tiistai 26. kesäkuuta 2018

Puolueet ovat jäänne luokkayhteiskunnasta

KOUVOLAN SANOMAT
Lukijalta: Puolueet ovat jäänne luokkayhteiskunnasta

Siksi varsinkin vanhojen valtapuolueiden hajaannus sisältää demokratian kannalta myönteisiä piirteitä.

Suomen puoluejärjestelmä osoittaa rapistumisen merkkejä. Eduskuntaryhmät repeilevät jäsentensä irtiotoissa. Myös Kouvolassa on alettu ymmärtää, että puoluevalta on demokratian vastainen voima. Se ei ole osa demokratiaa, vaikka puolueiden johto sitä sellaisena markkinoi.

Puoluevallan demokratiaa korruptoivasta vaikutuksesta voidaan antaa teoreettinen esimerkki. Oletetaan tilanne, jossa kaupunginvaltuustoon on tulossa äänestys kaupungintalon lisäsiiven rakentamisesta. Valtuustoryhmät pitävät kokouksensa ennen valtuustoäänestystä. Kolmen suurimman ryhmän sisäisissä äänestyksissä niukin mahdollinen enemmistö kannattaa rakentamista, joka siis tulee näiden kolmen suurimman ryhmän jäsenten yhteiseksi kannaksi.

Oletetaan sitten, että kaikki muut valtuustoryhmät vastustavat rakentamista yksimielisesti. Mikäli kaikki 59 kaupunginvaltuutettua äänestäisi itsenäisesti ilman puoluekuria, niin lisäsiiven rakentaminen häviäisi valtuustoäänestyksen. Kolmella suurimmalla ryhmällä on kuitenkin äänienemmistö rakentamisen puolesta, koska niissä myös rakentamisen vastustajat joutuvat valtuustosalissa äänestämään rakentamisen puolesta. Niinpä lisäsiipi rakennetaan vastoin kaupunginvaltuutettujen enemmistön tahtoa. Tällainen esimerkkitilanne on mahdollinen. Aidossa demokratiassa se ei kuitenkaan saisi olla mahdollinen.

Poliittiset puolueet ovat jäänne luokkayhteiskunnan ajoilta. Silloin niille oli tarve, koska yhteiskuntaluokkien oli pakko saada kurinalainen etujoukko edustamaan itseään poliittisessa päätöksenteossa. Enää ei äänestäjän yhteiskunnallinen asema määrittele kuin satunnaisesti puoluevalintaa. Enemmän vaikuttavat äänestäjän perinteinen poliittinen asenne, ystäväpiirin kanta, kunkin ehdokkaan näkyvyys ja ehdokkaiden henkilökohtainen uskottavuus. Ihmiset eivät enää ajattele äänestäessään luokkana, vaan yksilöinä. Siksi varsinkin vanhojen valtapuolueiden hajaannus sisältää demokratian kannalta myönteisiä piirteitä.

Jouni Suninen, 
kaupunginvaltuutettu (Suur-Kouvolan Sitoutumattomat)

maanantai 25. kesäkuuta 2018

Liike Nyt

Vierailimme 25.6.2018 eduskuntatalolla keskustelemassa aiheesta Liike Nyt. Paikalla oli 9 Uusi Jämsä ryhmän jäsentä, Hjallis Harkimo ja kolme Liike Nyt liikkeestä. Liike ei ole puolue. Liike Nyt perustuu vaaliliittoihin.

Ajatukset ja päätökset haetaan äänestäjiltä isoissa ja merkittävissä asioissa. Ensin on tulevista päätöksistä puolesta ja vastaan kirjoituksia. Saatujen kommenttien perusteella muokataan nettiäänestys. Esimerkiksi äänestääkö Hjallis "kyllä" vai "ei". Selvän äänestystuloksen 70/30 tai 80/20 tullessa mennään sen mukaan. Jos tulos on  60/40 jää harkintavalta kansanedustajalle. Jos rajatapaus tuloksesta 60/40 poiketaan, niin sen tulee perustua tosiasioihin.

