maanantai 27. helmikuuta 2017

Kuntavaalit ovat suhteelliset

Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa, että kuntavaaleissa jokainen puolue tai muu ryhmittymä saa sen määrän edustajia kuin mitä sen vaaleissa saama äänimäärä suhteessa muihin ryhmittymiin edellyttää. Suomessa suhteellisen vaalitavan laskentamenetelmänä sovelletaan nk. d´Hondtin menetelmää.

Vaalien tuloksen määrittely tapahtuu seuraavasti

1. Lasketaan kunkin ryhmittymän puolueen, vaaliliiton, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaalipiirissä saama kokonaisäänimäärä. Vaaliliitossa olevia puolueita kohdellaan yhtenä ryhmittymänä, samoin yhteislistaan kuuluvia valitsijayhdistyksiä.

2. Asetetaan kussakin ryhmittymässä ehdokkaat järjestykseen henkilökohtaisten äänimäärien perusteella.

3. Kullekin ehdokkaalle annetaan vertausluku siten, että ryhmittymän eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen ryhmittymän koko äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet ryhmittymän äänimäärästä, kolmanneksi tullut kolmanneksen jne.

4. Vaalipiirin kaikki ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen, ja tästä listasta valitaan kansanedustajiksi niin monta ehdokasta kuin valitaan edustajia.

Eli kuntavaaleissa 2011  Jämsässä pääsi valtuustoon pienimmillään 70 äänellä. Jos silloin olisi ollut yhden hengen ryhmä, niin hänen olisi tullut saada 228 ääntä päästäkseen valtuustoon.

Tämä suhteellinen vaalitapa tulee perustuslaista.

Näin se vaan on. Laskenta on yksinkertaista matematiikkaa. Onko tämä sitten oikein vai väärin? Se on perustuslain mukaista.

keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Osallistumisesta ja vaikuttamisesta on hyötyä

Vaikuttaminen ja osallistuminen edellyttävät ennen kaikkea:

1. kiinnostusta toimia koko ajan muuttuvissa tilanteissa,
2. taitoja hankkia ja etsiä tietoa sekä
3. soveltaa sitä.

Vaikuttaminen perustuu aktiivisuuteen, yksilöiden ja ryhmien yhteiseen kiinnostukseen tehdä tärkeäksi kokemalleen asialle jotain.

Osallistumisesta ja vaikuttamisesta on hyötyä:

- pääset oikeasti muuttamaan asioita
- koet itsesi osaksi ympäröivää yhteisöä
  (kylää, kuntaa, kaupungiosaa, yhdistystä, poliittista puoluetta jne.)
- saat mielipiteesi ja ajatuksesi esille
- tapaat uusia ihmisiä ja verkostoidut
- opit uutta
- pääset auttamaan muita
- saat tukea toisilta
- elämänhallintasi paranee

tiistai 21. helmikuuta 2017

Mitä yhteistä?

Uusi Levin kehityssuunnitelma valmis <linkki>

Mitä yhteistä sillä on Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n suunnitelmiin laskettelurinteiden rinnalle viereen Ski in & Ski out rakentamisesta Himoksessa?

Onko nyt vireillä olevassa Himoksen osayleiskaavan muutoksessa tämän tyyppinen kaavoitus ja kehittäminen kaupungin toimesta huomioitu?

Näin kuitenkin nyt Levillä ja näin tiedän Himoksen rinneyrittäjänkin haluavan mm. Länsikeskuksen <linkki> osalta rinnealueita kehitettävän. Länsikeskuksen Muurajaisrinteen toteuttaminen vastaa Levin suunnitelmia.

Muurajaisrinteen sijainti Länsi-Himoksessa

lauantai 18. helmikuuta 2017

Jäykkäniskaisuus

Valtuutettuna on oltava jäykkäniskaisuutta. Teit niin tai näin, aina jonkun mielestä väärinpäin. Päätökset tehdään demokraattisesti.

