sunnuntai 28. helmikuuta 2016

Sokerihuurretut Levin puut

Loma parhaimmillaan, lunta on Levillä enemmän kuin 16 vuoteen. Aurinko paistaa ja puut on sokerihuurrettuja. Pakkasta on 0 ja - 20 C välillä riippuen, millä korkeuskäyrällä on.


lauantai 27. helmikuuta 2016

Isot yhtiöt pyytävät anteeksi

Nykyään näyttää villiintyneet isojen yritysten töppäysten korjaaminen julkisesti anteeksi pyytämällä.

Näyttää sille, että anteeksi pyytämällä yhtiöt saavat ns. puhtaat jauhot. Tai ainakin yritys kovasti tätä yrittää. Ainakin alla olevat viisi (5) suuryritystä ovat edelläkävijöitä tässä uudessa ilmiössä.

- Volkswagen
- TeliaSonera
- Caruna
- Nokian renkaat
- Talvivaara

Ja muitakin on olemassa edellä mainittujen lisäksi. Alla julkiset anteeksipyynnöt netistä kaivettuna.
- - -

Volkswagenin pääjohtaja Martin Winterkorn on pyytänyt julkisesti anteeksi.

- Volkswagenin hallitus ottaa nämä löydöt äärimmäisen vakavasti. Olen henkilökohtaisesti syvästi pahoillani, että olemme rikkoneet asiakkaiden ja yleisön luottamuksen.

- - -

TeliaSoneran Suomen-toimitusjohtaja Valdur Laid pyytää syvästi anteeksi eilistä isoa verkkovikaa. Yhtiö ei aio maksaa automaattisesti hyvitystä pitkästä verkkokatkoksesta.

Teleoperaattori TeliaSoneran Suomen-toimitusjohtaja Valdur Laid pyytää asiakkailtaan anteeksi eilistä laajaa matkapuhelinverkon vikaa.

- - -

Sähkönjakelija Carunan hinnankorotukset ovat saaneet runsaasti huomiota mediassa ja nostattaneet äänekkäitä vastalauseita.

Nyt yhtiö pyytää anteeksi asiakkailleen aiheutunutta harmia tiedotteessaan. Caruna ilmoitti aiemmin, että se nostaa osassa maata sähkönsiirtomaksua keskimäärin jopa 27 prosentilla.

Pahoittelun lisäksi Caruna perustelee tiedotteessa hinnankorotuksia verkon parannuksilla. Yhtiö korostaa hintojen noston olevan Energiaviraston valvovan viranomaisen ohjeiden mukaisia.
- - -


Nokian Renkaat pyytää anteeksi tekemäänsä vilppiä rengastesteissä. Lähettämässään tiedotteessa yhtiö kuitenkin kiistää, että hallitus olisi päättänyt vilppiin kannustavista optiojärjestelmistä.

Nokian Renkaat kertoo muuttaneensa testejä koskevia sääntöjään viime vuonna. Yhtiön mukaan se ei enää suunnittele ja valmista erityisiä renkaita testejä varten.

"Pyydämme omalta osaltamme anteeksi ja pahoittelemme aikaisempaa toimintaamme"
, tiedotteessa todetaan.
- - -

Kaivosyhtiö Talvivaaran toimitusjohtajana aloittanut yhtiön pääomistaja Pekka Perä pyytää anteeksi kipsisakka-altaan vuodon aiheuttamaa henkistä haittaa sekä mahdollista ympäristöhaittaa. Hänen mukaansa jälkimmäisen aiheutuminen selviää myöhemmin.

perjantai 26. helmikuuta 2016

Ilvestelijä: Sosiaalinen media pilasi kommunikaation

Hyvä kirjoitus Ilvestelijältä. Vakava kannanotto sosiaalisuuden muuttumiseen. Mielestäni totta joka sana. Kirjoituksen mukaan tämä Ilvestelijä on saanut geenivirheen rodun muihin ilveksiin verrattuna - kirjoitustyyli poikkeaa totutusta. Tai sitten  hän on kotoisin kaukaisemmasta alalajista.


Jämsän Seutu 26.2.2016


torstai 25. helmikuuta 2016

Valokuva otoksia muutaman vuoden ajalta

Kännykkäkameralla saa aivan hienoja kuvia. Pitää olla vain oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Kuvakulma ja oikea valaistuksen hetki ratkaisee monen kuvan hyvyyden. Ja kun 100 kuvaa ottaa, niin muutama saattaa onnistua. Näin sanovat tosi harrastajat.

Ohessa muutama muutaman vuoden aikana kertynyt otos.

Vekkari - Tuumailtua

Olet järjestämässä tilaisuutta ensi viikon keskiviikoksi ja haluat ilmoituksen ilmaisjakelulehti Vekkariin. Sinun tulee jättää ilmoitusaineisto edellisen viikon perjantaina. Ja sitä edellisenä päivänä eli torstaina olet tehnyt ilmoituksesi.

