keskiviikko 30. marraskuuta 2016

Himospynttä ja Muurajaisrinne

Himospynttä alueen toteutus tehtiin luottaen virkamiehen virkavastuuseen Himos Resort Oy:n kanssa. Jämsän kaupunginhallitus hyväksyi asian ja samoin kaupunginvaltuusto. Uskallan väittää, että suurin osa valtuutetuista ei ymmärrä, mistä päätettiin.

Himospynttä alueen kunnallistekniikan vastineeksi kaupunki osti tontteja "perähikiältä", jotka ovat kaukana laskettelurinteestä (kts. kuva). Alueelle ei ole rakentumassa kunnallistekniikkaa, ainakaan heti. Sijainnin takia tontit eivät uskoakseni tule menemään kaupaksi pitkään aikaan. Tontit ovat kaukana Himoksen keskiöstä. Lähempänä olevat tontit ovat houkuttelevampia.

Valtuutettuna saamani tiedon mukaan, nyt Hiihtokeskus Himosvuori Oy esittää aivan samanlaista toteutumallia Muurajaisrinteeseen

Muurajaisrinteen alueen kunnallistekniikan rakentamisesta Jämsän kaupunki saa tontteja vastineeksi Muurajaisrinteestä. Tontit ovat aitoja Ski in -Ski out tontteja, joille on oikeasti kysyntää. Lisäksi näillä tonteilla olisi jo kunnallistekniikka, kun Muurajaisrinne valmistuu. Väitän, että tontit menevät kaupaksi.

Kylpylä tulee ja koko Himos kehittyy - Iso pallo pyörimään. Jämsä nousee taloudellisesta ahdingosta vain sillä, että koko Himos kehittyy. Pelkkä kylpylä ei riitä, rima pitää asettaa korkealle.

Porraskannuste

Jämsän kaupungin virastotalolla Kelhänkadulla on portaissa "Porraskannusteet". Pohjakerroksen ja ykköskerroksen välillä oli neljä kannustetta. Kannusteet näyttivat jatkuvan yläkertaan saakka. Kannusteet olivat hupaisia ja kannustivat käyttämään portaita hissin sijaan. Tekstit olivat riittävän isolla tehty ja olivat portaan pystypinnalla.

Hyvä idea !!!

Hetken mietin mitä sellaiset saisin. Vanha tuttu Google kehiin ja muistin pari iskulausetta. Ja sieltähän löytyi koko sarja.

Porraspäivien materiaali löytyy kokonaisuudessaan täältä <linkki>. Kapeat porraskannusteet löytyvät täältä <linkki>.


maanantai 28. marraskuuta 2016

Yhteisten asioiden hoitamista järkevimmällä mahdollisella tavalla

Toisinajattelija eli valtavirrasta poikkeavan ajattelun omaava henkilö, joka lukee Blogiani lähestyi minua viestillä. Luvalla julkaisen tekstin nimettömänä.

"Tää on aika ihme juttu,että itsenäistymisen aikaan 1917 vallassa olleet kansalaisliikkeet (puolueet) omivat eduskunnan ja lainsäädännön tässä maassa omien "yritystensä"/ryhmiensä yksinoikeudeksi, Ryhmien syntyaikaan olleet aatteet on kadonnut jo ajat sitten tilalle on tullut korruptio ja valtapeli, joka ei enää ole yhteisten asioiden hoitamista järkevimmällä mahdollisella tavalla ja tämä vaan jatkuu jos systeemiä ei muuteta tähän aikaan sopivaksi."

Teksti antaa ajattelemisen aihetta itse kullekkin.

lauantai 26. marraskuuta 2016

Poliittiset mandaatit

Kunnallisessa päätöksenteossa poliittiset mandaatit jakaantuvat seuraavasti.

"Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Suhteellisessa vaalissa kullekin ehdokkaalle lasketaan vertailuluku, johon vaikuttavat sekä ehdokkaan saamien äänien että tämän edustaman puolueen saamien äänien määrä."

Tämän perusteella jokaisella puolueella/ryhmittymällä on vertailuluvut, joiden perusteella ruvetaan paikkoja jakamaan. Se tapahtuu suuruusjärjestyksessä.

Valitaan
- puheenjohtajat valtuustolle ja hallitukselle
- valtuustopaikat
- hallituspaikat
- lautakuntapaikat
- lautakuntien puheenjohtajat
- tytäryhtiöiden edustajat
- jne

Jotta paikkojen määräytyminen ei olisi nin helppoa, niin kuvioon astuu sukupuolikiintiö.

Kunnan toimielimiä ovat kuntalain 17 § mukaan kuntien omistamien liikelaitosten johtokunnat. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, joka kuuluu seuraavasti: 

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä ml. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla.