Siis äänestäjien kuuleminen näyttelee erittäin suurta roolia. He pääsevät kommentoimaan kirjoituksia ja lopulta he pääsevät nettiäänestämään. Tuloksesta vedetään johtopäätökset ja sen mukaan edetään lopulliseen demokraattiseen äänestykseen. Siis kansalaiset pääsevät aidosti vaikuttamaan.

Tuumataan tätä päivää tovi ja kysytään "vaimolta" neuvoja ...
lauantai 23. kesäkuuta 2018

tiistai 19. kesäkuuta 2018

Uskooko joku höpinää

Kylpylää on odotettu jo tovin. Tätä viimeistäkin vaihetta jo kuukausitolkulla. Yhdestä suusta tulee viestiä, jotka kuuluvat seuraavasti:

- Odotan juuri sähköpostia...
- Kohta...
- Ihan pian...
- Huomenna...
- Perjantaihin mennessä...
- Ensi viikolla...

Nyt on jo jokusen kerran, siis kymmeniä tai muutama sata kertaa sanotut aikarajat ylittyneet. Tämä lienee sanojan itsesuggestiota, jolla pääkoppa saadaan uskomaan jotain sellaista, mikä ei olekaan totta.

Kaiken kaikkiaan tällainen viestintä on uskomattoman ala-arvoista eikä se täytä mitään normaaleja viestinnän tunnusmerkkejä. Kerta kaikkiaan viestintätapa asettaa kyseisen henkilön luottamuksen vaakalaudalle.

Pidän tätä aitona höpinänä.

Myös sellaista viestiä olen saanut usealta eri taholta, että kylpylää ei tule ennen kuin kaupungin ja rinneyhtiön asiat on järjestyksessä.

Kauniita unia ja kullan kuvia itse kullekin :)

Lehtokotilot

Lehtokotilot, ne naapurin kasvatit ;)
Talviturkin heitto

Maailma muuttuu, ja niin pitäisi sanontojenkin. Yksi ajassa muuttuva pitäisi olla "heittää talviturkki". Sanonnalla tarkoitetaan sitä, että kun uintikauden aikana käy ensimmäistä kertaa uimassa, niin silloin heitetään pois talviturkki.

Eihän kukaan käytä enää talviturkkia eikä edes karvalakkia. Miksi sitten sanonta ei muutu?

Mikä sitten olisi korvaava sanonta?
- heittää talvitakki?
- heittää untuvatakki?

Vai voiko sanonnat edes elää ajassa? Äkikseltään ei.

Siis täytyy pitäytyä edelleen vanhassa sanonnassa "heitin talviturkin". Lapsille tämä on jo sitten hepreaa. Minkä ihmeen talviturkn heitit, kun kävit uimassa?

Muitakin hulluja aikaan sopimattomia sanontoja on olemassa, joiden alkuperä tuntuu nykyään olevan aivan hepreaa.

Siis vanhassa vara parempi.

torstai 14. kesäkuuta 2018

Hetken hämmentynyt

Kun pienestä kaupungista suuntaa isoon, niin saattaapi tulla kommelluksia. Yleensä parkkeeraaminen on jo haaste, mutta siitä aina selvitään. Opasteissa oli jo enemmän kirjaimia kuin laki sallii. Ensin tuli luettua iso teksti oikeasta tolpasta. Sitten luin automaatin ylälaidan tekstin. Ja samalla tuli tutkittua automaatin näppäimet.

Oleellinen teksti oli kuitenkin automaatin vasemmassa ylälaidassa ja sen ensimmäinen kohta.

Siinä luki jotenkin "ilmoita rekisterinumerosi respaan". Joten unohdin koko automaatin ja hilpaisin sisälle - Helppo homma.