Lehti jaetaan sitten varmuudella kaikille kuluvan viikon torstain aikana eli tällöin lehden lukija saa ostamasi ilmoituksen eteensä. Tilaisuushan on sitten seuraavan viikon keskiviikkona.

Eli kolmetoista (13) päivää kului koko operaatioon.

Onko tämä sitä nopeaa nykyaikaista printtimediaa?

Taas alkaa se veivaaminen ja valittaminen?

Asioista päätettiin jo demokraattisesti Jämsän kaupunginvaltuustossa. Nyt sitten alkaa taas se tyypillinen Jämsäläinen veivaaminen ja valittaminen. Odotettavissa on useampi kierros tai vuosi? Mutta tämäkin kuuluu demokraattisen valtion toimintaan. Mutta onko tässä järkeä?

Kuten moni Jämsäläinen muistaa, niin sitä kuultiin kuntalaisia kuntalain § 27 mukaan koulupäätöksissä; Arvaja, Alhojörvi ja Partala. Mutta kuinka kävi? Ei vaikuttanut lopputulokseen.

Ja niin sitä kuullaan työntekijöitä YT-neuvotteluissa. Mutta vaikutusmahdollisuudet ovat aika pienet?

Johto ja päättäjät päättää, näin se vaan menee ja näin sen kuuluu mennäkin.

Vekkari 24.2.2016

Yleiskaava muutetaan asemakaavahakemuksen mukaiseksi

Yleiskaavan laatiminen ja muuttaminen sekä päivittäminen kuuluu lain mukaan kustannuksineen kunnalle. Himoksen alueella asemakaavan laatiminen ja muuttaminen kuuluu valtuuston päätöksen mukaan kustannuksineen maanomistajalle.

HIMOKSEN KYLPYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSHAKEMUS

Kylpyläalueen maanomistaja Tobermore Oy hakee kustannuksellaan asemakaavamuutosta omistamilleen maille seuraavasti;
---

Tekninen lautakunta § 125 27.08.2015
Tekninen lautakunta Asia 15 25.02.2016

Himoksen kylpylän asemakaavamuutos
2354/10.02.03/2015
Tekla 27.08.2015 § 125

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti, 
puh. 050 344 3904.

Tobermore Oy on jättänyt kaavamuutoshakemuksen koskien Himos Centerin asemakaava-aluetta, kt 182-40-4021-6, kt 182-40-4021-7, kt 182-430-1-84, kt 182-430-2-87 ja kt 182-430-2-50, osoitteessa Länsi-Himoksentie 4. Muutosta haetaan asemakaavaan siten, että se mahdollistaisi alueelle kylpylän, hotellin ja loma-asumisen rakentamisen.

Suunnittelualueella on voimassa 28.9.2009, 19.6.2006, 14.11.2011 ja 2.9.2013 vahvistetut asemakaavat. Alue on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten (KL) korttelialueeksi, huvi ja viihdepalveluiden (PV) korttelialueeksi sekä matkailua palvelevien rakennusten (RM) korttelialueeksi.

Kaavan laatijana toimiva FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut hankkeesta kaavaluonnoksen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 16,7 hehtaaria, rakennusoikeutta on luonnoksessa osoitettu yhteensä 65 297 k-m2. Alueen nykyinen käytetty rakennusoikeus on noin 11 000 k-m2, joten uutta rakennusoikeutta tulisi reilut 54 000 k-m2.
---

HIMOKSEN OSAYLEISKAAVA MUUTETTAVA HIMOKSEN KYLPYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VUOKSI

Linkki kokouksen kohtaan 16
---

Tekninen lautakunta 16 25.02.2016

Himoksen osayleiskaava 2-4
1253/10.02.03/2013

Tekla

Valmistelija: maankäyttöinsinööri, 
puh. 040 838 0122.

Kaupunki toteaa, että korjattu kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.10.-13.11.2012. Himoksen kylpylähankkeen varmistuttua nähtävillä ollutta ehdotusta on tarpeen tarkistaa, jotta se sallii kylpylähankkeen toteuttamisen. Kaavaehdotusta on muutettu nähtävillä olon jälkeen niin oleellisesti, että kaavaehdotus on syytä asettaa MRA 32 §:n mukaisesti
uudelleen nähtäville.
---

Kylpylähanke asettuu Himoksen osayleiskaavan alueelle 2, mutta nyt kuitenkin koko 2-4 alue muutetaan.

OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN HIMOKSESSA NÄIN TAANNEHTIVASTI JÄLKIKÄTEEN , EI OLE AINUTKERTAISTA.

