sunnuntai 26. helmikuuta 2023

Himos - Sunnuntaiaamuna

Himoksen aamussa oli kirpakka pakkanen ja pienoinen pohjoistuuli. Aurinko paistoi täydeltä terältä. Rinteet olivat totuttuun tapaan loistokunnossa niinkuin aina. Sielu nautti ja ruumis oli koetuksella. Ainutkertainen nautinto oli lasketella, jälleen. 


keskiviikko 22. helmikuuta 2023

Himos - Iltapäivä

Aamupäivä tienaamassa palkkatyön ääressä ja iltapäivä päänuppia hoitamassa aurinkoisella Himoksella. Kylmä oli keli mittarin mukaan, mutta ei ollut kuitenkaan kylmä. Normisti on hieman sormia palellut ja ehkä jalkapohjia, mutta nyt ei.maanantai 20. helmikuuta 2023

Valtuustoaloite US – Kiinteistöjen toimintojen organisointi

Jämsän kaupungilla on kaksi yhtiötä Kiinteistö Oy Jämsänmäki ja Jämsän Yrityskiinteistöt Oy. Ensin mainittu vuokraa asuntoja kuntalaisille ja jälkimmäinen tarjoaa toimitiloja yrittäjille.

Kaupungilla on omassa hallinnassaan useita omia kiinteistöjä asumiskäyttöön tai ns. yrityskäyttöön. Taloustiimin alla on  mm. erilaisia asuntoja, kerros- ja rivitaloja suoraan vuokrattavaksi.

Jämsän kaupunki omistaa seuraavat yhtiöt, jotka tarjoavat myös vuokra-asuntoja: Jämsän vanhaintuki ry ja Jämsänkosken vanhusten ja vammaisten tuki ry. 

Yrityskiinteistöjä tarjoaa Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n lisäksi mm. Koskenpäällä Kiinteistö Oy Koskenpään Terveystalo.

Eli asuinkäyttöön on tarjolla kaupungin toimesta usealta eri taholta asuntoja. Jokaisella tarjoajalla on oma hallinnollinen organisaatio ja  osin toiminta on yhteistä. Samaa kuviota on yrityskiinteistöjen puolella.

Esitämme valtuustoaloitteessa, että Jämsän kaupungin omistamat asuinkäytössä olevat toiminnot siirretään Kiinteistö Oy Jämsänmäen alle. Yrityksiin liittyvät toiminnot siirretään Jämsän Yrityskiinteistöt Oy alle.

Tällä menettelyllä saadaan yksinkertaistettua ja virtaviivaistettua toimintoja ja hallintoa sekä saadaan kustannussäästöä.

Asiakkaan ja yrittäjän suunnasta katsottuna Jämsän kaupungin asunnot/yrityskiinteistöt olisi täten haettavissa yhden luukun periaatteella - selkeää ja toimivaa.

Uusi Suunta valtuustoryhmä

sunnuntai 19. helmikuuta 2023

Kilpailutuksen päätöksenteko yksinkertaisuudessaan

Päätöksentekoprosessi menee seuraavasti, jos jotain kilpailutetaan: 

 1. Kilpailutukseen tulee joku asia
 2. Viranhaltijat valmistelevat kilpailutuksen kriteerit pisteytyksineen, luottamushenkilöt eivät siihen pääse osallistumaan
 3. Tarjouspyynnöt lähetetään 
 4. Tarjoukset saapuvat ja katsotaan, että tarjoukset ovat kelpoisia
 5. Kelpoiset tarjoukset käsitellään eli suoritetaan pisteytys
 6. Esityslistan esitykseksi kilpailutuksen voittajaksi toimielimelle tulee pisteytyksen voittaja
 7. Toimielin päättää pisteytyksen voittaneen tarjoajan eli toimii "kumileimasimena"

Käytännössä toimielin hyväksyy pisteytyksen voittajan ja se on ainoa, mihin kilpailutuksessa toimielin voi vaikuttaa. Eli pisteytyksen voittaja on valittava kilpailutuksen voittajaksi.

Missä vaiheessa luottamushenkilöt pystyivät käytännössä vaikuttamaan lopputulokseen?