Eli kaikki muut tekstit on pikkukaupungin kasvateille hämäystä ;)


tiistai 12. kesäkuuta 2018

Jämsän tarina 2035 -strategia piirrosvideo

Jämsän kaupungin päivitetystä strategiasta, Jämsän tarina 2035, tehty piirrosvideo. Piirrosvideolla tuodaan esille Jämsän vahvuuksia ja mahdollisuuksia: elinkeinoja, yrittäjyyttä, vapaa-aikaa, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

maanantai 11. kesäkuuta 2018

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan puhe 11.6.2018

Puhe kaupunginvaltuustossa 11.6.2018

Rouva puheenjohtaja, valtuutetut, virkamiehet sekä muu kuulijakunta

Tämä arviointikertomus esittelee vuoden 2017 talouden tilaa, hyvän johtamisen elementtejä ja tarkastuslautakunnan toimintaa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston talousarviossa asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomio niihin tavoitteisiin, jotka eivät ole toteutuneet. Samalla tarkastuslautakunta arvioi harkitsemassaan laajuudessa strategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä sitä toteuttavatko talousarviossa asetetut tavoitteet strategiaa.

Tarkastuslautakunnassa on arvioitu valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen lisäksi kaupungin toiminnan kehittämistä, tavoitteiden asettamista, seurannan prosesseja ja arvioitavuuden edellytyksiä, sekä päätösten toimeenpanojen laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 on laadittu toimialojen kuulemisien, seurantaraporttien, tilinpäätösasiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella. Arvioinnin pohjana ovat olleet myös tilintarkastajan kokouksissa antamat suulliset selvitykset ja raportit sekä toimielinten kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet.

Tarkastuslautakunta on arvioinut tavoitteiden toteutumista alkuperäisiä talousarvioita vasten.

Tarkastuslautakunta on tehnyt muun muassa seuraavia havaintoja ja kannanottoja eri toimintojen osa-alueisiin

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta: Kaupunkikonsernin riskien arviointi on tehty. Riskien arvioinnin seikoilla toimenpiteillä pitää riski saada selkeästi hallintaan ja toimenpiteen jälkeinen riskitaso tulee arvioida uudelleen. Riskien arviointi ja niiden hallintatoimenpiteet tulee sisällyttää jo päätöksentekovaiheeseen.

Kaupunkistrategia: Strategiatyö on käynnistynyt syksyllä 2017 ja tavoitteiden määrittäminen ja mittareiden luominen niitä vastaaviksi on käynnissä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kokonaisuuteen liittyy seuraavat elementit:
- Strategia: Kaiken kaupungissa tapahtuvan päätöksenteon pohjana on nyt yhteisesti sovittu ja kaupunginvaltuuston hyväksymä strategia. Jokaista päätöstä ja linjanvetoa tukemaan tulee luoda menettely, jossa päätöstä peilataan strategian linjauksiin ja kerrotaan, millä tavalla kyseessä oleva ratkaisu tukee Jämsän kaupungin strategiaa.
- Tavoitteet: Hallinnonalan tai yksittäisten virkamiesten tavoitteet tulee olla realistisia ja täysin Jämsän kaupungin strategiaan pohjautuvia. Jokaiselle strategian kohdalle tulee olla useita tavoitteita, jotka pystytään suoraan osoittaa tukevan päämäärää, johon strategia tähtää.
- Mittarit: Tavoitteiden toteutumisen seurantaan tulee luoda menettely, jonka avulla pystytään määrällisesti arvioimaan, kuinka hyvin kyseessä oleva tavoite on toteutunut. Mikäli on tarpeen käyttää laadullisia mittareita, niitä varten tulee luoda selkeät taulukkomuotoiset arviointikriteerit, joilla tavoitteen toteutuminen voidaan osoittaa.

Tarkastuslautakunta tulee tulevina vuosina kiinnittämään erityistä huomiota päätöksentekomenettelyyn suhteessa Jämsän kaupungin hyväksyttyyn strategiaan.