Kaupungin päätösten ja "Himottu vuori" historiikin mukaan; kursiivilla sanasta sanaan.
---

Himoskylä asemakaava

Himoskylä asemakaava-alueen maanomistaja kaupunki laati asemakaavan omistamalleen Himoshaiska -tilalle. Kaupungin omistamalla Himoshaiska -tilalla oli voimassa olevan yleiskaavan (2001) mukaan vain ja ainoastaan Urheilu- ja virkistyspalvelujen rinnealuetta, jonka kaavamerkki oli VU-1 ja Urheilu- ja virkistyspalvelujen golfaluetta, jonka kaavamerkki oli VU-2.

Himoskylä asemakaava vahvistui 2007 ja sen mukainen osayleiskaavan muutos ja laajennus osa-alue 1 sai lainvoiman 21.4.2011 julkisella kuulutuksella.

Kaupunki oli vuonna 2005 vuokrannut Hiihtokeskus Himosvuori Oy:lle osan Himoshaiska tilasta. Kaupunki ei hyväksynyt vuokrattua aluetta Himoskylä asemakaavaan, eikä miltään osin rakennusoikeusalueeksi, vaikka vuokrasopimuksessa oli rakentamisesta ja kaupungille tulevasta rakennusoikeuden korvaushinnasta sovittu sekä vaikka vuokralaisella oli vuokra-alueen omistukseen lunastusoikeus. Vuokralainen Hiihtokeskus Himosvuori Oy riitautti kaupungin virkamiesten tekemän päätöksen ja vuokrasopimuksen tulkinnan sekä vei erimielisyyden vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti oikeuteen, kun kaupungin virkamiehet eivät vaatimuksesta huolimatta vieneet erimielisyyttä kaupungin luottamuselimien ratkaistavaksi. Vuokralainen Hiihtokeskus Himosvuori Oy hävisi riidan oikeudessa entisen kaupunginjohtaja Pentti Asunmaan ja kaupunginarkkitehdin Kari Vaaran sekä entisen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n toimitusjohtajan Keijo Pitkäniemen ja teknisen johtajan Jorma Lehtosen oikeudessa suullisella todistuksella, että vuokrasopimusneuvotteluissa oli suullisesti sovittu, ettei vuokra-alueet pidä sisällään myöhemmin tulevia rakennusoikeusalueita ja ettei vuokra-alueelle voi muutenkaan rakentaa muuta kuin hissejä ja niiden valvontakoppeja. Epäonnistuneissa sovinnon neuvotteluissa kaupunki vetosi myös siihen, ettei voimassa olevan osayleiskaavan "Urheilu- ja virkistysalue/rinnealueelle" voi kaavamääräyksen mukaan asemakaavoittaa rakennusoikeutta, eikä muutenkaan vaadittua rakentamista toteuttaa. Kaupungin vuonna 2000 ostama osayleiskaavaan rajattu Himoshaiska -tila oli kokonaisuudessa Urheilu- ja virkistyspalvelujen rinne- sekä golfaluetta, jolle tuli kaupungin kannasta poiketen sen laatimassa Himoskylä asemakaavassa yli 50 000 kem2 rakennusoikeutta. Lisäksi voidaan todeta, että Korkein Hallinto-oikeus kumosi jatkossa kaupungin kielteisen päätöksen rakennuslupamenettelyn mukaisesta rakennusluvan hakemuksesta. Kaupungilla oli siis kaavoitusmonopoli kaavoittaa oman tulkintansa vastaisesti rakennusoikeutta "Urheilu- ja virkistyspalvelujen rinnealueelle".


Patalahden golfkenttäalueen asemakaava


Asemakaava tuli maanomistajien toimesta vireille 4.11.2009.

Asemakaavan 1. osa on tullut lainvoimaiseksi 27.10.2010 julkisella kuulutuksella ja 2. osa on tullut lainvoimaiseksi 29.12.2010 julkisella kuulutuksella.

Siis vasta 15.10.-13.11.2012 nähtävillä olleessa osayleiskaavan muutosehdotuksessa 2-4 oli kaava muutettu 2010 vahvistuneiden asemakaavojen mukaiseksi. Kaupunki myi golfkentän maa-alueen (vuokra-alueen) takaisin Himos Resort Oy:lle, joka ilmoittaa kaavoittavansa alueelle lisää rakennusoikeutta ja osayleiskaava sitten muutetaan myöhemmin sen mukaiseksi. Patalahden golfkentän alueella on voimassa edelleen oikeusvaikutteinen Himoksen osayleiskaava, mihin ei kaupungin tulkinnan mukaan olisi voinut kaavoittaa mitään sinne tulleista rakennusoikeusneliöistä yli 35 000 kem2.

maanantai 22. helmikuuta 2016

Vesa Ruuska - Lyhyesti sanottuna

Vesa Ruuska se taas taiteilee kolumnissaan, esimerkillistä sanojen käyttöä. Jotain sellaista erilaista ja omaperäistä tuotosta. Ansaitusti viihteen moniottelija koillisen Jämsän kulmilta Juokslahdelta.

Jämsän Seutu 22.2.2016
Jätteiden lajittelu - mikään ei muutu

Neljän (4) kimppa....