Eli soveltaen 9 jäsenisessä lautakunnassa on oltava 4 paikkaa vähemmistösukupuolelle
ja 7 jäsenisessä taas 3 paikkaa. Esimerkiksi 5 jäsenisessä tytäryhtiössä luku on 2.

Käytännössä käy kuitenkin sille, että on esimerkiksi pätevä nainen, mutta kun kiintiön mukaan pitää olla mies, niin siten valitaan ns. epäpätevä mies. Tai tietysti voihan käydä päinvastoinkin, että on pätevä mies ja kiintiön mukaan on valittava nainen. Tämä on tavanomainen tilanne valintahetkellä. Muodollisella pätevyydellä ei ole mitään merkitystä ;)

Toteutuuko tässä kuntalaisen etu?
Valitaanko pätevin hoitamaan yhteisiä asioitamme?

Tasa-arvopykälää ei voi sivuuttaa. Laki on laki. Naisesta ei voi tehdä hetkessä miestä. Kirurgisesti miehestä syntyy pienellä nopealla operaatiolla kyllä nainen ;)

Näin tämä poliittisten mandaattien jako menee. Ja sillä mennään kohti seuraavia vaaleja. Pika -kirurgia tarvitaan, jos halutaan valita pätevimmät.

Summa summarum: jokaisessa ehdokasryhmittymässä tulee olla hyviä naisia ja miehiä ehdokkaina, jotta voidaan valita mahdollisimman pätevät henkilöt hoitamaan yhteisiä asioitamme.

Olisinko vain ajattelematta?

On tässä tullut mietittyä, että miksi olen mukana kunnallispolitiikassa. Ja miksi otan tai yritän ottaa asioista selvää. Vain tiedon avulla voin vaikuttaa. Päätöksentekokenttä on erittäin laaja ja kaikkiin asioihin ei millään kerkeä täysin syventyä, kun palkkatyökin pitää hoitaa.

Optimi kunnallispoliitikko olisi aktiivinen kokopäiväeläkeläinen, jolla olisi vielä ilmiömäinen tahtotila ottaa kaikista mahdollisista asioista selvää.

Paljon helpommalla itse pääsisin, kun olisin vaan tietämättömänä ja hiljaa. Tietämättömänä olisi paljon onnellisempi ja varmempi olotila. Ei tarvitsisi turhaan "stressata". Ei tarttis omaa aikaa käyttää yhteiskunnan hyväksi. Nauttisin vai kokouspalkkiosta.

Jospa olisinkin vain ajattelematta?

Ei sovi minun arvomaailmaani, että olisin ajattelematta, ja myös vaikuttamatta. Omatuntoni rupeaisi soimaan voimakkaasti mollissa. Täytyy pyrkiä tavoittelemaan sellaista tilaa, jossa lähes kaiken tietäisi ja ymmärtäisi sekä pystyisi myös vaikuttamaan. Yli-ihminen.

Lopuksi pitää vielä muistaa demokratian pelisäännöt, jotka saattavat lannistaa yltiöinnokkuuden.

perjantai 25. marraskuuta 2016

Himoksen kaavat

Himoksen kylpylän osayleiskaava 2-4 osa 1 ja kylpylän alueen asemakaava sekä kylpylän asemakaavan maankäyttösopimus on 28.11.2016 Jämsän kaupunginhallituksen kokouksen asialistalla.

Nyt mennään askel askeleelta kohti toteutusta, ensin hallitus ja sitten valtuusto. Alla olevien linkkien takaata selviää asiat tarkemmin.

Himoksen osayleiskaava 2-4
Himoksen kylpylän asemakaavan maankäyttösopimus
Himoksen kylpylän asemakaava


torstai 24. marraskuuta 2016

Koko kaupungin yksityistäminen


Olen tässä nyt yrittänyt ottaa selvää asioista usean vuoden ajan. Vaikeata on ollut, näin täytyy kainalot märkänä todeta. Myös hiukka hikeä on pitänyt otsalta pyyhkiä.

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että koko Jämsän kaupunki tulisi yksityistää. Koko poliittinen päätöksentekokoneisto sekä virkamieskoneisto, kakspäinen aasi, tulisi saattaa romukoppaan. Tähän päätelmään olen tullut vuosien ajatuksen tuloksena. Sille on olemassa perustelunsa.

Perustelut:
- johtamisessa vakavia puutteita
- tarkastuslautakunta ei puutu riittävän kovaotteisesti ongelmiin
- virkakoneistossa selitellään ja piilotellaan tekemisiä, sekä kerrotaan vain osa totuudesta
- selkokieltä vältellään, päättäjät eivät ymmärrä asioita
- päättäjät eivätkä uskalla tunnustaa olevansa ymmärtämättömiä
- kustannustietoisuus heikkoa kautta organisaation
- yrittäjiä ei kohdella tasavertaisesti
- projektien ja niiden kustannusten hallinta olematonta
- projektien kustannusylityksistä ei välitetä
- näyttäisi että tilintarkastaja ei puutu kustannusylityksiin
- luottamustehtävissä on epäpäteviä henkilöitä poliittisin perustein
- luottamustehtävissä riittää, kun on oikea sukupuoli
- kaupungin tytäryhtiöiden hallituksessa epäpäteviä henkilöitä poliittisella mandaatilla
- oikeasti virkamiehet johtavat kaupunkia, poliittinen päätöksenteko on kumileimasin
- virkamiehiä ei voi erottaa kuin vakavan virkavirheen takia
- valtuuston kokoukset ovat populismin riivaamia
- organisaatio sallii epäasiallisen käytöksen ja alkoholinkäytön
- epäoleellisista pikkuasioista keskustellaan, itse päätöksen pääkohdista ei
- seminaarimatkat Lappiin eivät täytä nykyaikaista Code of Conduct (menettelytapa) ohjeistusta


Olen avannut aivoni levälleen juuri lukijoille luettavaksi. Kohta pälli leviää.
Vai kestääkö lehmänhermot sittenkin?

Todellisuudessa kaupunkiorganisaatiota ei voi yksityistää kuin osittain. Töitä on paljon tekemättä, niin kuin voitte edellisistä perusteluista ihan itse todeta.

Jaksanko jatkaa? Kuka jaksaa taistella tuulimyllyjä vastaan?

Jään odottamaan neuvoa antavaa viestiä ulkoavaruudesta. Tarvitaan yhteyttä tuonpuoleiseen ja täytyy olla yliluonnollisia parannustaitoja ;)

Kattila episodi taputeltiin

Olen poistanut arkaluoteiset tekstin kohdat 15.12.2016...

Jämsän aluelämpö suunnitteli Hallin taajamaan 4 MW kaukolämpövoimalaitosta. Prosessin edetessä Patria kilpailutti omaa kaukolammön tuottajaansa. Tarjouskilpailussa oli mukana Jämsän Aluelämpö Oy ja VAPO. Jälkimmäinen eli VAPO voitti tarjouskilpailun. Patria ostaa seuraavat 15 v lämpönsä VAPOlta. Jämsän aluelämmön tuotettavasta kapasiteetista tippui merkittävä osa kilpailijalle.

Tässä vaiheessa Jämsän aluelämpö jatkoi 4 MW kaukolämpövoimalaitoksen tekemistä, vaikka omat ja ulkopuoliset asiantuntijatkin sanoivat, että metsään mennään. Partian osuuden verran olisi pitänyt kattilaa pienentää.

VAPO kaukolämpövoimalaitos on teholtaan 3 MW ja tuottaa/myy kaukolämpöä 18 GWh.  Jämsän aluelämmön uusi laitos on 4 MW ja tuottaa/myy 8 GWh.  "Sokea Reettakin" näkee, että kaupungin laitos on noin 2 kertaa liian iso. Aluelämmön olisi pitänyt investoida kahteen pieneen kattilaan 1,0 MW + 0,5 MW (talvi+kesä) <linkki>

"Hallintoa tarkkaileva elin" käsitteli asiaa äskettäin. Siellä on mahdollisesti käsitelty Jämsän aluelämmön toimitusjohtajan toimintaa sekä hallituksen toimintaa. Mutta kun kaikki on salaista.

Tilintarkastaja tarkistaa vain, että numerot täsmäävät. Ei ota kantaa siihen, että investointi on 2 x liian iso.

Kyseistä liian isoa kattilaa voidaan ajaa suunnitellulla tavalla vain noin 4 kk vuodesta, kovemmilla pakkasilla. Muun ajan on ajettava kalliilla tavalla.

Jämsäläiset muut kaukolämmön käyttäjät maksavat Hallin voimalaitoksen tappiot.

Siis hupuloimme jämsäläisinä 2 M€ eli köyhän kunnan puolikkaan kirjaston verran.

Onko poliittisella mandaatilla valitut hallituksen jäsenet oikeita henkilöitä päättämään tällaisista asioista?

Miksi suunnittelua ei muutettu kesken prosessin kun tulopohja petti?

Miksi aluelämmön omia ja ulkopuolisia asiantuntijoita ei kuunneltu?

Miksi toimitusjohtaja esitteli liian ison laitoksen hallitukselle?

Miksi hallitus ei ymmärtänyt, että laitos on liian iso?

Miksi kaupunginjohtaja ns. peittelee aluelämmön toimitusjohtajan ja hallituksen väärää päätöstä?

Miksi "tarkkailevan elimen" toiminta on salaista?

Miksi tilintarkastajan toimivaltaan ei kuulu väärän kokoisen investoinnin käsittely?

Miksi tilintarkastaja tarkisti vain, että investoinnin numerologia täsmää?

Miksi?
Miksi?
Ja miksi?

Mitä pitäisi jatkossa tehdä toisin?


keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Asian käsittely viranomaisessa

Olen laittanut virkakoneistolle sähköpostilla kysymyksen tai selvityspyynnön. Saa nähdä saanko vastaksen hallintolain 5 luvun ja pykälän 23 mukaisesti.

Kristallipalloni ei nyt kerro mitään. Odotan.

- - -
6.6.2003/434
Hallintolaki

II OSA
HALLINTOASIAN VIREILLETULO JA ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISESSA

5 luku
Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset

23 §
Käsittelyn viivytyksettömyys

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.
- - -

Juuri näin - Sapiskaa valtuustolle

Jani Wickholm puhuu suoraan ja asiaa. Valtuustohan on otanta jämsäläisistä - ja meitä on moneen lähtöön. Lehmän hermot pitää olla, että kestää valtuustossa sitä olematonta populistista puhetta, jaagailua ja liibalaabaa. Jos tupakoisin, niin hermosauhut pitäisi ottaa kesken valtuuston kokouksen, niinkuin Jani on silloin tällöin tehnyt.

Alla oleva tekstin pätkä on kopio
Jämsän Seudun nettilehdestä 22.11.2016.

Allekirjoitan Janin julkilausuman.

- - -
Wickholm antaa sapiskaa valtuustolle.

Kovin usein kunnallinen päätöksenteko ja artistilliset ajatusvirtain linjaukset eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Ihme kyllä ei tämän valtuuston kanssa. Tässä valtuustossa asioiden jaagailu ja liibalaaba-ympäripyöreät puheenvuorot tiettyjen valtuutettujen osalta ovat suhteellisen tragikoomisia. Vie muidenkin valtuutettujen henkiset voimavarat siihen pullataikinan vaivaamiseen, joka on suurimmaksi osaksi pelkkää sanahelinää. Aivan yhtä hyvin voisivat lausua mietteitä maailman rauhasta. Viimeisin neljä ja puolituntinen sessio kirkasti ajatukseni tämän päätökseni myötä.
- - -

tiistai 22. marraskuuta 2016

Naista alentavat tekstiviestit

Jämsän johtajuuskriisi perustuu kaupunginjohtajan erottamisaloitteessa olleisiin perusteihin, joita ei haluttu edes käsitellä. Tekstiviestikohu on aivan sivuseikka. Mutta jos pureudutaankin itse tekstiviestikohuun. Mielestäni viestit olivat naista ja naisen arvoa alentavia. En voi hyväksyä sellaista.

Sitten tutkin vielä niiden puolueiden arvomaailmoja, aateperustaa ja perusarvoja, jotka ns. hyväksyivät kohun ja sen kylkiäisenä olleet tekstiviestit.

Onko nämä linjassa päätöksen kanssa?

Alla eri puoluieden nettisivuilla olleet "julistukset". Linkin takana alkuperäinen dokumentti.

Kokoomuksen arvot
Tavoitteena tasa-arvo
Tavoitteenamme on ihmisten välinen tasa-arvo. Sukupuolten, sukupolvien ja vähemmistöjen tasa-arvon tulee toteutua niin palveluissa, työelämässä, hallinnossa kuin lähiyhteisöissäkin. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vaalimisen periaatteet tulee siirtää myös seuraaville sukupolville. Ihmisoikeuksien toteutuminen kaikkialla maailmassa on edellytys ihmisarvoiselle elämälle ja kehitykselle.
“Tarvitaan päätä, käsiä ja sydäntä.”

Perussuomalaisten aateperusta
Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys, tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu. Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna: Maamme tulee jättää uusille sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa kuin se on tänä päivänä.

Vasemmistoliiton perusarvot
Tasa-arvo, vapaus ja kestävä kehitys
Vasemmistoliiton perusarvot muodostavat kokonaisuuden, jonka kaikki osat ovat yhtä tärkeitä ja joka toteutuu vain demokraattisessa yhteiskunnassa.

Tasa-arvo on kaiken vasemmistolaisen ajattelun ja toiminnan lähtökohta. Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen arvo. Jokaisella on oltava oikeus hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Tasa-arvo on se järjen ja sydämen mitta, jonka avulla otamme kantaa niin koulutukseen, työelämään, sukupuolten ja ikäryhmien välisiin suhteisiin kuin toimeentuloon. Suuret tulo- ja varallisuuserot ja omistamiseen perustuva valta ovat ihmisten tasa-arvon toteutumisen pahimmat esteet.

Vapaus on ihmisen oikeus ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja luovuuteen. Vapaus on jokaisen ihmisen yksilöllisyyden ja koskemattomuuden kunnioittamista. Vapaus on kautta historian ollut sorrettujen ja alistettujen unelma, joka on saanut ihmiset yhtymään toimintaan yhteiskunnan muuttamiseksi. Pahimmat vapauden esteet ja pakot tämän päivän ihmisille tuottaa omien lakiensa mukaan toimiva talous. Vasemmistolle vapauteen liittyy aina yhteisöllinen vastuu ja solidaarisuus. Vapaassa yhteiskunnassa jokaisen vapaus on kaikkien vapauden ehto.

Blogin lukijamäärä ylitti 90 000 lukijan rajan

Toimitusjohtaja olisi jo erotettu

Yritysmaailmassa on kaikki toisin.

Toimitusjohtaja saa useasti kenkää alta aikayksikön. Siihen riittää hallituksen luottamuspula. Tilanteen tultua päälle ei keskustella eikä äänestellä. Osoitetaan ulko-ovea ja annetaan lämmintä kättä. Mediatiedote tehdään. Sitten etsitään sopiva toimitusjohtaja tilalle.

Samoin jos yrityksen toimitusjohtaja on hakenut jo useampaan muuhun yritykseen töihin ja asia paljastuu, niin kenkää tulee jälleen alta aikayksikön. Ei siinä enää kysellä. Ulko-ovi auki vaan ja potku takalistoon.

Eikä yritysmaailma kyllä katsele naisia alentavia tekstiviestejä. Kyllä tällöinkin ulko-ovi paukahtaa selän takana.

Miksi yrityselämä ja kuntasektori elävät niin eri maailmassa?

Himos Resort tilinpäätöstiedot

Kuulin omituisia juttuja Himos Resort Oy:n (Himos golf) tilinpäätöstiedoista ja päätin ottaa asioista selvää.

No ei se ollut huhujen mukainen.maanantai 21. marraskuuta 2016

Pertti Peltola - Liian suuri valtuusto

Matemaattisesti ajateltuna juurikin näin. Ja lukuhan kasvaa, mikäli keskustelukumppani ei ymmärrä tai ei halua ymmärtää asiaa ensimmäisellä kerralla. No toiset ei ymmärrä asioita toisella eikä kolmannella kerrallaaan.

Matemaattinen mielepidekirjoitus ei kerro, mikä on se oikea koko. Se lienee 4, 10, 20 tai 43. Taisi kirjoittaja hylätä jo valtuuston koon 43. Optimi on yli 4 ja alle 43. Ehkä kirjoitus saa yhtä matemaattisen jatko-osan.

Totuus on, niinkuin kirjoittaja sanoo "kaupungin etu täytyy löytyä keskustelemalla, joka vaatii ammattitaitoa".

Kaupunginjohajan erottamisasiassa suurempi osa valtuustoa oli sitä mieltä, että asioita ei käsitellä eikä keskustella. Haudataan erottamisen perustelut keskustelematta. Se siitä ja keskusteluista.

Jämsän Seutu 21.11.2016

Kalmoniemen asemakaava

Päijänteen rantaan ollaan suunnittelemassa lisää tontteja. Sinänsä mielenkiintoista, koska Jämsän alueella jo toistasataa omakotitaloa myynnissä, ja kaksi niistä suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä.

Ehkäpä näille Päijänteen rantatonteille on kysyntää? Toivottavasti.

Maanomistaja on tehnyt hakemuksen asemakaavan laatimiseksi Kalmoniemeen kiinteistölle 182-413-1-707. Kaavan tavoitteena on pientalo asutuksen mahdollistaminen alueella. Hankkeesta tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus maanomistajan kanssa. Suunnittelualue sijaitsee Päijänteen rannalla Kalmoniemessä Tiirinniemen asuinalueen itäpuolella. Alue on rakentamaton eikä siellä ole asemakaavaa.

sunnuntai 20. marraskuuta 2016

Himos kausikortti

Niin sanottujen Himos aiheisten kirjoitusten kirjoittajana voin todeta, että olen aivan itse ostanut kausikorttini ja muutaman muunkin tänäkin vuonna, niinkuin aiempinakin.

Ei tarvitse tulla kyselemään, että
"Kuka sinun kausikorttisi on maksanut?"

Aiempina vuosina näitä viisastelijoita on ollut useita tällä kylällä.

Alla dokumentti.


lauantai 19. marraskuuta 2016

Patajoen kanava


Patajoen kanavan sulku, karttalinkki.

Antti Kivelä oikealla asialla. Teknisen lautakunnan kokous 24.11.2016

Patajoen kanavan rakentamisen kesken jättäminen on häpeäpilkku Jämsän matkailukaupungille.

Uutta ollaan pontevasti kaupungin varoilla rakentamassa ja aiempia hankkeita jätetään kesken.

Hankkeeseen on myönnetty EAKR -rahoitusta ja julkisten tietojen mukaan Himoksen yrittäjät ovat tulouttaneet kaupungin kassaan hankkeessa sovitun osuutensa 10 % kustannusarviosta.

