perjantai 29. syyskuuta 2017

Himoksen osayleiskaava

Himoksen osayleiskaavan rooli on alueen kehityksen avain.

Olen jo aiemmin 4.4.2016 <linkki> käsitellyt osittain vireillä olevaa Himoksen osayleiskaavan muutosta ja laajennusta.

Himoksen osayleiskaavan muutoksissa "Rinnealueiden", jotka kaavakartassa on osoitettu kaavamerkillä VU-1, kaavamääräys on jo 21.4.2011 vahvistuneessa osa-alueen 1 muutoksessa muutettu täysin ja ollaan nyt ehdotusvaiheessa osa-alueiden 2-4 muutoksessa tekemässä samoin.

Mutta miksi?

Vielä kerran totean, että koko Himoksen alueen osayleiskaava vahvistui 10.1.2001 ja sen "Rinnealueen" kaavamääräys on; (LIITE)
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue / rinnealue
Alue varataan urheilu- ja virkistyspalvelujen kuten hiihtokeskuksia, laskettelurinteitä, hissejä ja matkailupalveluja sekä niihin liittyviä rakennuksia ja liikennealueita varten. Alue on kaavakartassa merkinnällä VU-1.

Kaupunki runnoi kaavamuutoksen ensimmäisen osa-alueen 1 "Rinnealueen" kaavamääräyksen YIT:n kylpylähuumassa muotoon; <linkki>
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, pienin toimenpitein kehitettävä rinnealue. 
Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä hiihtoulkoilureittejä varten. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen. Alue on kaavakartassa merkinnällä VU-1.

Nyt kaupunki on edelleen runnomassa loppujenkin Himoksen osayleiskaavan osa-alueiden 2-4 "Rinnealueiden" kaavamääräyksen järjen vastaisesti ilman minkäänlaisia perusteita rajoittavaksi muotoon;
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, pienin toimenpitein kehitettävä alue. 

Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä hiihtoulkoilureittejä varten. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen. Alue on kaavakartassa merkinnällä VU-1.

Miksi näin?

Maanrakennuslain ja sen hengen mukaan Yleiskaavassa "mahdollistetaan" tai "rajoitetaan" maan käyttöä, ohjeeksi asemakaavoitukselle. 

Miksi Jämsän kaupunki rajoittaa Himoksen osayleiskaavassa Rinnealueiksi kaavamerkillä osoitettujen maa-alueiden käyttöä? 

Mahdollistavan yleiskaavan kaavamääräyksen perusteella tulee alueen kehittämistä edistävä asemakaava ja rajoittavan määräyksen perustella vastaavasti kehittämistä estävä asemakaava.

Himoksen osayleiskaavan kaavakartassa VU-1 merkinnällä olevien "Rinnealueiden" kaavamääräys on pidettävä voimassa olevan 2001 osayleiskaavan mukaisena. Voimassa oleva määräys on mahdollistanut mm. Luoteis-Himoksen ja Keski-Himoksen rinnealueiden rakentamisen aloittamisen sekä ongelmitta Himoskylä ja Länsikeskus asemakaavojen laatimisen.

Himoksen osayleiskaavan "Rinnealueiden" suurin omistaja sekä hallitsija on koko Himoksen perustanut rinneyrittäjä Hiihtokeskus Himosvuori Oy.

Saamani tiedon mukaan rinneyrittäjällä ei ole tällä hetkellä valmiuksia, eikä halua osoittaa omistamilleen tai hallitsemilleen alueille yleiskaavamuutokseen kaavoitusratkaisuja, joten niiden alueiden yleiskaavaa ei voi muuttaa. Jämsän kaupungilla ei myöskään ole käytettävissä sellaista asiantuntijaa, että ko. muutosalueella yleiskaava muutettaisiin ilman rinneyrittäjän myötävaikutusta lain edellyttämällä tavalla.

Edelleen saamani tiedon mukaan Maankäyttö -ja rakennuslakiin on tulossa muutos (MRL52§). Tästä on tiedotettu mm. uudelle perustetulle kaupungin strategiatyöryhmälle. Muutoksen myötä yleiskaavan rooli, oikeellisuus sekä ajantasaisuus korostuu ja virheellisyys kostautuu koko alueen kehittymisessä vuosien taantumana.

LIITE Himoksen osayleiskaava, "Rinnealueen" kaavamääräys


Vedet valui rakennukseen

Olin kävelyllä perjantaina 29.9.2017 Jämsänjoen rannassa. Reitti meni pitkin joen itärantaa Märäsojalle. Kävelimme ojan reunaa Kaipolantielle. Märäsojan ja Kaipolantien yhtymäkohdassa on "paritalo", missä on asunut laitapuolen kulkijoita. Tällä hetkellä se on tyhjillään ja on ollut ilmeisesti jo pidemmän aikaa.

Jämsän puoleisen asunnon ovi oli sepposen selällään. Uteliaisuus heräsi ja kurkistin sisälle. Kaikki oli hajotettu ja vesi valui vessasta pitkin rakennuksen lattioita. Lattialla oli noin 5-10 cm vettä.

Ties kuinka monta viikkoa vesi on jo siellä valunut?