Biojäte on jatkossa biojätettä. Eli mikään ei muutu.

Keräyslasi on jatkossa pakkauslasia, pullot ja purkit. Eli mikään ei muutu.

Metalliastiaan astiaan metallia. Eli mikään ei muutu.

Kaatopaikka-astiaan laitetaan Poltettava jäte (uusi nimi), ei palamatonta. Vain tarran voisi vaihtaa, mutta sitä ei tarvi tehdä. Jätehuoltoyhtiö osaa toimia vanhan tarran perusteella.

Polttokelpoiseen energiajätteeseen laitetaan Energiajäte (uusi nimi) eli kaikki palava jäte, Erkki Salminen Oy mukaan näin toimitaan.  Vain tarran voisi vaihtaa, mutta sitä ei tarvi tehdä. Jätehuoltoyhtiö osaa toimia vanhan tarran perusteella. Jämsä Jäte liikelaitoksen kanta tähän jakeesen on erilainen.

Keräyskartonkia ei tarvita, alle 5 taloutta, laitetaan Energiajätteen joukkoon.

Keräyspaperi viedään minne se on viety aiemminkin.

Lopuksi oma Palamaton jäte kiikutetaan erikseen Erkki Salminen Oy:lle. Alle 50 litran määrät saa viedä ilmaiseksi.

Jos tarrat haluaa uudistaa nykynimien mukaiseksi se on 3,70 €/tarra. Viidelle astialle se tekee 18,50 e.

SUMMA SUMMARUM:
Aiemmin oli astiat:
Bio
Kaatopaikka (uusi nimi Polttokelpoinen jäte)
Polttokelpoinen energiajäte (uusi nimi Energiajäte)
Lasi
Metalli

Ja niin ne on jatkossakin. Eli mitään ei tarvitse tehdä, kunhan vain noudattaa lajitteluohjetta, korkeintaan tarrat voisi vaihtaa.

Liitteenä linkin takana lajitteluohjeet.

sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Tulkinta - Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tiedote 2016

Aloitin tulkitsemaan Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen tiedotetta 2016. Oli kerrassaan vaikeaselkoinen paperi, että piti oikein tulkata se.

Eli seuraaville jätteille tulee olla ilmeisesti oma keräysastia.

Poltettava jäte:
Tämä on ns. entinen kaatopaikkajäte. Siihen sisältyy myös  kierrätykseen kelpaamanotn tekstiilijäte.
Biojäte:
Biojäte tulee kerätä erikseen ja sitä ei saa mennä poltettavan jätteen joukkoon.
Keräyslasi:
Keräysastiaan laitetaan pakkauslasi.

Sitten alla olevat jakeet käsitellään seuraavasti.

Palamaton jäte:
Kerätään erilleen ja jokainen toimittaa ko. jakeen erikseen "Salmiselle".
Kierrätyskartonki:
Toimitetaan erillisiin hyötykeräyspisteiden kierrätysastioihin. Yli 5 talouden kimpoilla tai taloyhtiöillä tulee olla erillinen keräysastia.

Muut lasijakeet ja posliini viedään erikseen "Salmiselle".

Kierrätyskelpoinen tekstiilijäte esimerkiksi UFF:N laatikkoon.

- - -

Nyt kun aiemmin oli astiat:
Energiajäte
Biojäte
Keräyslasi
Kaatopaikkajäte
Metalli

Jatkossa on seuraavat astiat:
Poltettava jäte
Biojäte
Keräyslasi

Keräyspaperi viedään sinne minne se on ennenkin viety.

Ihmettelen, miten tämä palamaton aines oikeasti erotellaan ja viedään erikseen "Salmiselle"?
Ja pitääkö vanha kaatopaikka-jäteastia sekä metalli-astia poistaa?

Lisäys: Ilmeisesti pitää olla astiat poltettava (ent kaatopaikka), bio, lasi ja metalli, mutta täytyy soittaa, ohje on ihan "tolkuton".

torstai 18. helmikuuta 2016

Oikean ja väärän raja ei saa hämärtyä

Harvinaisen hyvä mielipidekirjoitus taannoin (2012) Keskisuomalaisessa. Olen pohtinut samaa raadollisuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Mutta asiaa syvällisesti ajatellen, taidan olla kuitenkin oman tien kulkija.

Ohessa otteita ja ajatuksia mielipidekirjoituksesta, joka impulsoi minua. Kursiivi teksti on suora lainaus mielipidekirjoituksesta.
---

- "Totuuden puhuja ei yösijaa saa".
---

- "Kunnallisessa päätöksenteossa ollaan tekemisessä totuuden ja totuuksien kanssa ja myös sen kanssa mikä on oikein". 

