:n laatima havainnekuva Himoksen suunnitellusta kylpyläalueesta luo huiman näkymän alueen tulevaisuudesta. Eikä nyt puhuta mistään kaukaisesta tulevaisuudesta. Jos alueen kaavoitustyö etenee kitkatta, voidaan rakennustyöt aloittaa alkuvuodesta 2017.

Himoksen kylpyläkaava etenee huomenna, kun Jämsän tekninen lautakunta käsittelee kaavaehdotusta. Lautakunta esittää, että seuraavana maanantaina kokoontuva kaupunginhallitus asettaisi ehdotuksen julkisesti nähtäville.

Jämsän kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlundin mukaan kaava on nähtävillä syyskuun ajan.
– Samalla pyydetään viranomaisilta lausunnot, jotta ne olisivat meillä saatavilla lokakuun lopussa. Jos muistutusten perusteella kaavaa joudutaan muuttamaan, niin toivottavasti muutokset olisivat niin pieniä, ettei kaavaa tarvitse laittaa uudelleen nähtäville.

Valtuuston hyväksyttäväksi kaava olisi tarkoitus saada siten joko joulukuussa tai viimeistään tammikuussa.

Hyväksynnän jälkeen kaavalla on vielä 30 päivän valitusaika ennen lainvoimaiseksi tulemista.

Rakennuslupaa voidaan Stenlundin mukaan hakea jo ennen kaavan voimaantuloa.
– Esimerkiksi Tokmannin kohdalla rakennuslupa myönnettiin ennen kuin hyväksytty kaava kuulutettiin.

Kylpyläalueen rakentamisesta vastaavan Lemminkäisen hankekehityspäällikkö Janne Salosenmukaan hanke etenee aikataulussa.
– Suunnittelua viedään vaiheittain eteenpäin rinnan asemakaavatyön kanssa. Suunnitelmien suhteen ei olla vielä rakennusvalmiudessa, mutta edetään aikataulun mukaan ja kun kaavoitus etenee aikataulussa, niin rakentamisesta on mahdollista tehdä rakentamiseen johtava investointipäätös alkuvuodesta 2017.

Rakennushankkeesta on tulossa Jämsän mittakaavassa erittäin iso.
– Veikkaan, että rakennustyömaa työllistää huipussaan noin 150 henkilöä suoraan ja välillisesti vielä paljon enemmän, Salonen sanoo.

Himoksen kylpylähanketta vievät eteenpäin Holiday Club Resorts, Lemminkäinen, Tobermore (HimosLomien taustayhtiö) ja Jämsän kaupunki.

HCR toimii kylpylän operaattorina ja Lemminkäinen rakentajana. Tobermore toimisi osakkaana kylpyläyhtiössä ja olisi erillisenä toimijana alueella.

Jämsän kaupunki ei olisi osakkaana, vaan sen rooli on ostaa maata ja vuokrata sitä kylpylälle sekä rakentaa alueen infra. Jämsän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungilta edellytettyihin investointeihin enintään 4,45 miljoonaa euroa vuosille 2016–2021.