perjantai 31. toukokuuta 2019

eFatbike - Siellä sun täällä

Ikkunanpesun ja muun touhuilun tai touhoilun jälkeen piti lähteä baanalle. Täytyi lähteä tuulettumaan kovaan kesäiseen tuleen. Roskia lenteli pitkin matkaa silmiin. Reitiksi oli suunnitelman mukaan muodostunut "Hartusvuori kiertäen" reissu, ja tulihan se kierrettyä. Mutkia matkaan tein ihan intuitiolla. Reitin kiersin myötäpäivään.

Suunnilleen reitti meni seuraavasti: Pispala - Auvila - Jaatila - Jaatilanrinne - Särkijärvi - Ahvenlampi - Palomäki - Keskinen - Hiidenmäki - maauimala - Talvialan satama - Jämsän Äijän aukio - Paunu - kirkko - Auvila - Pispala.

Koko reittihän selviää kartasta kaikkine mutkineen.

Sport Tracker näytti seuraavaa:
Matka 17,8 kmkeskiviikko 29. toukokuuta 2019

eFatbike - Sähköläskin polkaisu

Tulihan polkaistua. Tuuli oli kova ja aurinko paistoi. Lamminsuota pitkin poljin kohti Kansaopistoa ja siitä Centerille. Loilontie saa viimein lämmöt nousemaan koneessa. Matka jatkui aina Pohjois-Himoksen päälle. Hetken maisemia katselin ja laskeuduin pohjoisesta siirtymää Keski-Himokseen. Suunnaksi otin Haapajoen. Siitä sitten vanhaa nelostietä Ahvenlammelle. Molempien alueiden läpi ajelin ja nousin sitten Hartusvuoreen. Loppumatka taittui pitkin Lamminsuota.

Himoksella oli monenlaisia työmaita käynnistynyt, siellä ja täällä, itseasiassa jokapuolella.

Lunta oli vielä jäljellä, mutta herra ja rouva kesälaskettelijaa ei nyt näkynyt, ehkä vasta kesäkuun puolella ;)

Sport Tracker näytti seuraavaa:

Matka 24,5 km

Nyt päästään kehittämään Jämsän matkailuelinkeinoa Himoksen avulla?

Joko nyt vihdoinkin päästään kehittämään Jämsää, Jämsän matkailuelinkeinoa, Himoksen hiihtokeskuksen lasketteluliiketoiminnan vetovoiman avulla?

Valtuusto hyväksyi maanantaina Himoksen Master Planin, joka on aivan eri henkinen kuin mm. Ruka vastaava ja aivan erilainen kuin netistä katsottuna pitkään vallinnut kansainvälinen mallilinja on. Valtuusto vei päätöksellään eteenpäin myös kaupunginjohtajan eron ja aiemmin erosi virastaan kaupunkisuunnittelupäällikkö. 

Jämsän kaupunki on kaupunginjohtajan vastuulla ja kaupunkisuunnittelupäällikön sekä teknisen johtajan toimesta kirjoittanut julkisesti paikallisessa lehdessä 27.10.2017 kantanaan, että rinneyrittäjän ja kaupungin välisestä

”vanhasta optioasiasta käräjäoikeus on todennut, että aikaisemmat optiot (1987) eivät enää ole voimassa. Hovioikeus vahvisti asian tuomiollaan 2.11.2009. Korkein oikeus ei antanut valituslupaa, joten myöskään vuoden 2005 vuokrasopimuksessa mainitut optiot eivät ole voimassa. kaupunkia sitovat oikeuden päätökset.” 

Ensinnäkin kaupungin ja ko. viranhaltijoiden kanta on virheellinen, minkä voi todeta mainituista oikeuden päätöksistä, jotka on liitetty kaupunginhallituksen pöytäkirjan liitteestä LIITE. Tieto on selvää harkittua harhaan johtavaa muunnetua totuutta.

Toiseksi voidaan todeta, että oikeus ei ole voinut tehdä osittaistakaan option purkamista muuten kuin, että kaupunki on sitä oikeudessa vaatinut.