Siis kunnallisenkin päätöksen kanssa; Rikostoimittaja Jarkko Sipilä totesi "Sinivalkoisesta valheesta", että "aina se totuus jossain vaiheessa selviää". Minunkin mielestä selviää, jos yhteiskunta on valmis yleisen edun ja moraalin nimissä asiaa selvittämään. Jos taas yleinen syyttäjä ei ota tutkittavakseen kunnallisen päätännän ohessa tapahtunutta "totuuden vastaista" todistamista, niin "totuus ei selviä koskaan", sillä Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä siviilikanne totuuden selvittämiseksi ei menesty, koska "käräjäoikeus ja koko järjestelmä on siinä tapauksessa yleisen syyttäjän jatke, joka on päättänyt olla tutkimatta".
---

- "Kaikista ei ole totuuden puhujaksi. Osa pelkää, osa ei uskalla. Usein on helpompaa puhua tai kirjoittaa asian vierestä, tai sitten olla hiljaa ja omassa mielessään ajatella toisin." 

Näin on Jämsässäkin. Hallituksessa kolme yhdeksästä päättää, yksi protestoi ja viisi on hiljaa. Valtuusto on "ylimpänä päätöselimenä" vai "kumileimasin".
---

- "Myös medialla on suuri valta muokata ihmisten mielipiteitä ja jopa johdatella päätöksen tekoa"

Jämsässä taas paikallinen media ei ole johdatellut päätöksen tekoa, vaan ne ovat "pesseet totuuden ja totuuksien vastaiset" kaupungin päätökset ja toimet "lumivalkoisiksi".
---

- "Kunnallisessa hallinnossa virkamiehillä on valmisteluvastuu ja -valta. Heille kuuluu operatiivinen johtaminen valtuuston ja hallituksen sekä lautakuntien päätösten mukaisesti". 

Siis virkamiesjohto toteuttaa valtuuston ja hallituksen päätöksiä, eikä päinvastoin, niin kuin Jämsässä Himoksen ja sen perustajan Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n liittyvissä asioissa on käynyt YIT Aiesopimuksesta 10.1.2006 lähtien.
---

- "Tarvitaan myös totuuksien tunnistamista, puuttumista, puhumista asioista ja päättämistä. Elämistä ihmisiksi." 

Tämä ei ole toteutunut Jämsässä ja se on johtanut Himoksen pattitilanteeseen sekä Himoksen talvimatkailuliiketoiminnan kehittymisen pysähtymiseen. Himoksen Master Plan:n 2005 mukaisesti rinneyrittäjän n. 25 M€:n investoinneista vuoteen 2015 mennessä on toteutunut alkuun vain n. 6 M€ ja siten talvimatkailijoiden kasvu nykyisestä n. 200.000 ko. Master Plan:n tavoitteiden mukaisesti kaksinkertaiseksi on jäänyt toteutumatta. Master Plan:n tavoitteiden mukainen kehitys olisi tuonut Jämsän matkailun piiriin kaksinkertaisen määrän työpaikkoja. "Lumenvalkoista valhetta" on myös se, että Jämsän Matkailun Strategiassa 2012 ei ole "enää" rinneyrittäjän toteutumatta jääneitä n. 20 M€:n investointeja ja Jämsän Rakennemuutosohjelmassa ei ole "sanallakaan" mainittu Jämsän Matkailun Master Plan:n 2005 vuoteen 2015 mennessä tavoitteeksi asetettuja investointeja, joita on vielä toteutumatta n. 40 M€, jotka siis lisäisivät Jämsän Matkailun työpaikkojen määrän "kaksinkertaiseksi".

Keski-Suomen ELY -keskuksessa on yrityskohtaisia investointi- ja kehittämistukia käytettävissä. Jämsän kaupunki ei ole toimillaan mahdollistanut, että Himoksen rinneyrittäjä toteuttaisi Master Plan:ssa sille osoitetut investoinnit, mikä siis johtaisi siihen, että Jämsän matkailuelinkeinon työpaikkojen määrä tuplaantuisi ja rinneyrittäjän edustamana matkailuelinkeinon alueelle jättämä n. 32 M€ tuplaantuisi.

Halutaanko me tätä "tuplausta"? Mielestäni kyllä. Tällä saataisiin vireyttä Jämsään.

tiistai 16. helmikuuta 2016

Ilmainen Keskisuomalainen loppui

Pekka Mervolan päättämä ilmainen Keskisuomalainen Jämsän kaupunginvaltuutetuille on päättynyt. Tai jos asia sanotaan tarkasti, niin Pekka Mervola vastaa siitä päätöksestä, että Jämsän kaupunginvaltuutetuille on toimitettu ilmainen Keskisuomalainen juuri tänä sattumanvaraisena ajankohtana ilmaiseksi kuukauden ajan. Nyt on kulunut tasan yksi (1) viikko Kaupunginvaltuuston esittämästä tahtotilasta, joka on Pirkanmaa. Uutisointi Jämsä aiheista näytti jo viime päivinä Keskisuomalaisessa lopahtavan.

