torstai 26. huhtikuuta 2012

Talous – halu ja tahto

Kuten kaikki tietää, niin mitä ihmeellisimpiä asioita saadaan tehtyä, kun vain halua ja tahtoa löytyy.

Jämsän seurakunnan talous oli heikossa hapessa. Niin heikossa, että muutaman vuoden kuluttua olisi jouduttu laittamaan ns. lappu luukulle eli rahat olisivat loppuneet. Kirkkoneuvoston esitys 15 % säästötavoitteesta esitettiin kirkkovaltuustolle. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ponnekkaiden toimenpiteiden jälkeen, kun halua ja tahtoa kaikilta löytyi, niin löydettiin ne puuttuvat 15 %. Nyt talous on kutakuinkin balanssissa, hieman vielä pakkasella. Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Jämsän kaupungin talous on myös hankalassa tilanteessa. Nyt 2011 tappio oli 5,9 M€. Ja tulevien vuosien ennusteet ovat samansuuntaisia. Mutta kuinka löydetään se yhteinen tahtotila, jolla talous saadaan balanssiin?

Jostain pitää tinkiä. Palveluita pitää karsia, henkilökuntaa pitää vähentää ja niin edelleen. Tuntuu sille, että kukaan ei halua mistään luopua. Kaikki nykyiset palvelut pitää säilyttää. Ja samoin kaikki työpaikat tulee olla jatkossakin.

Henkilöstömäärä ei ole muuttunut 2009 vs. 2011 juuri ollenkaan, kun huomioidaan Jokilaakson terveyteen siirtyneet ja JamIT purun yms. vaikutukset.

Kaupungin toimintakulut olivat 2011 noin 151 M€. Kokonaismenot olivat 2011 noin 186,7 M€. Rakenteellinen alijäämä oli 5,9 M€. Tämä tekee noin sen, että kokonaismenoja tulee saada pudotettua noin 3,2 %.

Seurakunta sai raavittua kasaan lähes 15 % kululeikkauksen. Kaupungin tulisi saada aikaan noin 3,2 % säästöt. Olemmeko valmiit korottamaan veroprosenttia, joka on jo ennestään Suomen korkeimpia? Vai löytyykö meiltä yhteinen tahtotila kaupungin talouden tasapainottamiseen?

Jos oikeasti halutaan talouden tasapainottamista, niin laitetaan se vaan onnistumaan. Tärkeintä on oikea tahtotila.

torstai 12. huhtikuuta 2012

Lillukanvarret ja isot asiat

On olemassa isoja ja pieniä päätettäviä asioita – vaikeita ja ymmärrettäviä.

Pienet asiat ovat helppo ymmärtää ja niistä voi jokainen keskustella. Ja niihin on jokaisella selkeä mielipide. Yleensä tällaiset asiat ovat voimakkaita tunteisiin perustuvia asioita, järki ei aina sanele lopullista totuutta.

Isot asiat on vaikea hahmottaa ja riippuen hieman katsantokannasta saadaan hyvinkin erilaisia mielipiteitä asioista. Isot asiat pitäisi jakaa helppoihin ymmärrettäviin osiin, referoida riittävästi ja selkeästi, jotta siitä muodostuisi kaikelle kansalle tajuttavia asioita. Jos näin ei tehdä, niin ei oikein tiedetä, mistä oikein ollaan päättämässä.

Mediassa keskustellaan useasti ja pitkään helpoista asioista, koska toimittajien on helppoa laatia helpoista asioista helppoja juttuja. Ja lukijoiden on helppo lukea ja ymmärtää lukemansa. En ole oikein nähnyt mediassa vaikeaa ja kompleksista asiaa, joka on pilkottuna pieniin ja kansatajuisiin paloihin. Taitaa olla liian haasteellista ja aikaa vievää puuhaa. Useasti viitteellinen kuva kertoo paljon enemmän lukijalleen kuin sivullinen munkkilatinaa.

Samat asiat pätevät kunnallisessa päätöksenteossa. Pienistä asioista kyllä keskustellaan kiivaasti, koska se on helppoa. Mutta usein energia ja aika tuhrautuu niihin pieniin asioihin. Pitäisi miettiä mikä on oleellista ja mikä ei. Pitää hahmottaa se iso vaikeasti ymmärrettävä kokonaisuus ja siihen tehtävät muutokset. Vaikeat asiat tulee rakentaa selkeiksi kuviksi, kaavioiksi ja numeroiksi. Tällöin saadaan päätöksen tekijät ymmärtämään asia ja tekemään oikeita päätöksiä. Vaikeita asioita pitää tarttua kuin härkää sarvista, ennakkoluulottomasti ja määrätietoisesti. Ikävätkin päätökset tulee tehdä.

On selvästi havaittavissa ja aistittavissa päätöksenteossa, ettei ikäviä asioita haluta käsitellä, koska tällöin johtajat ja päättäjät eivät ole mukavuus- ja miellyttävyysalueella. Pelätään ammattiliittoja aina kaupungin ylintä johtoa myöten. Kuka kaupunkia johtaa - se on kaupungin johto eikä kukaan muu. Ja nämä päätökset lopuksi kumileimataan valtuustossa. Virkamiesten tulee johtaa koko joukkoa oikeaan suuntaan radikaalein liikkein tässä taloudellisessa tilanteessa. On niin sanotusti laitettava itsensä likoon. Nyt on näytön paikka, kaupunkia uhkaa tätä menoa konkurssi.

Jo kouluajoilta opin ja arvostin erittäin tiukkaa ja vaativaa opettajaa. Vaikka oli ikävää ja ankaraa, niin myöhemmin tajusin, että näinhän asioiden piti ollakin. Mutta kuka ohjaa Jämsän kaupungin pois tästä taloudellisesta ahdingosta? Se on johto ja poliittiset päättäjät. Rohkeasti ja reilusti on mentävä mukavuusalueen äärirajoille tai reilusti ulkopuolelle. Kehiin on laitettava tiukat päätökset. Vaikka kunnallisvaalit ovat edessäpäin, niin emme voi haaskata puolta vuotta. Nyt on päätösten aika. Jossain vaiheessa seisoo KIITOS.

torstai 5. huhtikuuta 2012

Poliittinen päätöksenteko

Kunnallispoliittisessa päätöksenteossa on monenlaisia asioita ajettavana. Ensinnä tulee tietenkin oma etu. Tämä jos mikä on kaikkein tärkein ajettava asia. Toisena päätöksentekoa ohjaa puolueen ideologia. Tiettyjen puolueiden tulee ajaa tiettyjä asioita, jotta saadaan äänestäjät äänestämään juuri tätä puoluetta. Puolueen ideologiaa korostavat asiat eivät ole aina kuntalaisten etu. Kolmantena ajetaan jonkun yhteisön etua, koska se tuo ääniä. Yhteisön etua on vaan ajettava, koska se takaa tulevaisuuden politiikassa. Aina on ajateltava seuraavia kunnallisvaaleja, tai eduskuntavaaleja. Ja päätökset tehdään sen mukaisesti. Tämähän on nähty. Viimeisenä, jos vielä muistetaan, niin ajetaan sitä kunnan ja kuntalaisen etua.

Nykyisessä valtuustossa on selkeä opettajien puolue, joka ajaa omia etujaan. Sitten esiintyy selkeästi virkamiesten puolue, jolla omat tavoitteensa. Ja on myös olemassa kaupungin työntekijöiden puolue, yhdestäkään työpaikasta luovuta. Ja lopuksi on puolisoiden ja ystävien asemaa ajava puolue.

Sitten on olemassa oma parvelta katsottuna oleva ”populistinen lähioikeisto”. Joukkio, jolla on mukamas joka asiaan jotain kerrottavaa tai lisättävää, mutta ei mitään sanottavaa.

Ja vielä erottuu joukosta, minähän sanoin puolue, joka jättää useasti eriävän mielipiteen asiasta kuin asiasta. Pieni yhden hengen puolue.

Ja on myös olemassa pienten ja vähäpätöisten ymmärrettävien asioiden puolue. Asiat, jotka on helppo ymmärtää ja niistä on helppo keskustella. Mutta missä on suurten ja isojen kokonaisuuksien sekä vaikeasti hahmotettavien asioiden puolue?

Odotan aikaan, jolloin kunnallisvaalit ovat suorat henkilövaalit, joissa ei ole puolueita. Ja valtuutettujen selkeänä tavoitteena olisi ajaa vain ja ainoastaan kunnan ja kuntalaisten kokonaisetua. Tiukkaa talouden pitoa ja resurssien hyvää hallintaa odotan tulevilta kuntapäättäjiltä.

Kunnallisvaalit ovat syksyllä ja se näkyy jo kevät käyttäytymisessä. Poliittinen soidinmeno.