Kolmanneksi voidaan kysyä, että miksi Jämsän kaupunki on halunnut vaatia ko. optioiden purkamista ja viranhaltijoiden em. julkisen kirjoituksen mukaan vielä kokonaan

Ymmärtääkseni rinneyrittäjä on aikanaan vaatinut ja saanut kaupungin maihin option omiin hiihtokeskuksen suunnitelmiinsa nojautuen. Tämä kertoo selkeästi, että Jämsän kaupunki ei ole tyytyväinen rinneyrittäjän toteuttamaan hiihtokeskukseen ja että sen mielestä kaupungin maa-alueista annetut option edellytykset eivät ole toteutuneet.

Neljänneksi tiedetään, että kaupunki pitää valitsemastaan kannastaan kiinni, että kaupunki ei voi toimia lain ja oikeuden päätöksien vastaisesti, eikä kehittää Rukan tapaan Himosta yhteistyökumppanina Himoksen rinneyrittäjä. 

Tämä näkyy konkreettisesti jo siinä, että kaupunki lähti yhteistyökumppaniksi majoitus- ja tapahtumayrittäjän Himoslomien kanssa toiseen kylpylähankkeeseen, mutta ei ensimmäiseen rinteiden juurella olleeseen kylpylähankkeeseen, mikä olisi tullut kaupungin omistamalle maalle, missä oli tämä kaupungin riitauttama vuokrasopimus optioehtoineen rinneyrittäjän kanssa.

Ottaako uusi kaupunginjohtaja ja kaupunkisuunnittelupäällikkö toisenlaisen kannan Himoksen rinneyrittäjän kanssa alueen kehittämiseen?

Löytyisikö dialogia eli vuoropuhelua?

Asiaa valtuutettuna seuranneena on 13 vuotta kulunut hukkaan siitä, kun kaupunki muutti kantansa rinneyrittäjän vuokrasopimuksen ehtoihin.

Jämsäläsiet ja Himos turistit kyselevät viikoittain, miksi Himoksen kehittymistä tarkoituksella jarrutetaan.

Jokohan vihdoinkin päästään kehittämisen tielle ja saadaan isot rattaat pyörimään. Saadaan sampo takomaan rahaa meidän veronmaksajien niin sanottuun pohjattomaan kirstuun..

Prison Island

Tuli koettua jotain uutta, Prison Island (vankilasaari) Jyväskylässä. Paikka ei ole perinteinen pakohuone (Escape Room). Vankila-alueella jokaisessa sellissä on erilainen tehtävä suoritettavaksi. Seikkailut ovat avovankilassa. Kannattaa kerätä vähintään 3 hengen porukka.

Pelin tarkoituksena on ratkaista tiimeissä mahdollisimman monta toinen toistaan jännempää, hauskempaa ja haastavampaa tehtävää sekä kerätä mahdollisimman paljon pisteitä – vain aika on rajana.

Koko tiimin osallistuminen tehtävien ratkaisemiseksi on erittäin tärkeää, kaikkien taitoja tarvitaan. Selliin mennessänne joukkueen ensimmäinen tehtävä on ratkaista mitä sellissä tulee tehdä. Kun luulette tietävänne tehtävän, tulee se suorittaa mahdollisimman pian, ennen kuin aika tulee vastaan. Jos ratkaisu ei avaudu ensimmäisellä yrityksellä, niin voit aina palata samaan selliin uudestaan – niin kauan kuin aikaa on.

Paikalle tullessanne jokainen joukkue saa oman nimen ja avaimen selleihin. Vapaana olevan sellin tunnistaa vihreänä palavasta valosta oven luona ja selliin pääsee näyttämällä avainta heti valon alapuolella olevaan paneeliin. Sellejä voi kiertää omaan tahtiin, mutta aika on aina rajana.

Paikka on mielenkiintoinen kokemuksena. Itse pidän vankilasaarta parempana kokemuksena kuin pakohuonetta. Vankilasaarella on erilaisia tehtäviä. Pakohuoneessa on yksi tehtävä, jossa on niin sanottu punainen lanka.

Käy kokeilemassa - Suosittelen.

maanantai 27. toukokuuta 2019

Puhe kaupunginvaltuustossa 27.5.2019

Tarkastuslautakunnan pj.

Rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet sekä muu kuulijakunta.

Tämä arviointikertomus esittelee vuoden 2018 talouden tilaa, hyvän johtamisen elementtejä ja tarkastuslautakunnan toimintaa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet.

Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomio niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Samalla tarkastuslautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet strategiaa.

Tarkastuslautakunnassa on arvioitu valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen lisäksi kaupungin toiminnan kehittämistä, tavoitteiden asettamista, seurannan prosesseja ja arvioitavuuden edellytyksiä, sekä päätösten toimeenpanojen laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018 on laadittu toimialojen kuulemisien, seurantaraporttien, tilinpäätösasiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. Arvioinnin pohjana ovat olleet myös tilintarkastajan kokouksissa antamat suulliset selvitykset ja raportit sekä toimielinten kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet.

Tarkastuslautakunta on arvioinut tavoitteiden toteutumista alkuperäisiä talousarvioita vasten.

Tilintarkastaja on hoitanut ammattitaitoisesti roolinsa mukaiset tehtävät. Yhdessä lautakunnan toiminnan kanssa on kaupungin arviointi ja tarkastus tehty kattavasti.

Tarkastuslautakunta on tehnyt muun muassa seuraavia havaintoja ja kannanottoja eri toimintojen osa-alueisiin:

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstön sijaisjärjestelyjä ei ole edelleenkään kaikilta osin lautakunnan näkemyksen mukaan järjestetty. Organisaatiomuutosten jälkeisiin ja loma-aikojen sijaisuusjärjestelyihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kriisitilanteiden työnjaon ja toimintamallien tulee olla selkeät kaikkina aikoina.

Kaupunkistrategia
Strategian tarkastelua ja päivitystä ei ole hyväksytty valtuustossa vuoden 2018 aikana. Kaupunginvaltuuston tulee käsitellä strategia vuosittain hallintosäännön mukaisesti.

Mittareiden ja tulevaisuuskorttien luonti on edennyt hyvin ja systemaattisesti, mutta on edelleen kesken.

Tuloslaskelma
Jämsän kaupungin taloudessa on lautakunnan näkemyksen mukaan positiivisia merkkejä. Rakenteellisen alijäämän korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan ole tuottaneet riittävää tulosta. Vuoden 2018 positiivinen tulos selittyy satunnaisten tuottojen poikkeuksellisen isolla määrällä.

Lautakuntatasolla tapahtuvaa päätösvalmistelua leimaa edelleen usein kiireellinen aikataulu. Luottamushenkilöiden mahdollisuus perehtyä asioihin ja siten vaihtoehtojen tarkastelumahdollisuus päätöksenteon yhteydessä jää vähäiseksi.

Talousarvion toteutuminen
Tilinpäätöksessä 2018 on selvitetty määrärahojen ylitykset ja alitukset tulosyksikkötasolle saakka, mikä mahdollistaa niiden tulkitsemisen aikaisempaa paremmin.

Jämsän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt budjettivuoden 2018 aikana yhden lisätalousarvion, jolla korjattiin alkuperäistä talousarviota.

Sosiaali- ja terveystoimi
Jämsän Terveys Oy:n sopimuksen eri kohtien tulkinnassa ei ole saavutettu osapuolien välillä edelleenkään täyttä yhteisymmärrystä. Sopimuksen hintaa korotetaan tai alennetaan tiettyjen sopimuksessa mainittujen indeksien mukaan. Vuoden 2018 hinnasta Jämsän kaupungilla ja yhtiöllä riita-asiana 933.000 euron hinnanalennus mainitun indeksitarkistuksen mukaan. Asia on Jämsän kaupungin toimesta saatettu oikeusasteen käsittelyyn 2019.

Sivistystoimi
Sivistystoimiala on sopeuttanut organisaatiotaan vastaamaan kaupungin säästötavoitteita.

Talouden tasapainotusohjelman ja toimenpiteiden toteutuminen
Vuoden 2018 positiivinen tulos selittyy satunnaisten tuottojen poikkeuksellisen isolla määrällä. Ilman näitä kumulatiivinen ylijäämä olisi jäänyt vuoden 2018 aikana alijäämäksi.