EAKR -rahoituksen ehtona oli, että Jämsän kaupunki hankevastaavana ja valvonnasta on vastannut Keski-Suomen ympäristökeskus ja myöhemmin Keski-Suomen ELY-keskus.

Valvova viranomainen vastaa hankkeen valvonnasta ja hankevastaavana Jämsän kaupunki työn loppuun suorittamisesta. Tällaisien työn vaiheisiin voi luonnollisesti liittyä yllättäviäkin ongelmia ja jopa ajallinen työn keskeytyminen, mutta työn täysin keskeyttäminen on ympäristörikos.

Teknisen lautakunnan esityslistan mukaan lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että TA 2009 varataan määräraha kanavan rakennustöiden loppuun saattamiseksi ja että teknisen lautakunnan päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. Edelleen esityslistan mukaan vuoden 2009 talousarviossa valtuusto ei ole myöntänyt hankkeen loppuun saattamiseen tarvittavia määrärahoja. Tekninen lautakunta on noudattanut valtuuston tahtoa. Hanke odottaa edelleen loppuunsaattamista.

Edelleen esityslistassa otetaan esille, että Himoksen alueelle kohdistuu tällä hetkellä voimakkaita investointipaineita, eikä Patajoen pienvenereitti/kanava ole kaupungin elinkeinotoiminnan kannalta katsottuna prioriteettijärjestyksessä kärkisijoilla. Milloin kaupunki on laatinut ja julkaissut prioriteettijärjestyksen, missä mm. Päijänrannan mahdollisesti kaupungin rakentama satamakokonaisuus syrjäyttää tämän ympäristörikoksen korjaamisen yhteiskunnan toimin. Niin kuin Kivelä vastauspyynnössään toteaa, vesiyhteys Päijänteelle on katkaistu ja alueelle on jätetty keskeneräinen rakennelma.

Teknisen lautakunnan päätökseksi esitetään, "että selvää on, että pienveneille riittävä kulkuyhteys Patalahdelta Päijänteelle on järjestettävä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kaupungin talous ei siihen anna mahdollisuutta."

Antti Kivelälle vastaus kuuluu valtuustolle, koska se viime kädessä päättää Matkailukaupunki Jämsän ja Himosalueen investoinneistaan ja eikä se ole vuoden 2009 talousarviossa, eikä jatkossakaan myöntänyt hankkeen loppuun saattamiseen tarvittavia määrärahoja.

torstai 17. marraskuuta 2016

Himospyntän alueen rakentaminen-periaatepäätös, osa 3

Valtuutettuna olen kaupungin virkamiehen virkavastuulla valmisteleman ja kaupunginhallituksen päätöksen perusteella päättänyt Himospyntän kunnallistekniikan rakentamisesta.

Kuitenkaan en ole edellä olevasta päättäjänä voinut ymmärtää, että

"Neuvotteluja on yhtiön kanssa käyty useaan eri kertaan siitä, miten yhtiö pystyy selviytymään velvoitteistaan, ilman että omistajat käyttävät OYL:n mukaisia mahdollisuuksia yhtiön rahoittamiseksi. Tämä menettelytapa on sovittu talvella 2014 - 2015, ja sen pohjalta valtuusto on tehnyt päätökset 16.3.2015. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen myydä Himoksen Golfkentän alueen Himos Resortille ja kaavoittaa alueelle lisärakennusoikeutta hintaan 120 euroa/k-m2 (KV 16.3.2015 § 21). Kaupunki sitoutui Golfkentän alueelta saatavilla kaavoituskorvauksilla rakentamaan Salavan tien jatkon Himospynttä nimiselle alueelle (esityslistan liitteessä sininen), jolloin kaavoituksen hyöty (myyntihinta – kaavoituskorvaus – mahdollinen lisäkunnallistekniikka) jää maanomistajalle."

Sitoutuiko valtuusto ja kaupunki?

Valtuuston päätöksessä 16.3.2015 ei kaupunki sitoutunut golfkentän alueelta saatavilla kaavoituskorvauksilla rakentamaan Salavan tien jatkoa. Lisäksi voidaan todeta, että tie on valmis, mutta golfkentän alueelle ei ole vielä lisärakennusoikeuksia tullut, eikä niistä ole ainakaan valtuustossa ollut uutta maankäyttösopimusta

"Mikäli kaupan kohteena olevalle alueelle haetaan myöhemmin asemakaavan muutosta, niin maanarvonnousuun liittyvät kehittämismaksu asiat ratkaistaan maanomistajan ja kaupungin välisessä maankäyttösopimuksessa."

Valtuustossa olin päättämässä 25.4.2016 toisilla perusteilla Salavan tien jatkamisesta

"Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää 220.000 euron määrärahan Salavantien noin 210 metrin matkalle esityslistan liitteen mukaisesti." 