Tutkivaa journalismia harrastettaessa, eli Blogia kirjoittaessa, paljastaa itsestään kaiken, kaikki ajatukset. Mitä enemmän tutkii asioita ja kriittisesti kirjoittaa, niin se jäykkänsikaisempaa otetta tarvitaan.

Tosin jäykistyy niska toisinaan muillakin kuin kirjoittajalla.

Jotenkin tuntuu sille, että asioista ei oikein voi avoimesti kirjoittaa. On kuitenkin olemassa mielipiteen vapaus. Ja kuntalaisilla on oikeus tietää, mitä kunnassa tapahtuu. Lisäksi julkiset asiat on julkisia. Ja kyllä valtuutettu voi kuunnella molempia osapuolia, vaikka se ei tunnu olevan suotavaa.

Välillä on tuntunut sille, että jäykkä niska katkeaa kirjoittajallakin ;)

Huomennakin on uusi päivä.

keskiviikko 15. helmikuuta 2017

Matkailuko Jämsän pelastus?


Monen mielessä varmaan on, että mikä on matkailun merkitys Jämsälle. Jämsekin sivuilta löytyy hyvää tietoa asian ymmärtämiseksi. 

Matkailun liikevaihto on kasvanut kymmenessä vuodessa (2005-2015) 29200000 eurosta 54200000 euroon eli kasvua on noin 85 %. Samaan aikaan henkilöstömöäärä on pysynyt kutakuinkin samana.

Mitä se tarkoittaisi, jos Jämsän matkailun liikevaihto kaksinkertaistuisi?

Se tarkoittaisi kaksinkertaisen määrän turisteja asioimassa Jämsäläisissä liikkeissä. Jos katsotaan matkailukeskusten liikevaihtoa suhteessa henkilöstömäärään, niin nykyisellä liikevaihdolla on työllistetään reilut 350 henkeä. Liikevaihdon tuplaantuminen tarkoittaisi noin 700 henkilöä. Eli liikevaihdon tuplaantumisella työllistettäisiin reilut 250 henkeä enemmän kuin nyt. Kerrannaisvaikutuksineen tämä on merkittävä muutos. 

Mutta pelastuuko Jämsä tällä? 

Ei se niin sanotusti pelastu, mutta parantaa nykyistä tilannetta. Kaikesta huolimatta matkailuun panostamisella isot positiiviset vaikutukset. Ja se tuo kaikkea muuta mukanaan. Ainakin Jämsän tunnettavuus paranee ja se tuo potentiaalia vaikka mille. 

Syntyisikö vaikka hallittu exponentiaalinen kasvu?

Tätä voimme toivoa.tiistai 14. helmikuuta 2017

Poliittista joogaa

13.2.2017 Jämsän kaupunginvaltuusto piti kokoustaan Hallissa Kuorevesisalissa. Paikka on Jämsän parhaimpia kokouspaikkoja, tosin maantieteellinen sijainti ei ole ihan paras mahdollinen, mutta ei pahakaan.

Aina kun media on paikalla, niin näyttää selkeästi sille, että tiettyjen henkilöiden aivosolujen toiminta vilkastuu merkittävästi. Aivosolut virittyvät aivan toiselle asteelle ja orbitaaleilla liike exponentiaalisesti kasvaa.

Aina silloin tällöin tulee eteen, että pitää järjestää kuntalaisten kuulemistilaisuuksia. Kuntaliiton asiantuntija totesi, että juuri Te valtuutetut olette linkkinä kuntalaisiin. Olkaa korvat kuulolla ja silmät auki. Tavoittaako kuntalaisten kuulemistilaisuus muuta kuin muutama kymmenen henkilöä? Ajaako se tilaisuus tarkoitusta?