Toimintansa hyvin aloittanut taloustoimikunta lakkautettiin kesäkuussa ja talouden tervehdyttämistä jatkettiin ulkopuolisen konsulttityön turvin. Esityksen mukaisia toimenpiteitä ei kuitenkaan saatu vuoden 2018 aikana käynnistettyä.

Investointien toteutuminen
Ero talousarvion ja tilinpäätöksen välillä selittyy pääosin vuonna 2018 toteutumatta jääneillä tai viivästyneillä investoinneilla.

Tarkastuslautakunta on tehnyt tältä tilikaudelta kaupunginvaltuustolle kaksi selvityspyyntöä:

Yhdyskuntatoimi
Yhdyskuntatoimesta irtisanoutui useita henkilöitä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tämä ei ole voinut olla vaikuttamatta henkilöstön työkuormaan ja palvelujen laatuun. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginvaltuustolta selvitystä niistä toimenpiteistä, joilla varmistetaan palvelujen tuottaminen asianmukaisesti.

Henkilöstö
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan henkilöstösuunnitelma valmistuu liian myöhäisessä vaiheessa talousarvion valmistumiseen nähden. Henkilöstösuunnitelman tulee olla valmis ennen talousarvion valmistumista. Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginvaltuustolta selvitystä siitä, pitääkö ohjeistusta muuttaa edellyttämään henkilöstösuunnitelman valmistumista ennen talousarviota.


Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää kaupunginhallitusta ja tarvittaessa edelleen lautakunnilta ja johtokunnilta selvitykset ja korjaustoimenpiteet tarkastuslautakunnan selvityspyyntöihin. Ne tulee käsitellä valtuustossa viimeistään syyskuun 2019 loppuun mennessä ja huomioida vuosille 2020 - 2022 tehtävässä taloussuunnitelmassa.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää vastuullisia huomioimaan toiminnassaan tarkastuslautakunnan havainnot.

Jämsä 2025 strategia ja mittarit


Himos Jämsä esite 2019


Sykettä Suomen sydämessä - Vireä ja eloisa Himos ja Jämsän seutu sijaitsevat Suomen sydämessä, Keski-Suomessa.


HimosJämsä -esite
Linkki Himos Jämsä esite

Valtuustoaloite – Eettisten ohjeiden päivitys/lisäys

Nykyisiin Jämsän kaupungin Eettiset pelisäännöt luottamushenkilöiden ja työntekijöiden sujuvaan työskentelyyn -ohjeeseen tulee sisällyttää seuraava asiakokonaisuus.

"Lahjojen ja vieraanvaraisuuden on oltava vähäisiä ja kohtuullisia eivätkä ne saa vaikuttaa päätöksien tekemiseen."

"Kaikkien kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden on pitäydyttävä vastaanottamasta liiallisia lahjoja, kestitystä tai vieraanvaraisuutta."

"On kiellettyä vastaanottaa henkilökohtaisia lahjoja, etuja, kestitystä tai kulujen maksua."

"Aineelliset lahjat, joilla on vain nimellistä arvoa (korkeintaan 100 €) on yleensä hyväksyttäviä. Rahan tai rahaan verrattavien vastineiden antaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä."

"Mikäli osallistutaan toimittajien järjestämiin tilaisuuksiin niin matkustaminen näihin tilaisuuksiin ei saa tapahtua laite- tai materiaalitoimittajan kustannuksella. Tämä koskee sekä työ- että loma-aikaa."

sunnuntai 26. toukokuuta 2019

Äänestäminen asioita poissulkemalla

Onpahan vaikea EU vaali. Ei oikein irtoo eduskuntavaalien jälkeen heti. Sopivaa ehdokasta on vaikea löytää. Onneksi vaalikone auttaa. Sitten perään rupesin sulkemaan asioita pois, asettamaan ehtoja ehdokkaastani.