Perusteluna on, että

"Yhtiö osti Golfalueet kaavoittaakseen alueelle lisärakennusoikeutta. Tältä osin kaavaluonnokset ovat olemassa, kaavoituskorvauksena yhtiö maksaa kaupungille 120 €/kem2 indeksiin sidottuna, kokonaisuutena on alustavassa luonnoksessa rakennusoikeutta 5.660 kem2. Kaupunki puolestaan jatkaa Salavantietä noin 210 metriä, jonka kustannusarvio on 220.000 euroa. Kaupunki myös parantaa tien rakentamisella esityslistan liitteen mukaisesti omaa vakuuttaan, joka sijaitsee rakennettavan tien päässä."

Eikö nyt olisi perustelujen paikka, että minäkin valtuutettuna ymmärtäisin, että millä perusteella Salavantien jatke kaupungin kustannuksella rakennettiin ja että miten kaupunki jatkossa kohtelisi kaikkia maanomistajia ja kaavaosapuolia asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamisessa tasapuolisesti.

Nyt en enää pysy ollenkaan kärryillä ? ? ? ? ?

Pakko on kysyä virkamiehiltä vastaukset.

Pispalan asemakaavan muutos etenee

Pispalan kioskin asemankaavan muutos sallinee kioskin rakentamisen palaneen kioskin paikalle. Jämsän kaupunki ottaa vastattavakseen lisää Koskentietä aina maatalousoppilaitoksen risteykseen saakka. Tällöin nykyinen toimiva liittymä Koskentieltä kioskin tontille voidaan säilyttää.

Kaavamuutos on 21.11.2016 kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen valtuustossa.

Sotaratsun unelmavaltakunta

Jokainen sota eli valloitus tarvitsee sotaratsun eli hevosen, joka tekee työn. Sotaratsu on tehnyt töitä jo jonkun vuoden. Viimeisessä taistelussa peitsi meinasi osua sydämmeen. Tuho sivuutettiin hiuksen hienosti. Ei valtakunnan kehittäjäratsua voi syöstää hengiltä.

Suitsissa sotaratsulla on sotamies, joka näyttää hevosen suunnan. Sotamies on se, joka luo sodan teknisen taktiikan. Sotaratsu niin sanotusti tyhmänä etenee sotamiehen ohjastamaan suuntaan tyhmyyttään. Tietämättään sotaratsu on täysin sotamiehen henkisessä otteessa suitsen kireenä.

Sotamiehen sotajoukko työskentelee tiiviissä yhteistyössä sotaratsun tallihenkilöstön kanssa. Lisää talleja pitää saada ei puolille keinoja kaitsematta. Siinä mukana on virassa olevia tallinrakennuksen osaajia. Koko joukkio etenee määrätietoisesti ja näyttävästi eteenpäin kuitenkin ketunhäntä kainalossa.

Sotapäälliköt eikä sodan johto tiedä, mitä sotamies ratsuineen vuorien takana oikein puuhastelee. Johto tekee päätökset sotamiehen sotajoukon luottamukseen perustuen. Kumileimasinta lätkytellään tarpeen tullen - näyttää hyvältä mentaliteetilta.

Sotaratsu on unelmoidun valtakunnan turva. Jos sotaratsu kuolee taistelussa, niin haavevaltakunta tuhoutuu, koska ratsu puuttuu. Ei sotamiehellä eikä sotajoukolla tallihenkilöstöineen ole sen jälkeen enää töitä. Ei ole ketään kenen tyhmyydellä voidaan ratsastaa kohti omia unelmia. Tallinrakentajiakaan enää käytetä unelmoidun valtakunnan rakentamiseen.

Mutta milloin sotaratsun tie päättyy ja koko unelmoitu valtakunta tuhoutuu?

keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Ski in & Ski out tontteja toteutukseen Himoksessa

Jämsän kaupungin valtuutetuille tulleen tiedon mukaan, Hiihtokeskus Himosvuori Oy on tehnyt kaupungille esityksen Länsikeskuksen asemakaavan Muurajaisrinteen 10 tontin korttelialueen kunnallistekniikan rakentamisesta. Alue selviää parhaiten

Länsikeskuksen asemakaavan kaavaselostuksesta sivut 25 - 28.

Yhtiö esittää, että kaupunki rakentaisi kunnallistekniikan samalla periaatteella ja mallilla, kun se toteuttaa Patalahden golfkenttäalueen asemakaavassa 

Himospyntän korttelialueen kunnallistekniikan rakentamisen.

Kaavaselostuksessa heti s. 25 kaavan laatija kirjoittaa, että 
"Muurajaisrinne -kadun varsi on vaativa rakennettava rinteen jyrkkyyden johdosta. Muurajaisrinteen rakentaminen tarjoaa maastoon sulautuvan maisemarakentamisen mahdollisuuden ja Länsihuipun jo rakennetuille tonteille uuden, suoran ski-in ski-out siirtymismahdollisuuden rinteeseen." 