Välillä tulee eteen uusia poliittisia ja varsin populistisia määritelmiä: Kuka on se poliittisesti mukautuvaisin puolue ja kuka taas ei. Jämsään on rantautunut tai on ollut rantautuneena oma "Trump" -lahko. Täytyy sanoa, että hymy on yhtä herkässä valtuutetuilla ja yleisöllä, kuuntelee sitten Trumppia tai paikallista "Trumppia". Tämä on politiikan iloa;)

Isojen asioiden käsittely, miljoonien eurojen sellaisten, tuntuu olevan helppoa. Mutta helpoista ja mitäänsanomattomista asioista joogaaminen on tunnettua. Se onnistuu kaikilta. Helposti ymmärrettävää ja helppo puhua ihan väsyksiin asti.

Pakkoruotsin poistosta oli kaikkien helppo keskustella, koska kaikilla oli omakohtaista kokemusta. Demokraattinen päätös oli, että
- haemme pakkoruotsin poiston kokeilualueeksi
-- jos valtiovalta joskus sellaisen kokeilun päättää
-- ja jos siitä ei aiheudu merkittäviä kustannuksia Jämsälle.

Eli oltiin sitten mitä mieltä tahansa, pakkoruotsin posto JAA/EI, niin mitä oikeasti käytännössä päätettiin?

Jos joskus valtiovallan taholla päätetään pakkoruotsin poiston kokeilualueen perustamisesta, niin Jämsä hakee kokeilualueeksi. No päästäänkö sitten kokeilualueeksi vai ei? Jos päästään kokeilualueeksi, niin siitä ei saa aiheutua merkittäviä kustannuksia Jämsälle. Mitkä ovat ne merkittävät kustannukset milloin siinä tapauksessa liitytään tai ei?

Siis mistä oikeasti päätettiin? Jos, jos ja jos, niin se takoittaa, että lasten vanhempien tulee ottaa vastuu lastensa valinnoista.

Viimeisten vuosien aikana on kaavapäätökset menneet läpi nuijan kopautuksella, niin kuin nytkin. Ja se on hyvä asia. Eteenpäin mennään ja uuden syntymiselle tulee mahdollisuus.  Minulla on jotenkin sellainen tunne, että kaikki valtuutetut eivät monesti tiedä, mistä päätettiin. Asiat ovat laajoja ja moniselkoisia, ja erittäin täydellisesti selvitetty. Toivoisinkin, että kaavoista annettaisiin valtuustossa sellainen lyhyt parin kolmen minuutin referaatti. Näin ryhmämme sisällä keskustelimme.

Mitkä ovat ne Jämsän isot asiat, mihin meidän tulisi enemmän fokusoitua?

Ne ovat:
- kaupungin talous
- maakunta/SOTE asiat, voimme asiaan vaikuttaa
- oikeat investoinnit tiukassa taloudellisessa tilanteessa
- työpaikkojen lisäämisen edellytysten luominen
- muuttotappion kääntäminen muuttovoitoksi
- lasten ja vanhusten hyvinvointi

Jotenkin jään kaipaamaan konkreettisia toimia isojen asioiden hoidossa. Intuitiivinen ja nopealiikkeinen päätöksentekokoneistoni aivosolujeni orbitaaleilla ei tahdo kestää tätä poliittista joogaa.

Mielestäni Jämsässä tulisi olla suorat henkilövaalit, joilla valitaan Jämsäläiset edustajat päättämään Jämsäläisten asioista. Nyt hyvät henkilöt eivät hakeudu joogan pariin.

Kaiken kaikkiaan tämä on kaikki politiikkaa.

sunnuntai 12. helmikuuta 2017

Jämsä huomenna

Maantieteteellinen fakta tulee ensin tunnustaa. Jämsä sijaitsee Keski-Suomessa, Jyväskylän ja Tampereen välissä, Keski-Suomen maakunnassa. Lyhyehkö matka Jyväskylään, jos työmatkana asiaa tarkastellaan. Tampere sijaitsee jo päivittäisen työmatkan äärirajalla. Liikenteellisesti Jämsä sijaitsee ihanteellisessa paikassa.