Kaipolan puoleinen asunnon ovi oli säpessä eli lukittuna. Sitten ihmettelin, kun pihamaalla oli kaikenlaista roimaa, kaikkea maan ja taivaan väliltä, roskista polkupyöriin sekä jääkaappi ja liesi.

Miksi vesiä ei oltu katkaisu?
Miksi kukaan ei ole siivonnut paikkoja?
Miksi jätettä on pitkin pihamaita?
Kenen vastuulla on kyseinen rakennus?
Oliko sähköt vielä kytkettynä?

Ja monen monta kysymystä heräsi.

Pakko se oli soittaa numerotiedustelun kautta Jämsän kaupungin kiinteistöpäivystäjälle, että kävisi edes jostain katkaisemassa vedet poikki. Kuutio- ja päivätolkulla sitä oli jo lattialle valunut.

Karttapaikan karttalinkki
torstai 28. syyskuuta 2017

Mitä eroa on Tahkon ja Himoksen kaavoittamisessa

Mitä eroa on Kuopion kaupungin Tahkon ja Jämsän kaupungin Himoksen Rinnealueiden kaavoittamisessa?

Tahkolla voimassa olevassa yleiskaavassa;

"Urheilu- ja virkistyspalvelualue. Alue on tarkoitettu rinnehiihto- ja retkeilyalueeksi. Alueelle saa rakentaa toiminnan kannalta tarpeellisia palvelu- ja huoltorakennuksia, teknisiä tiloja sekä rakenteita."

Tahkon keskustan osayleiskaava  Sivut 80 ja 82

Himoksella voimassa olevassa yleiskaavassa;

"Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, pienin toimenpitein kehitettävä rinnealue. Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä hiihtourheilureittejä varten. Aluella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentamin."

Himoksen osayleiskaava osa alue 1

Himoksella on vireillä "Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus osa-alueet 2-4 osa 2". Se sisältää kaikki loput Himoksen alueen ja osyleiskaavan "Rinnealueet", jotka on kaavakartalla merkitty VU-1 kaavamerkillä.

Kaupungilla on yleiskaavan laadinnassa monopoli ja sen tahtotila on, että Himoksen alueen kaikkiin Rinnealueisiin tulee osa-alueen 1 kaavamääräys. Osa-alueen 1 muutos ja laajennus sai lainvoiman 21.4.2011 julkisella kuulutuksella, vaikka Himoksen rinneyrittäjä valitti muutetusta kaavamääräyksestä Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen asti.

Tahkolla alueelle saa rakentaa toiminnan kannalta tarpeellisia palvelu- ja huoltorakennuksia sekä teknisiä tiloja.

Himoksessa rinneyrittäjä ei voi rakentaa kuin pääkäyttötarkoitusta varten pienimuotoista rakentamista.

Mitä se on? 

Jämsän kaupungin viranhaltijat ovat kertoneet, että pääkäyttötarkoituksen mukaista rakentamista olisi tässä tapauksessa n. 80 kerrosneliömetriä.

Mistä tämä ero johtuu kaavoitukselliseti?
Onko Jämsän kaupungin toiminta lakien vastaista?

Jämsän kaupunki ja rinneyrittäjä ovat tehneet maanvuokrasopimuksen 1.8.2005 optioehdolla kaikista kaupungin omistamista rinnealueista, joista osasta on em. kaavamuutos ehdotusvaiheessa vireillä. Maanvuokrasopimuksen on valtuusto hyväksynyt 30.5.2005.

Jämsän kaupunki rikkoo valtuuston 30.5.2005 päätöstä, missä valtuusto päättää, että "Vuokrasopimus mahdollistaa myös matkailua palvelevien rakennusten rakentamisen."?

Miksi kaupunki rikkoo valtuuston päätöstä?

Jämsän kaaupunki rikkoo myös voimassa olevaa sen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n välistä maanvuokrasopimusen 1.8.2005 ehtokohtaa 5.4 Vuokra-alueelle rakentaminen, missä on sovittu rakennuslupamenettelyä (mm. kaavoitus) noudattaen rakentamisesta ja sen hinnoittelusta. 

Miksi kaupunki rikkoo voimassa olevaa maanvuokrasopimusta?

Kaupunki on meille luottamushenkilöille väittänyt, että kaupunki toimii oikeuden päätöksen mukaisesti ja että kaupunki ei voi rikkoa lakia, toimimalla toisin. Olen henkilökohtaisesti tutustunut oikeuden päätöksiin vuokralaisen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanteessaan 5.12.2007 (Maa-alueiden vuokrausoikeutta koskeva vahvistuskanne) vaatimasta optio-oikeudesta Himoksen osayleiskaavan "kaikkien" kaupungin omistamien rinnealueiden haltuun saamisesta, enkä taatusti ole niistä löytänyt tuomiota, etteikö Himoksen osayleiskaavan rinnealueille, jotka on kaavakarttaan merkitty VU-1 merkinnällä, saa rakentaa muuta kuin pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentamista.

Siis mitä eroa on kehittää laskettelurinteitä Kuopion kaupungissa Tahkolla ja Jämsän kaupungissa Himoksella?

Dokumentit puhuvat puolestaan ja puheet ovat puheita.

LIITTEET
Maanvuokrasopimus
Kaupunginvaltuuston päätös 30.5.2005
Käräjäoikeuden tuomio optio-oikeudesta