Miksi luottamushenkilöt eivät voi osallistua tarjouspyyntöjen ja pisteytyksen valmisteluun, koska siinä vaiheessa oikeasti ratkaistaan koko kilpailutus?

keskiviikko 15. helmikuuta 2023

Eräpyhä


Luontopolusta ja sen kohteista

Eräpyhän niemi on korkeimmillaan lähes kahdeksankymmentä metriä Längelmäveden pinnasta kohoava kallioselänne, jonka laelta avautuvat jylhät näköalat etelän ja lännen suunnassa Ristinselälle, idän ja kaakon puolella Enonselälle ja luoteessa Pappilanselälle. Niemen eteläreuna on louhikkoista jyrkännettä.

Luontopolku nousee kuusikkoista rinnettä kohti mäen lakea ja laskeutuu länteen päin kohti Eräpyhän niemen kärjessä olevaa Nunnankirkkoa, arvoituksellista esihistorialliselta ajalta peräisin olevaa esi-Isiemme lepo- ja uhripalkkaa, josta jäänteenä on suuri kiviröykkiö ja sen vieressä tasalakinen kivenlohkare, saarnastuoli. Takaisin tultaessa polku laskeutuu alas jyrkkää ja louhikkoista rinnettä, jossa retkeilijän kunnon ja varusteiden on oltava asianmukaiset. Mäen alla Längelmäveden rannassa on lepopalkka, josta polku jatkuu rantaviivaa noudattaen lähtöpisteeseen. Reitin varrella näemme kappaleen kaunista luontoamme. Kohdetauluissa on kerrottu alueen kasvillisuudesta, maa- ja kallioperästä sekä Längelmäveden syntyvalheista. Polun loppupäässä on riistanpyynnissä käytetty sudenkuoppa ja vanha maasälpälouhos, Reitin pituus on vajaat kolme kilometriä.

Menneisyys

Eräpyhän niemen rinteitä on muovannut viimeisin jääkausi. Paikalta löytyy useita eri muinaisrantoja. Muinaiset metsästäjät ovat kulkeneet pyyntiretkillään Längelmävettä pitkin pohjoiseen. He ovat yöpyneet Eräpyhän niemellä. Paikkaa on käytetty myös heidän uhrimenoihin. Eräpyhän niemen oletetaankin muodostuvan sanoista saalis=era ja uhri=pyhä.

Ohjeita kulkijoille:

 • polku on merkitty keltaisin maalimerkein maastoon
 • reitin jyrkkyys saattaa palkoitellen alheuttaa ongelmia liikuntarajoitteisille ihmisille
 • sateella kalliot voivat olla liukkaita
 • polun kiertämiseen kannattaa varata riittävästi alkaa
 • kunnioita luontoa kulkiessasi polulla

Kiitos!!!

LAULU ERÄPYHÄLLE

(Martta Nikkilä, Väinö Paavola)

Eräpyhä, eräpyhä mielessäni välkyt yhä! Pitkäin vuosisatain takaa nousee taattoin rivi vakaa, joka luokse niemen nousi.

Sama kaipuu, joka meitä jälkipolveen jääneitä polttaa, vetää Luojan luoksi sama suonissansa juoksi.

Eräpyhä, eräpyhä mielessäni välkyt yhä! Siellä taattoin henki vakaa, Huokaa vuosisatoin takaa: Juhlaks luokaa elämänne, rakastakaa isiänne!

Yleistä:

Polun pituus on noin 3 km. Polun tarkoituksena on antaa tietoa Eräpyhän alueen menneisyydestä ja luonnosta. Samalla se tarjoaa oivan virkistäytymismahdollisuuden.

Alue rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1967. Opastettu luontopolku valmistui 1992. Polun varrelta avautuvat upeat näkymät Längelmävedelle.

Maasto on osittain hyvin jyrkkärinteistä ja kivikkoista. Kasvillisuus alueella on runsaslukuista ja vaihtelevaa.

Kansalaisen karttapaikan karttalinkki


tiistai 14. helmikuuta 2023

Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus

Luin tarkasti Jämsän kaupungin talousarvion kohdan 2.11 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus. Tämä on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Ja sitten tuumailin toimialojen budjettiylityksiä.

Alkuperäinen teksti "Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus" on kirjoituksen lopussa - kannattaa lukea. Maalailin siitä  keltaisella ja punaisella tiettyjä kohtia.

No sitten tuli paljon muita ajatuksia budjettiylityksistä. Keltainen teksti alla on päätöstekstiä ja sen alla johtopäätelmä. 
 • Talousarvioon merkityt toimialan ja tulosalueen menot ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia.
  • Ei näytä olevan sitovia, ainakaan se ei selviä esittelyteksteistä.
 • Toimialan ja tulosalueen menojen yhteismäärää ei ilman kaupunginvaltuuston lupaa saa ylittää.
  • On ylitetty ilman valtuuston lupaa ja lupa pyydetään vasta, kun ylitys on tapahtunut.
 • Havaitessaan toiminnan muutoksen, joka on aiheuttamassa talousarviomäärärahan käytön ylityksen, on tulosalueen tai -yksikön tai kustannuspaikan esimiehen etsittävä aktiivisesti ratkaisuja ja tehtävä esityksiä toiminnan muutoksista ja/tai rakenteiden uudistamisesta, jotta määrärahaylityksiltä vältytään.
  • Tällaista asiaa ei ole selvitetty toimialojen esittelytekstissä ylityksien osalta.
>>> Eli karrikoidusti sanoen, toimialoilla ei toimita valtuuston päätöksen mukaisesti ja kaupunginhallitus ei tähän puutu.

UGH, olen puhunut suoraan. Näin on toimittu jo vuosia. Ja nyt, kun kuntatalouden näkymät on heikot, niin kaipaisin ryhtiliikettä.


Jämsän kaupungin talousarvion kohdassa 2.11 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus lukee aivan sanatarkasti seuraavasti.
- - - 
Talousarvion määrärahojen käyttöön liittyvät erityisohjeet

1. Talousarvioon merkityt toimialan ja tulosalueen menot ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia.

2. Talouden hoidossa on kirjanpitolain mukaisesti käytössä bruttoperiaate. Kukin toimielin ja ao. tilivelvollinen on vastuussa tulosalueen menoista ja tuloista erikseenTulojen ylittyminen talousyksikön käyttötaloudessa ei oikeuta menojen ylittämiseen.

3. Toimialan ja tulosalueen menojen yhteismäärää ei ilman kaupunginvaltuuston lupaa saa ylittää, eikä käyttää kuin toimialan ja tulosalueen tehtävien ja tavoitteiden sekä perusteluiden mukaiseen tarkoitukseen. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat sitovia. Talousarvioon tehtävistä menojen ja tulojen muutoksista toimiala- ja tulosaluetasolla päättää kaupunginvaltuusto talousarviovuoden aikana.

4. Tulosyksikön menojen yhteismäärää ei ilman asianomaisen toimielimen lupaa saa ylittää, eikä käyttää muutoin kuin tulosyksikön tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti. Ylityspäätöstä tehdessä ao. toimielimen/viranhaltijan on samalla tehtävä päätös, miltä saman tasoiselta toiselta tai useammalta tulosyksikön kohdalta vastaava säästö saadaan ylityksen katteeksi. Katetta ei voida osoittaa sisäisistä eristä, eikä omien liikelaitosten eristä.

5. Tilien käyttäjät ovat ensisijaisessa vastuussa määrärahan riittävyydestä lakimääräisten tehtävien osalta ja toissijaisesti kaikkien suunniteltujen tehtävien suorittamisesta. Lakimääräisten tehtävien suorittamiseen kaupunginvaltuusto on varannut riittävät määrärahat. Ehdotukset työohjelman tai toiminnan muutoksista, jatkamisesta tai lisäämisestä on tehtävä niin ajoissa, että kaupunginhallitus ja -valtuusto voivat olla siitä aiheutuvaa ja ehdotettua menoylitystä hyväksymättä.

6. Määrärahojen riittävyyteen liittyvät ennakoinnit ja päätökset on tehtävä etukäteenHavaitessaan toiminnan muutoksen, joka on aiheuttamassa talousarviomäärärahan käytön ylityksen, on tulosalueen tai -yksikön tai kustannuspaikan esimiehen etsittävä aktiivisesti ratkaisuja ja tehtävä esityksiä toiminnan muutoksista ja/tai rakenteiden uudistamisesta, jotta määrärahaylityksiltä vältytään. Jos kattaminen ei
ole mahdollista oman tulosalueen/ -yksikön tai kustannuspaikan toiminnasta, kattamiset tehdään ensisijaisesti oman toimialan sisällä.

7. Tulosalueiden on huolehdittava siitä, että tulot kertyvät ajallaan ja että kustannustason nousua seurataan huolellisesti.

8. Taksat ja maksut tarkistetaan vuosittain. Maksujen ja taksojen tarkistaminen tarkoittaa myös niiden rakenteen ja määräytymisperusteiden tarkistamista. Hintoihin tulee sisällyttää yleiskustannuslisä sekä poistot ja laskennalliset korot, ellei sitä ole lain tai muun säädöksen nimenomaisen määräyksen perusteella kielletty.

9. Mikäli on odotettavissa tulovajaus, mistä syystä tahansa, on asianomaisten toimielimien huolehdittava vastaavan menosäästön syntymisestä. Tilannetta on seurattava ja esitettävä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin tarpeelliset toimintaan vaikuttavat muutokset.

10. Jämsän kaupungin virkojen/toimien täyttämiseen tarvitaan kaupunginhallituksen täyttölupa (kaikki vakinaiset palvelussuhteet). Sijaisuuksien täyttämisessä noudatetaan hallintosääntöä ja täyttämisessä on huomioitava myös annetut erityisohjeet.

11. Työllisyysvaroin palkattavista henkilöistä tehdään työllistämissuunnitelma. Työllistämisyksikkö koordinoi ja ohjeistaa konsernin työllistämistä.

12. Kuntien valtionosuuden, projektiohjeiden tms. avustuksen saannin ohjeita on tarkoin noudatettava. Mihinkään valtionosuuteen tai -avustukseen oikeuttavaan hankkeeseen tai hankintaan ei ole lupa ryhtyä ennen kuin on varmistettu valtionosuuden tai -avustuksen saanti, silloin kun se on hankkeen ehtona.

13. Projektien kirjanpidosta ja käytännön talouden hoidosta ja kustannusten erittelyistä on kaupunginhallitus hyväksynyt erilliset ohjeet. Taloushallinto ohjeistaa tarkemmin projektien kirjanpidon.

14. Kaupungin myöntämät harkinnanvaraiset toiminta- ja kohdeavustukset tulee asianomaisten toimielinten julistaa haettavaksi samanaikaisesti yhteisilmoituksella. Määräys ei koske kaupunginhallituksen avustusmäärärahoja.

Hankinnat ja investoinnit

1. Kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja annettuja hankintaohjeita. Talousarvioon perustuvat hankinnat on tehtävä taloudellisesti, suunnitellusti ja tarkoituksenmukaisesti.

2. Sovitut hankinnat tehdään keskitetysti materiaalikeskuksen kautta. Materiaali- ja palveluhankintoja koskevia puite- ja yhteishankintasopimuksia on noudatettava.

3. Käyttötalouteen kirjattavien hankintojen tekemistä on vältettävä joulu-tammikuun välisellä ajanjaksolla.

4. Yli 10.000 euron hintaiset yksittäiset irtaimet hyödykkeet budjetoidaan investointiosaan. Pienten yksittäisten hankkeiden niputtaminen em. rajan ylittämiseksi tai hankinnan perusteeton pilkkominen em. rajan alittamiseksi on kiellettyä.

5. Talousarvion investointiohjelmassa nimettyjen erillishankkeiden (ml. kalusto) määrärahat ovat toimielimiä sitovia. Investoinniksi kirjattavat hankinnat eivät saa ajoittua marras-helmikuun väliselle ajalle. Poikkeukset on sovittava talousjohtajan kanssa.

6. ICT-hankinnat tehdään yhteistyössä kaupungin tietohallintoyksikön kanssa. Määrärahat sisältyvät eri yksiköille. Henkilökohtaiset laitteet hankitaan kaupungin leasing-sopimuksella. ICT- hankinnoista on erillinen ohje.

7. Tulosalueen esimies voi päättää enintään 60.000 euron (alv 0 %) irtaimen tavaran, urakan tai palvelun hankinnasta. Konsernipalvelujen talous- ja suunnittelupäällikkö rinnastetaan hankinnoissa tulosalueen esimieheksi.

8. Tulosyksikön esimies voi päättää enintään 10.000 euron (alv 0 %) irtaimen tavaran, urakan tai palvelun hankinnasta.

9. Kustannuspaikan esimies voi päättää enintään 5.000 euron (alv 0 %) irtaimen tavaran hankinnasta tai palvelun ostosta. Tilapalveluissa ”Kiinteistöhuolto ja kunnossapito” -kustannuspaikan esimies voi kuitenkin päättää enintään 10.000 euron (alv 0 %) irtaimen tavaran hankinnasta tai palvelun ostosta.

10. Talousjohtajalla on oikeus myöntää korkeintaan 50.000 euroa lyhytaikaista antolainaa yhteisöille, kun EU-projekti tai muu yhteisprojekti on hyväksytty kaupunginhallituksessa.

11. Talousarviovuodelle sisältyvät talonrakennushankkeet ovat toimielimiä ja elinvoimatoimialaa sitovia.
- - -

Hyvää Ystävänpäivää

lauantai 11. helmikuuta 2023

Himos

Himoksella oli keli kohdillaan ja sen olivat monet muutkin huomanneet. Kympistä kahteentoista sivakoin ja sitten oli mies loppu. Samaan aikaan rupesi jo jonoja muodostumaan. Kausikorttillaisena lähdin kotiin päin. Huomenna on edessä uusi rupeama.


perjantai 10. helmikuuta 2023

Mistä on hyvä päätöksenteko tehty?

Olin kuuntelemassa Risto Harisaloa. Hän on ollut Tampereen Yliopistossa hallintotieteen professorina, nykyisin emerituksena. 

Oli muuten kerrassaan loistava puhuja, oikea puhetyön erikoisammattilainen. Yksi asia, kaksi kalvoa jäi päällimmäisenä mieleen, Mielestäni hyvä päätöksenteko rakentuu juuri näistä kahdesta kuvasta. Nämä kuvat pätevät myös moneen muuhun asiaan, missä haetaan juuri sitä "oikeaa" päätöstä asialle ja varsinkin, miten se löydetään.

Usean vuoden kokemuksella voin sanoa, että hakaukset paikallisessa kuntapolitiikassa johtuvat juurikin rakentavan dialogin puutteesta.

Tarvitaan aikaa ja nimenomaan aikaa keskusteluille, keskusteluille ja keskusteluille... rakentavalle sellaiselle.

Tästä on hyvä päätöksenteko tehty.


Kuvat on Risto Harisalon esityksestä


sunnuntai 5. helmikuuta 2023

Perin kummallinen juttu

Luin Iltalehden artikkelia sukupuolimerkinnän muuttamisesta. Uusi translaki mahdollistaa sukupuolimerkinnän muuttamisen väestötietoihin ilman lääketieteellistä selvitystä.

Laissa mainitaan mm. seuraavaa:

 • Jos sukupuolimerkinnän muuttaa, henkilötunnus vaihtuu ja henkilöllisyysasiakirjat on uusittava.
 • Etunimeä ei tarvitse vaihtaa sukupuolimerkinnän vaihtuessa.
 • Henkilöä tulee lähtökohtaisesti kohdella sen perusteella, mikä hänen sukupuolimerkintänsä on väestötiedoissa.
 • Laissa ei ole kuitenkaan määritelty pääsystä pukutiloihin. 
Sosiaali ja terveysministeriön mukaan:
"Jos syntyy tilanne, jossa henkilö kertoo olevansa nainen ja haluaa päästä naisten pukuhuoneeseen, mutta ei näytä tyypilliseltä naiselta, häntä tulisi kohdella kuin naista, jos hänen henkilöllisyystodistuksessaan lukee niin."

No sitten yritän käyttää omaa järkeäni joka sanoo, että jos on fyysisesti mies, niin kyseisellä henkilössä ei ole asiaa uimahallissa naisten puolelle ja päinvastoin.

Myös olen tässä myös mietiskellyt, että olenko pudonnut yhteiskunnan muutoksen kelkasta, kun kaikkea en enää tahdo ymmärtää.....

lauantai 4. helmikuuta 2023

Himospäivä

Syntymäpäivän kunniaksi suunnistin Himokselle. Auton jätin Pohjois-Himokselle ala-aseman yläriviin. Aurinko helli ja olivat aivan erinomaisessa kunnossa. Ihmisiä oli paljon, mutta ruuhkia tai jonoja ei päässyt syntymään. Sielu lepäsi - reidet ei. 