Keski-Suomella oli selkeä lobbauskampanja. Päämoottorina oli Keskustan äänenkannattaja Keskisuomalainen. Tiiviisti hommassa oli mukana Keskustapuolue, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Myös poliittinen Keski-Suomalainen "eliitti" näytti kovasti tekevän töitä koko sivun tunteellisella vetoomuksella ja muilla kirjoituksilla.

Lopuksi täytyy todeta, että kiitoksia Pirkanmaa päätöksestä on tullut sekä minulle että monelle muullekkin valtuutetulle. No ainahan joku soraääni on ilmassa ollut, mikä on varsin luonnollista.

Kevät jatkuu, mutta saa nähdä pyyhkiikö kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) Jämsän tahtotilalla pöytänsä. Pahalta näyttää tuo politiikka Keskustapuolueen osalta. Kuntaliiton mukaan ei Pirkanmaa tahtotilaa voi niin vaan pyyhkiä pois.

Mutta jos näin käy, niin Keski-Suomi lupasi Jämsälle kuun taivaalta ;)

sunnuntai 14. helmikuuta 2016

Hyvää ystävänpäivää !

Ystävyys on pitkämielinen.
Ystävyys on lempeä.
Ystävyys ei kadehdi.
Ystävyys ei kerskaa.
Ystävyys ei pöyhkeile.
Ystävyys ei käyttäydy sopimattomasti.
Ystävyys ei etsi omaansa.
Ystävyys ei katkeroidu.
Ystävyys ei muistele kärsimäänsä pahaa.
Ystävyys ei iloitse vääryydestä,
vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.
Kaikki se peittää.
Kaikki se uskoo.
Kaikki se toivoo.
Kaikki se kärsii.
Parasta maailmassa on ystävyys!

perjantai 12. helmikuuta 2016

Lobbaus jatkuu, silppurit vedetty ulos kaapista


Ensin valtiovalta kysyy kunnilta, mihin itsehallintoalueeseen haluatte kuulua. Sitten kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) kieltää sen ajatuksemme täysin; "Rima maakuntien vaihdoksiin on korkealla".

Tulee aina mieleen, että onko Keski-Suomi ja Pekkarisen lobbausjoukot liikkeellä? Sitten paikallisesti kommentoidaan, että "kukin lobbaa siihen suuntaan, kun pystyy ja on suhteita. Ei kai se voi olla huono asia, että tuntee ministerin ja että ministeri tuntee myös".

Kyllä tämä keskustapuolueen valtataistelu on kerrassaan silmitöntä, aivan ennen kuulumatonta ja rumaa poliittista peliä. Ensin nelikko Keskisuomalainen, Keski-Suomen liitto, Keskustapuolue sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri veti ihan 7-0. Ja nyt sitten valtakunnan tasolla homma jatkuu, kun paikallisesti saatiin päätökseen.
H Ä V E T K Ä Ä !!!

Demokraattisiin päätöksiin tulee tyytyä. Yksi tietty ryhmä valtuustosalissa on halveksunut demokratiaa ja valittanut asiasta jos toisestakin. Sitä me muut olemme paheksuneet. Nyt pitäisi mennä demokraattisen päätöksen mukaisesti.

Näyttää sille, että ministeri Vehviläinen aikoo lobattuna tai ihan omastakin aloitteestaan marssia Jämsän valtuuston yli. Ensimmäinen ja rohkein on jo ottanut silppurin kaapista ja on jo puolijulkisesti työntämässä keskustapuolueen jäsenkorttia sinne, jos valtuuston tahtoa ei kuunnella. Rohkea veto.

Susanna Tikkanen: Ja elämä jatkuu, sittenkin

Jämsän Seutu 12.2.2016


torstai 11. helmikuuta 2016

Lobbaus

Lobbaus (engl. sanasta lobby ’eteisaula’) eli käytäväpolitiikka tai vaikuttajaviestintä tarkoittaa erilaisten eturyhmien pyrkimyksiä vaikuttaa epävirallisesti 
- päättäjiin ja 
- poliitikkoihin. 

Lobbaaja kommunikoi asian kannalta olennaisten ryhmien, kuten 
- poliittisten päättäjien, 
- virkamiesten, 
- median tai 
- kilpailevien näkemysten edustajien kanssa
ja pyrkii vakuuttamaan nämä asian tärkeydestä. 

Lobbarit voivat edustaa esimerkiksi 
- yrityksiä, 
- konsulttifirmoja, 
- etujärjestöjä tai 
- kansalaisryhmiä.

Myönteisesti käsitettynä lobbaus on 
- keskusteluun, 
- asiantuntemukseen ja
- argumentteihin 
perustuvaa tiedonvaihtoa ja verkostoitumista, siltojen rakentamista ja yhteyksien luomista.

Lobbarien itsensä mukaan lobbauksella ei ole mitään tekemistä 
- korruption tai 
- lahjonnan kanssa.