Jämsän talous on viimeisinä vuosina ollut tiukka - niin sanottua taiteilua. Rakenteellisia muutoksia on jouduttu tekemään. Palveluja on keskitetty ja hieman supistettu. Vaikemmat ajat taloudessa ovat edessäpäin. SOTE -ratkaisun tuoma tulevaisuuden tuntemattomuus mietityttää.

Jämsässä on poikkeuksellisen paljon julkisia kiinteistöjä heikon sisäilman riivaamina. Emme ole poikkeuksellinen kunta Suomen maassa. Työntekijöille on taattava terve työympäristö. Kiinteistöjen korjausvelka rasittaa taloutta vielä useana lähivuotena. Mistä tämä sisäilmaongelma oikeasti johtuu? Siihen ei ole olemassa selkeää vastausta.

Talouden tiukkuus johtuu työpaikkojen katoamisesta Jämsän seudulta muualle. Isoimpina yksittäisinä vaikuttajina on varuskunnan siirtyminen Tikkakoskelle ja metsäteollisuuden murroksen kautta vähentyneet työpaikat.

Työpaikkojen siirtyminen maakuntakeskuksiin johtuu asioiden keskittämisistä. Valtakunnallisesti pääkaupunkiseutu ja maakuntakeskukset vetävät. Myös maakuntakeskusten kyljessä olevat kunnat hyötyvät muuttoliikkeestä. Pitäisikö pendelöinti saada paremmaksi Jyväskylään ja Tampereelle?

Työpaikkojen katoaminen vaikuttaa moneen asiaan. Ihmiset siirtyvät työpaikkojen perässä. Kuinka kääntäisimme muuttotappion hieman muuttovoiton puolelle? Tämä muuttotappio kuitenkin aiheuttaa rakenteellisia muutoksia kuntaamme. Ja muutoksia on vain tehtävä, koska talous siihen ajaa. Raha ei kasva puiden oksilla. Kolmevuotisella suunnittelukaudella on Jämsän talous oltava plus miinus nolla tai positiivisella puolella.

Jämsässä on paljon hyvääkin
- metsäteollisuus vankka ja vakaa tukijalka

- ilmailuteollisuus on iso työllistäjä

- elintarviketeollisuuden puolella meillä iso toimija

- terveyssektori on myös merkittävä työllistäjä alueella

- julkisen sektori on myös iso työllistäjä jatkossakin

- matkailun alueella meillä on iso ympärivuotinen keskus

Mistä Jämsä tunnetaan Suomi-tasolla? 
Himoksesta, se on taivahan tosi. Mutta tietäsivätpä turistit vielä, että Himos on Jämsässä.

Mistä Jämsä haluttaisiin tunnettavan?
- elinvoimaisena ja kehittyvänä keskisuurena kaupunkina
- metsäteollisuudesta
- ilmailuteollisuudesta
- ympärivuotisesta matkailukeskuksesta
- Euroopan suurimmasta Datapuistosta

Me voimme Jämsäläisinä asiohin vaikuttaa, kukaan muu ei tee asioita puolestamme.

Saisimmeko aikaan maakuntakeskuksiin maalle pako ilmiön?

lauantai 11. helmikuuta 2017

Se on talvi nyt

Tulihan se talvi vihdoinkin. Kerrankin aurinkoinen keli, lumiset puut ja sopiva pakkanen. Kaikki ylös, ulos ja talven keskelle.

Nauttikaa talvesta  !!!


perjantai 10. helmikuuta 2017

Minun Jämsä - Kännykän takaata katsottuna

Kaikki Minun Jämsä kuvat on otettu kännykällä. Pääosin kuvat on Jämsästä. Joku kuva Päijänteeltä voi olla kunnanrajan toiselta puolen. Myös osa luontokuvista on eteläisestä Jämsästä eli Kuhmoisista, pääosin Isojärven alueelta.