perjantai 29. syyskuuta 2017

Himoksen osayleiskaava

Himoksen osayleiskaavan rooli on alueen kehityksen avain.

Olen jo aiemmin 4.4.2016 <linkki> käsitellyt osittain vireillä olevaa Himoksen osayleiskaavan muutosta ja laajennusta.

Himoksen osayleiskaavan muutoksissa "Rinnealueiden", jotka kaavakartassa on osoitettu kaavamerkillä VU-1, kaavamääräys on jo 21.4.2011 vahvistuneessa osa-alueen 1 muutoksessa muutettu täysin ja ollaan nyt ehdotusvaiheessa osa-alueiden 2-4 muutoksessa tekemässä samoin.

Mutta miksi?

Vielä kerran totean, että koko Himoksen alueen osayleiskaava vahvistui 10.1.2001 ja sen "Rinnealueen" kaavamääräys on; (LIITE)
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue / rinnealue
Alue varataan urheilu- ja virkistyspalvelujen kuten hiihtokeskuksia, laskettelurinteitä, hissejä ja matkailupalveluja sekä niihin liittyviä rakennuksia ja liikennealueita varten. Alue on kaavakartassa merkinnällä VU-1.

Kaupunki runnoi kaavamuutoksen ensimmäisen osa-alueen 1 "Rinnealueen" kaavamääräyksen YIT:n kylpylähuumassa muotoon; <linkki>
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, pienin toimenpitein kehitettävä rinnealue. 
Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä hiihtoulkoilureittejä varten. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen. Alue on kaavakartassa merkinnällä VU-1.

Nyt kaupunki on edelleen runnomassa loppujenkin Himoksen osayleiskaavan osa-alueiden 2-4 "Rinnealueiden" kaavamääräyksen järjen vastaisesti ilman minkäänlaisia perusteita rajoittavaksi muotoon;
Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, pienin toimenpitein kehitettävä alue. 

Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä hiihtoulkoilureittejä varten. Alueella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentaminen. Alue on kaavakartassa merkinnällä VU-1.

Miksi näin?

Maanrakennuslain ja sen hengen mukaan Yleiskaavassa "mahdollistetaan" tai "rajoitetaan" maan käyttöä, ohjeeksi asemakaavoitukselle. 

Miksi Jämsän kaupunki rajoittaa Himoksen osayleiskaavassa Rinnealueiksi kaavamerkillä osoitettujen maa-alueiden käyttöä? 

Mahdollistavan yleiskaavan kaavamääräyksen perusteella tulee alueen kehittämistä edistävä asemakaava ja rajoittavan määräyksen perustella vastaavasti kehittämistä estävä asemakaava.

Himoksen osayleiskaavan kaavakartassa VU-1 merkinnällä olevien "Rinnealueiden" kaavamääräys on pidettävä voimassa olevan 2001 osayleiskaavan mukaisena. Voimassa oleva määräys on mahdollistanut mm. Luoteis-Himoksen ja Keski-Himoksen rinnealueiden rakentamisen aloittamisen sekä ongelmitta Himoskylä ja Länsikeskus asemakaavojen laatimisen.

Himoksen osayleiskaavan "Rinnealueiden" suurin omistaja sekä hallitsija on koko Himoksen perustanut rinneyrittäjä Hiihtokeskus Himosvuori Oy.

Saamani tiedon mukaan rinneyrittäjällä ei ole tällä hetkellä valmiuksia, eikä halua osoittaa omistamilleen tai hallitsemilleen alueille yleiskaavamuutokseen kaavoitusratkaisuja, joten niiden alueiden yleiskaavaa ei voi muuttaa. Jämsän kaupungilla ei myöskään ole käytettävissä sellaista asiantuntijaa, että ko. muutosalueella yleiskaava muutettaisiin ilman rinneyrittäjän myötävaikutusta lain edellyttämällä tavalla.

Edelleen saamani tiedon mukaan Maankäyttö -ja rakennuslakiin on tulossa muutos (MRL52§). Tästä on tiedotettu mm. uudelle perustetulle kaupungin strategiatyöryhmälle. Muutoksen myötä yleiskaavan rooli, oikeellisuus sekä ajantasaisuus korostuu ja virheellisyys kostautuu koko alueen kehittymisessä vuosien taantumana.

LIITE Himoksen osayleiskaava, "Rinnealueen" kaavamääräys


Ei kommentteja: