lauantai 26. helmikuuta 2011

Jämsän Äijä -patsas

Idea ison Jämsän Äijä –patsaan rakentamisesta on mielenkiintoinen, muttei hullu. Jämsän Äijän tulisi sijaita päätien eli tie 24 varrella. Silloin se herättäisi ohikulkijoiden mielenkiinnon. Patsaasta tulee tehdä iso, 20 m lienee hyvä koko. Hyvä paikka patsaalle on Hiidenmäen risteyksen ja vanhainkodin välinen nurmikenttä. Rakenne tulisi olla kuten laivoissa, rautarunko ja rautapelti. Ajan ravistellessa patsasta se tulisi aika ajoin maalata tai pestä. Patsaan muoto tulisi olla moderni 2000 -luvun tyylin mukainen Jämsän Äijä. Vanha 70 –luvun hahmo oli hyvä omana aikakautenaan, mutta ei enää. Pääarkkitehtinä pitäisi olla tämän uuden Jämsän Äijä hahmon synnyttäjä ja isä Olli Levaniemi. Toivon myötätuulta Jämsän Äijä –patsaan saamiseksi Jämsään.

perjantai 25. helmikuuta 2011

Kaupungin henkilöstövisio

Jämsän kaupungin veroprosentti on Suomen korkeimpia 21 %. Kaupungilla on työntekijöitä n. 1600. Suurimmat kaupungin kulut ovat henkilöstökulut, jonka osuus on n. 70-75 %.

On aivan järjetöntä käyttää verorahoja ihmisten pitämiseen kaupungin palkkalistoilla, kun rahoilla pitäisi tuottaa palveluja kuntalisille. Se on kuntalaisten tahtotila.

Viimeisin kuntaliitos tehtiin 1.1.2009 eli 1.1.2014 Jämsä vapautuu viisivuotisesta henkilöstön irtisanomissuojasta.

Jämsä tarvitsee selkeän ja seurattavan henkilöstömäärän vision. Joka kuukausi tulee tarkastella henkilöstömäärää suhteessa visioon. Ja tämä tulee joka kuukausi saattaa Jämsän kaupungin työtekijöiden tietoon.

Vision tason tulee kaupungin johdon määrittää. Olkoon se -10 %, -20 % tai -30 % tai jotain aivan muuta. Tärkeintä on, että tavoite on suhteessa järkevään veroprosenttiin. Henkilöstöä tulee vähentää sen verran, jotta veroprosentista tulee kohtuullinen. Tämä on vain matematiikkaa.

Myös määräaikaisten työntekijöiden määrä on erittäin suuri, myös heidän määrää tulee tarkoin seurata. Nykyinen peli ei vetele, koska määräaikaisten määrä on suhteettoman suuri. Työntekijöiden joutavuutta tulee lisätä ja määräaikaisten palkkausta tulee tarkoin harkita.

Asia on ikävä tehtävä johtajistolle, mutta heidän kuuluukin tehdä myös ikäviä tehtäviä. Kun ihmisiä siirtyy eläkkeelle, tulee ihmisiä siirrellä niihin tehtäviin, missä on resurssipulaa. Ja tarvittaessa vuonna 2014 täytyy henkilöstöä jopa pahimmassa tapauksessa irtisanoa.

Väkeä ei tule vähentää tekevistä käsistä, vaan hallinnosta. Sitä on liikaa verrattuna muihin vastaaviin kaupunkeihin.

Työn iloa Jämsän kaupungin johdolle, jotta Jämsän kaupungin henkilöstömäärä saadaan järkevälle tasolle.

Työ pitää aloittaa mahdollisimman pian.

torstai 3. helmikuuta 2011

Riparilla tupakointi

Luin tänään 3.2. Vekkarin jutun, jossa kysyttiin seurakunnan kantaa riparilla tupakoinnista. Siihen ei ollut selvää kantaa. Tätä ihmettelen suuresti.

Tupakkalain tavoite on seuraava: ” Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen. (1 § 2 mom.)”.

Tupakkalaissa lukee sanatarkasti seuraavasti: ”Tupakan myyminen tai muu luovuttaminen alle 18‐vuotiaalle kiellettyä (10 §)”.

Lisäksi lukee seuraavaa: ” Tupakointi on kiellettyä (12 §) perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio‐opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla”. Tämä voidaan rinnastaa aivan hyvin ripariin.

Mielestäni tämä yksiselitteisesti kieltää jo rippileirillä tupakoinnin. Seurakunnan päätös ei voi olla lainvastainen. Sitä ei saa sallia eikä sitä tule hyväksyä.

Yksiselitteisesti riparilla ei saa tupakoida.