Kaavoitusasiantuntijan hän jatkaa, että
"rinteen välittömään yhteyteen sijoittuville ski-in  ski-out –rakennuspaikoille on haasteista huolimatta myös suurin kysyntä."

Ski in Ski out siirtymismahdollisuus tarkoittaa, että laskettelijat lähtevät majoituksestaan suoraan suksilla rinteeseen ja palaa rinteestä suoraan suksilla majoitukseensa takaisin. Tämä tarkoitta myös sitä, että laskettelijat tulevat loman alkaessa autolla majoituksen ja lähtevät loman jälkeen autolla majoituksestaan kotiin, eikä heidän tarvitse siirtyä majoituksestaan autolla Himoksen rinteiden parkkialueille ja sieltä takaisin majoitukseensa. Tätä kestävän kehityksen rakentamista on käsitelty myös kaavaselostuksessa sivuilla 48-50.

"Kortteleiden sijoittuminen rinnepalveluiden välittömään läheisyyteen (alle 100 m) vähentää rinnetoimintojen ja majoituksen välisen moottoriajoneuvoliikenteen tarvetta ja on siten energiansäästön ja ilmaston kannalta myönteistä. Keskus toteuttaa "hiilijalanjäljellään" kestävän kehityksen periaatteita. Majoitus ja palvelut sijoittuvat kansainvälisen suosituksen mukaisesti enintään 150 m:n kävelyetäisyydelle alueen matkailun vetovoimatekijästä laskettelurinteestä."

Saamieni tietojen mukaan Himoksella ei ole tällä hetkellä näitä Ski in Ski out tontteja myynnissä.

Kaupungin kunnallistekniikan rakentamisesta vastineeksi esitetyt ko. tontit olisivat hyvä lisävaihtoehto nyt kaupungilla muualla Himoksessa myynnissä oleville tonteille.

tiistai 15. marraskuuta 2016

Poliittisten päätösten jatkumo


Jämsän kaupungintalolla on sisäilmaongelma. Tämä ei ole uutinen kuntasektorilla. Se on jokapäiväistä arkea Suomen maassa ja sen lähes jokaisessa kunnassa.

Jämsän kaupungintalolla on kolme vaihtoehtoa:
- korjataan,
- myydäään tai
- jätetään oman onnensa nojaan

Sitten teen kurkistuksen kristallipallooni, joka antaa selkeää osviittaa tulevalle.

Pitkien omaa ääntä rakastavien valtuusto keskustelujen jälkeen sekä useiden äänestysten jälkeen valtuusto tekee päätöksen, joka on seuraavanlainen:

"Jätetään oman onnensa nojaan"

Päätös syntyi aikana, jolloin yön pimeys oli jo vallannut kaupungintalon pihapiirin ja tunkeutui jo sisälle, mutta maanantai ei ollut vielä vaihtunut tiistaiksi. Oli otollinen aika päätökselle tai siis päättämättömyydelle.

Tämä poliittisten päätösten jatkumo. Ei päätetä niin sanotusti mitään, niin on hyvä olla. Tämä tulee olemaan poliittisesti linjakas päätös, jota Jämsäläiset veronmaksajat saavat sitten jälleen ihmetellä ;)

Jämsän Seutu, nettilehti 14.11.2016


lauantai 12. marraskuuta 2016

Ryhmäkuri - jatko-osa

Eräällä puolueella näyttää ainakin selkeästi olevan ryhmäkuri. Kerran kaupunginvaltuutettu tuli myöhässä kiiruhtaen paikalleen kokoukseen kesken äänestyksen ja kysyi ääneen muilta ryhmänjäseniltä, että

"Miten sitä sitten pitikään äänestää?"

Tämä on arkea Jämsän kaupunginvaltuustossa.

Ryhmäkuri

- Onko se oikein, että ryhmän ryhmäkuri määrittelee mitä äänestetään?

- Kuinka suuri vaikutus on henkisellä johtajalla ryhmän äänestyspäätökseen?

- Mikä on ryhmäkurin perimmäinen tarkoitus?

- Osoitetaanko ryhmäkurilla ulkoisesti ryhmän yhtenäisyyttä, vaikka kaikki eivät välttämättä ole edes samaa mieltä?

- Miten ryhmäkurissa heikot ja hiljaisemmat ihmiset tulevat kuulluksi? Ovatko he vain lisä-ääniä henkisen johtajan/johtajien ajatusmaailmalle?

Perusasia on, että toisinajattelijalla on vaikea olla tällaisessa ryhmässä. Mielestäni ryhmän jäsenillä on täysi oikeus äänestää oman järjen ja ajatusmaailman mukaisesti.

Suomi on vapaa maa ja Suomessa on mielipiteen vapaus.