Toisaalta lobbaus nähdään joskus myös haitallisena ja salattuna vaikuttamisena, jonka seurauksena esimerkiksi 
- tietosuoja, 
- pankkisääntely ja 
- ympäristönsuojelu kärsivät. 

Avoimuutta perääviä järjestöjä huolestuttaa myös niin sanottu pyöröovi-ilmiö, jossa päättäjiä siirtyy politiikasta suoraan liike-elämän lobbareiksi.

Euroopan komission mukaan "lobbaaminen on toimivan demokratian olennainen piirre". EU:n politiikkaan vaikuttamaan pyrkivien intressiryhmien tulisi komission mukaan kuitenkin noudattaa tiettyjä sääntöjä ja kertoa kansalaisille, millä tavoin lobbaajat pyrkivät vaikuttamaan toimielinten työhön, keitä he edustavat, millaiset tavoitteet heillä on ja kuinka heidän toimintaansa rahoitetaan.

Vuonna 2008 Euroopan unionin toimielimillä oli noin 15 000–20 000 ammattimaista lobbaria ja Washingtonissa 35 000. Euroopan unionissa yrityselämän, alueiden, ammattiyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen lisäksi myös jäsenmaat ja EU-toimielimet pyrkivät vaikuttamaan lobbaamalla toistensa kantoihin.[6]

Hyvän lobbaajan on oltava 
- sekä uskottava 
- että vakuuttava. 

Hänen on oltava ajamansa asian asiantuntija, joka tietää siihen liittyvät faktat ja taustat. Hänen tulee osata valottaa niitä ymmärrettävällä tavalla ja esittää laadukasta lisäinformaatiota. Lobbaajalta vaaditaan myös erilaisia ihmissuhdetaitoja ja vastapuolen tuntemusta. Lobbaajalla tulee olla hyvät suhdeverkostot, joita hän pitää yllä henkilökohtaisilla tapamisilla.

The Economist -lehden tutkimuksen (2011) mukaan lobbaus on hyvin kannattavaa. Suhteellisesti voimakkaimmin lobbaukseen panostavien yhdysvaltalaisyhtiöiden osakkeiden arvo nousi tutkimuksessa kymmenen vuoden aikana vuodessa 11 prosenttia enemmän kuin vertailuryhmän.

keskiviikko 10. helmikuuta 2016

Gallup - 67 % Pirkanmaa

Erittäin luotettavan Gallupiin mukaan
- 1 ääni Keski-Suomi
- 2 ääntä Pirkanmaa
- 1 ääni, tyhjä eli yhdistäminen

Eli vaalimatemaattisesti 67% on Pirkanmaan kannalla ;)

Jämsän Seutu 10.2.2016

Jyväkylän uuden sairaalan hinta on nyt jo 420 M€

Mielenkiintoinen on tämä Jyväskylän uuden sairaalan projekti. Alunperi hinta-arvio oli 250 M€. Sitten oli esillä lukuarvo 250+30 M€. Suunnilleen tällä summalla lähdettiin liikkeelle. Nyt julkisen projektin kustannusarvio on noussut 420 M€. Ennustajan roolissa arvelen, että koko projektin lopullinen hinta on noin 500 M€.

Yksityisellä sektorilla jos esimerkillisesti projektin kustannusarvio on 250 M€, niin projektipäällikkö vastaa "hengellään", että budjetissa pysytään.

Mistä johtuu tämä julkisen ja yksityisen projektin ero???

Jämsän osuus tulee olemaan noin 10 % verran eli noin 40-50 M€. Jos tätä verrataan TAYS:n noin 175 M€ investointiin samaan aikaan ja Jämsän osuus on noin 5 %, niin se tekee noin 8-9 M€. No vaikka TAYS:n summa nousisi Jyväskylän tasolle, niin silloin osuutemme mukaan maksamme 1/2 Jyväskylän määrästä eli 20-25 M€.

Ohessa ote Keskisuomalaisen kirjoituksesta.

Uuden sairaalan rakentaminen maksaa arviolta noin 330 miljoonaa euroa. Lisäksi tietotekniikkaan ja lääketieteellisiin laitteisiin kuluu arviolta runsaat 80 miljoonaa euroa. Näin uuden keskussairaalan kokonaishinta on noussut noin 420 miljoonaan euroon.

Kuva: Keskisuomalainen

Kuntalaisten kuuleminen

Koskaan en ole enempää kuntalaisten jostain päätettävästä asiasta keskustellut kuin nyt tässä maakunta-asiassa - Mielestäni kuntalaisia on kuunneltu. Ja sitten ollaan sitä mieltä, että kuntalaisia ei ole kuunneltu?

No mitä Google sanoo...