Syntymäpäiväonnittelut

Työkaveri laittoi kuvallisen syntymäpäiväonnittelun. Tosin osan viestistä jouduin leikkaamaan (sensuroimaan) pois, kun se ei kestä ihan päivänvaloa. Mutta totta oli kuitenkin joka sana. Rajat on luotu rajoiksi, ei rikottaviksi.

Elettyjä päiviä tuli täyteen 20454.

perjantai 3. helmikuuta 2023

Hankintalaki 1397/2016 42 § Puitejärjestely ja 43 § Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat

Täytyy tutustua puitejärjestelyyn, kun se on mainittu paikallislehti Jämsän Seudussa. Tiedän sitten, mitä puhun,  Hankintalaki

42 § Puitejärjestely

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat 

 • hinnat ja 
 • suunnitellut määrät sekä 
 • muut ehdot.

Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn tämän lain mukaisella hankintamenettelyllä noudattaen, mitä

 • hankintamenettelyjen käyttöedellytyksistä ja 
 • kilpailutuksen menettelyvelvoitteista säädetään.

Hankintayksikön on valittava puitejärjestelyyn 

 • yksi tai 
 • useampi toimittaja. 
Toimittajien määrä on ilmoitettava ennalta 

 • hankintailmoituksessa, 
 • neuvottelukutsussa tai 
 • tarjouspyynnössä. 

Useamman toimittajan puitejärjestelyyn on valittava ilmoitettu määrä toimittajia, jollei soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä 

 • puitejärjestelyyn valittujen toimittajien ja 
 • sellaisten hankintayksiköiden kesken, jotka on selkeästi ilmaistu puitejärjestelyn kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa.

Puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen sitä perustellusti edellyttäessä puitejärjestely voi poikkeuksellisesti olla kestoltaan pidempi. Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä olennaisia muutoksia sen voimassaoloaikana.

43 § Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat

Jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn yhden toimittajan kanssa, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Hankintayksikkö voi pyytää toimittajaa tarvittaessa kirjallisesti täsmentämään tai täydentämään tarjoustaan.

Jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa ja puitejärjestelyn 

 • kaikki ehdot ja järjestelyyn perustuvien hankintojen tarjoajien valinnan määrittävät puolueettomat ehdot on vahvistettu tarjouspyynnössä, puitejärjestelyyn perustuvat 
 • hankinnat on tehtävä ilman kilpailuttamista valitsemalla toimittaja noudattamalla puitejärjestelyn ehtoja ja puitejärjestelyn tarjouspyynnössä esitettyjä perusteita.

Jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa ja puitejärjestelyn 

 • kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat 
 • on tehtävä kilpailuttamalla puitejärjestelyyn valitut toimittajat noudattamalla puitejärjestelyä perustettaessa esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita, joita voidaan täsmentää, sekä muita ehtoja, jotka on ilmoitettu puitejärjestelyn tarjouspyynnössä.

Hankintayksikön on puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa pyydettävä kirjallisesti tarjous puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta. Hankintayksikön on määrättävä

 • tarjousaika, jonka on oltava riittävä ottaen huomioon hankinnan monimutkaisuus ja 
 • tarjousten tekemisen edellyttämä aika.
Tarjoukset on annettava kirjallisesti ja niiden sisältö on pidettävä luottamuksellisena tarjousajan päättymiseen saakka. Hankintayksikön on valittava paras tarjous noudattaen tarjouspyynnössä esitettyjä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteita.

Jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa, osa puitejärjestelyyn perustuvista hankinnoista voidaan tehdä 2 momentin mukaisesti ilman kilpailuttamista valitsemalla toimittaja 

 • noudattamalla puitejärjestelyn ehtoja ja 
 • järjestelyyn perustuvien hankintojen tarjoajien valintaa määrittäviä puolueettomia ehtoja ja 
 • osa puitejärjestelyyn perustuvista hankinnoista voidaan tehdä kilpailuttamalla puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat 3 ja 4 momentin mukaisesti. 

Puitejärjestelyn tarjouspyynnössä on esittävä perusteet, joiden mukaisesti ratkaistaan puitejärjestelyn sisäisten hankintojen tekemisen tapa.