- ei yhden asian liikkeellä ole kannatusta
- ei auta vaikka on kahden asian liike
- ei juoppo saa ääntäni
- ei saa olla rikostuomiota
- ei raha kasva puiden oksilla ja siihen pitää olla ymmärrys
- ei pidä sotkea uskontoa ja politiikkaa
- ei ole rasisteille sijaa
- ei äidinkieli ole peruste poliittiselle puolueelle
- ei kelpaa julkkis
- ei kelpaa meriitiksi iltapäivälehtien lööppijulkisuus

- pitää ymmärtää kuinka yhteiskunta toimii
- pitää ymmärtää kokonaisuuksia, mitä yksi asia vaikuttaa toiseen ja kokonaisuuteen
- pitää olla sellainen puolue, jonka olen kuullut aiemmin
- pitää olla poliittisesti tunnettu kasvo
- pitää olla kielitaitoa
- pitää olla näyttöä

Tuolla kun rajaa, niin jää jäljelle liuta ehdokkaita, joista valitsin mielestäni sopivimman.

perjantai 24. toukokuuta 2019

Ruka - matkailustrategia, Master Plan ja vuoden hiihtokeskus 2019

Kuusamon matkailustrategia ja Rukan Master Plan ovat kohdallaan
linkki

Ruka valittiin vuoden hiihtokeskukseksi
Vuoden 2019 parhaat hiihtokeskukset on valittu

"Lokakuun 5. päivä Rukalta startannut hieno laskettelukausi 2018–2019 päättyi Rukan juhlaan, kun keskukselle myönnettiin Vuoden hiihtokeskus 2019 -titteli Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen kevätkokouksessa Sappeella 22.5.2019."

Ruka nostaa riman korkealle

"Tavoitteet Rukalla asetetaan korkealle ja työtä tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään ennakkoluulottomalla asenteella. Keskuksessa on vahva tahtotila kehittää suorituspaikkoja kaiken tasoisille laskijoille. Rukalla huomioidaan niin pienet aloittelijat kuin ammattilaskijatkin, suomalaiset ja ulkomaalaiset vieraat. Hyviä esimerkkejä ovat lumilauta- ja freestyle-maajoukkueille luodut harjoitusolosuhteet, mutta myös nuorille sekä lapsiperheille rakennetut suorituspaikat."

"Rukalla on tehty pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Keskuksen ympäristöohjelmat henkivät juuri sen tyyppistä vastuuta ympäristöstä, jolla on merkitystä myös kansainvälisille asiakasryhmille."

Siis lasketteluun kannattaa panostaa.

torstai 23. toukokuuta 2019

Strategia ja Himoksen Master Plan - Mitä ja kuka?


Strategia (linkki) ja Master Plan (linkki)  eivät kohdistu Himoksen lasketteluliiketoiminnan kehittämiseen?

Strategiassa ja Master Planissa liiketoiminnan kehittämistä ei ole otettu edes käsittelyyn. Se että sen yritystoiminnan toteuttajaa ei ole voitu kuulla, kun kaupunki on eri mieltä strategiaan ja Master Planiin sisältyvästä lasketteluliiketoiminnan kehittämisestä. Se ei voi olla este edes vanhoissa vanhassa Master Planissa esille tuotujen kehityshankkeiden päivittämiselle. 

Valtuustossa hyväksytään ko. Strategia ja Master Plan suuntaviivoilla, että edellisissä esityksissä olleet hiihtokeskuskehityshankkeet eivät ole hyviä ja toteuttamiskelpoisia. 

Kilpailukyky ja elinvoima, millä tarkoitetaan sitä, että vahvistamme Jämsän kilpailukykyä ja vetovoimaa sekä lisäämme yrittäjyyttä yritysten toimintaympäristöä kehittämällä.

Osayleiskaavan muutos rinneyrittäjän omistamilla ja hallitsemilla mailla ei kehitä yrittäjän toimintaympäristöä. Se, että ei vuokrata rinneyrittäjälle lisää kaupungin omistamaa maata, ei kehitä yrittäjän toimintaympäristöä.

Himos Master Plan 2035 visio kuuluu näin: 

"Himos on matkailun ympärivuotinen keskus, joka tarjoaa luonnon läheistä tekemistä ja tapahtumia vuoden ympäri. Himos on houkuttelevan lähellä ja sinne on helppo tulla. Himoksen keskusta on elävä ja monipuolisia palveluja tarjoava tapahtumapaikka. Himos on kiinnostava paikka kokea, harrastaa, harjoitella, testata ja kilpailla talviurheilulajeja myös kesällä. Retkeily- ja harrastusreitit, vesistöt ja luonnonläheinen yöpyminen tarjoavat elämyksiä. Liikkuminen alueella on helppoa, turvallista ja ekologista." 

Mitä tässä nyt sitten ensin tehtäisiin ja kuka tekee?

Mitä eroa on Rukan ja Himoksen Master Planilla ja mitä eroa Kuusamon kaupungin Rukan ja Jämsän Strategialla?

Rakentuuko Master Planissa visioitu yli 250 000 rakennusoikeusneliötä ja Himoksen keskus esitettyyn paikkaan luontomatkailulla ja festareilla?

lauantai 18. toukokuuta 2019

Isojärvi - Sammakoita etsimässä

Auto liikahti pihasta 7.30 ja matkalla haettiin makkarat kaupasta. Hämepohjan kautta kurvailtiin Herettyyn Isojärvelle. Tie oli harvinaisen hyvässä kunnossa. Heretyn parkkiksella oli vartin yli kahdeksan 24 autoa.

Ilma oli aamuisen raikas. Lämpö kun kehossa nousi, niin sormia ei enää palellut. Siihen ei tarvinnut kuin ekan kunnon nousun polkua pitkin mäelle. Linnut pitivät aikamoista laulantaa. Toisinaan taas polulla ei juurikaan kuullut lintujen laulua. Talven lumituhot oli hienosti korjattu poluilta pois.

Isojärven kunnostus oli menossa. Uusia kylttejä ja reittimerkintöjä oli laitettu. Myös saunan kulmalta lähti upouusi sorastettu polku kohti Kuhmoista. Rengasreittien tekeminen oli menossa. Valmista on kuulemma syksyllä.

Hevosjärven rantaan oli tehty uusi polku aivan rannan tuntumaan. Täytyi olla jonkun polkusuunnittelijan tekemä. Polun profiili oli hyvä ja liikkuminen oli jokseenkin vaivatonta. Kuorejärven päässä uiskenteli joutsenpariskunta aivan vierestämme. Vahterjärvelle menevän polun pitkospuut Kuorejärven päässä oli veden vallassa. Kiertämällä olisi päässyt Vahterjärven suuntaan Viinahoilon mutkille.

Taukopaikaksi muodostui Kuorejärven laavu. Paikalla oli neljä eri retkikuntaa. Isoin porukka koostui naisista, laskematta reilun kymmenen. Olivat Minna Jakosuon pitämällä retkeilykurssilla. Olivat yöpyneet Kuorejärvellä ja matka jatkui Vahterjärvelle. Taukopaikalla oli tulet valmiina ja makkarat laitettiin kuumenemaan. Muita eväitä syötiin ennen makkaroiden valmistumista. Hetken kuluttua paikalla ei muita ollutkaan. Lähtivät taas jatkamaan matkaansa.1

Etsimiämme sammakoita emme olleet vielä havainneet. Kuorejärven laavun jälkeen kuulimme sammakoiden kurnutusta, mutta emme kuitenkaan niitä nähneet.

Keli oli jo aikas lämpöinen, yli 20 C. Paluumatkamme Herettyyn ei ollut pitkä, mutta muutama mäki oli kivuttava kuitenkin. Heretyssä siemaisimme kahvit ja "erikoisleipomuksia" - uusia kokemuksia. Nokkosfeta piirakkaa on muun muassa tarjolla. Parkkipaikalla oli reilun 40 autoa, kun kotiinpäin lähdettiin. Parkkipaikka oli täynnä.

Kotona olimme puoli kolmen aikaan. Matkahan ei ollut pitkä, mutta kiireellä ei sovi Isojärvelle mennä. On oltava aikaa ihmetellä ja istuskella, kuunnella ja olla hiljaa. Siitä se retki koostuu. Voi vaikka työntää sormen tikan tekemään puunkoloon ;)

Reitin pituus on n. 6,5 km.