Kuuleminen

1) Hallintolain mukainen asianomaisen kuuleminen: Hallintolain 34 § velvoittaa viranomaisen varaamaan asianosaiselle tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 11 §:n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

 2) Vapaamuotoinen kuuleminen: Kuntalaisia voidaan kuulla myös vapaamuotoisemmin.
Kuntalain 27 §:n kohdassa 3 mainitut kuulemistilaisuudet eivät ole kuitenkaan hallintolain tarkoittamaa asianosaisen kuulemista. Kuulemistilaisuudet voivat olla laajalle joukolle järjestettyjä yhteistilaisuuksia. Tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään kuntalaisten mielipiteiden kartoittamiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Aiheina voivat olla mm. kouluverkkoselvitykset, kaavoitusratkaisut tai kuntaliitokset. Kyseessä on siis vapaamuotoinen kuuleminen kuntalaisten mielipiteen selvittämiseksi päätöksenteon pohjaksi.

Eräältä henkilölta sain kommentin

Kuntalaisten kuunteleminen yksityisesti ja virallinen kuntalain mukainen kuuleminen ei ole ihan sama asia. Kuuleminen ilmoitetaan virallisesti ja se on yhteinen tilaisuus, jossa kuntalaisia kuunnellaan.

Sitten netissä on

Kuntalaisen kuulemisopas

Lopuksi

Mielestäni kuntalaisten kuuleminen yksityisesti kattaa erittäin suuren joukon kuntalaisia. Kuulemistilaisuus on ns. se, että muodollisesti on nyt kuultu, tavoitti se riittävää määrää kuntalaisia tai ei.

tiistai 9. helmikuuta 2016

Vehviläinen: Rima maakunnan vaihtoon on korkealla

Aamulehti 9.2.2016, linkki alkuperäiseen kirjoitukseen.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk) ei purematta niele Jämsän aikeita siirtyä Keski-Suomesta Pirkanmaan maakuntaan.

- Rima maakuntien vaihdoksiin on korkealla, hän vastasi Aamulehden tiedusteluun Jämsän suuntautumisesta.

Tilanne arvioidaan ministerin mukaan kunkin kunnan osalta erikseen sen jälkeen, kun kuntien itsehallintoalueita koskevat lausunnot on käyty läpi talven aikana. Vaikka Jämsä päätti äänestyspäätöksellä 26–17 suunnata Pirkanmaan maakuntaan, ei vaihto ole hänen mukaansa itsestäänselvyys.

Pirkanmaan maakuntajohtaja Esa Halme on suorastaan tuohtunut ministerin linjauksesta.

Keski-Suomi - Pirkamaa lopullinen äänestystulos 17/26

Ennuste heitti yhdellä, 3 turria tuli, vaikka 5 varajäsentä oli paikalla, ja kahden äänestyskäyttäytyminen oli tuntematon.

maanantai 8. helmikuuta 2016

Keski-Suomen lobbaus - noin 30 artikkelia

Keski-Suomen lobbaus oli melkoinen, noin 30 artikkelia. Tämä käänsi asian ilmeisesti Pirkanmaan puoleen.

Ratkaisiko tämä äänestystuloksen vai ei? Niin sitä ei kukaan tiedä.

Pirkanmaa 26 - Keski-Suomi 17

Kova kosiskelu saattoi olla Keski-Suomen tappio, oma tulkintani. No mitä sitten huhtikussa lopullisesti päätetään toisaalla, on aivan auki.

Oliko tämä aivan turhaa vai ei? Päättääkö joku  sitten toisin kuin on Jämsän tahtotila. Ja taaskaan kristallipallo ei kerro mitään...

Kuva: Jämsän Seutu -paikallislehti


YLE paikalla valtuustossa - Mediapeli

Jämsän kaupunginvaltuustossa 8.2.2016 klo 18 käsitellään asiaa itsehallintoaluesuuntautuneisuudesta - Keski-Suomi vs. Pirkanmaa. Asiaa käsitellään kokouksen viimeisessä pykälässä. Kokous tulee olemaan varsinaista mediapeliä, niin kuin se on ollut jo Keski-Suomen taholta.

Pelin tekee niin sanotusti jännittäväksi se, että YLE Keski-Suomi tulee paikalle. Tasan tarkkaan tietää jo etukäteen, että omaa ääntään rakastavat valtuutetut ovat jälleen pramilla. Mielessäni on kokemukseen perustuen jo useampi nimi. Se tässä on vielä mielenkiintoista seurattavaksi, että valtuuston puheenjohtaja on tiukasti Keskustapuolueen määrittelemällä linjalla. Kuinka puheenjohtaja tulee käyttäytymään puheenjohtajan roolissa, niin sen aika näyttää.

Sumea kristallipalloni näyttää, että Keski-Suomi on äänessä. Pirkanmaa noudattaa ilmeisesti asialinjaa valtuustossa, josta populismi on kaukana.

Mielenkiinnolla valtuuston kokoukseen, yleisölehteri tulee olemaan täynnä.

Risto Salonen: Keski-Suomi vai Pirkanmaa?

Jämsän Seutu 8.2.2016 Mielipidekirjoitus