Tuloslaskelma: Toimialoja sitovat kaupunginvaltuuston talousarviossa ja -suunnitelmassa asettamat päämäärät ja tavoitteet. Toimielimien ja niiden alaisten yksiköiden on otettava huomioon kaupunginvaltuuston ja -hallituksen asettamat talouden tavoitteet Ja toimia siten, että tasapainoinen taloustilanne saavutetaan suunnitelmakaudella. Toimialojen tulee toiminnassaan ottaa huomioon valtuuston hyväksymät strategiset linjaukset sekä koko kaupunkia ja toimialoja koskevat tavoitteet.

Talousarvion toteutuminen: Jämsän kaupungin taloussuunnitteluun liittyy paljon epävarmuuksia. Toimialajohtajien vastuuta budjetoinnin valmistelussa tulee korostaa paitsi toimialan sisällä, myös toimialojen välisissä rajapinnoissa, jolloin kokonaisvaikutukset pystytään paremmin arvioimaan. Talousarvion osalla alkuperäisessä budjettiraamissa pysymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Sosiaali- ja terveystoimi: Jämsän Terveys Oy:n sopimuksen eri kohtien tulkinnassa ei ole saavutettu osapuolien välillä täyttä yhteisymmärrystä.

Sivistystoimi: Sivistystoimiala on hakenut uusia johtamista tukevia menetelmiä ja asiakirjoja erityisesti henkilöstön kehittämisen osalta. Toiminta on ollut hyvää, tavoitteellista sekä riskit tunnistavaa ja hallitsevaa.

Tekninen toimi: Yhdyskuntatoimen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa suuresti muilla toimialoilla tapahtuvat muutokset. Esimerkiksi kaupungintalon osittainen sulkeminen on vaikuttanut erityisesti tilapalvelujen tunnuslukuihin.

Talouden tasapainotusohjelman ja toimenpiteiden toteutuminen: Talouden alamäen jyrkkyys on huolestuttavaa eivätkä talouden tasapainottamistoimenpiteet ole vaikuttaneet tarpeeksi kääntääkseen talouden noususuuntaiseksi. Toimintansa aloittanut taloustoimikunta on esittänyt vuoden 2018 talousarvioon hyviä näkemyksiä positiivisen kehityksen aloittamiseksi tulevaisuudessa. Toimikunnan työ on lakkautettu kevään 2018 aikana.

Investoinnit: Ero talousarvion ja tilinpäätöksen välillä selittyy pääosin vuonna 2017 toteutumatta jääneillä tai viivästyneillä investoinneilla.

Henkilöstö: Henkilötyövuosien määrä talousarviossa 2017 on selvästi pienempi kuin toteutuma vuonna 2016 sekä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta edellyttää henkilöstön määrän suunnittelussa huolellisuutta.

Kaikki kannanotot ja havainnot on kirjattu arviointikertomukseen.

Tilintarkastaja on hoitanut ammattitaitoisesti roolinsa mukaiset tehtävät. Yhdessä lautakunnan toiminnan kanssa on kaupungin arviointi ja tarkastus tehty kattavasti.

Tarkastuslautakunta ei tee tällä tilikaudella kaupunginvaltuustolle varsinaisia selvityspyyntöjä.

Tarkastuslautakunnan havainnot ja kannanotot on esitetty arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää kaupunginhallitusta, lautakuntia, johtokuntia ja kaupungin johtoa kiinnittämään huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja kannanottoihin.

Jyrki Kokko
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

sunnuntai 10. kesäkuuta 2018

Suur-Jämsän perinnepäivät 9 - 10.6.2018 Pomonassa

Älä juokse ohi - Pysähdy ja katso

Pihamaalla, "Älä juokse ohi - Pysähdy ja katso".Morva

Eräänä lauantaina päädyimme ajelemaan autolla. Sattumuksien kautta päädyimme Morvaan. Tiesin, että jossain Morvan mäellä olisi näkötorni. Ajoimme Morvan talon ohi ja junaradan alitse. Siitä alkoikin jo hyvät opasteet. Täytyy todeta, että tiestö oli myöskin erittäin hyvässä kunnossa.

Kun olimme autoajelulla ajoimme näkötornille asti pohjoisen kautta. Kaakon suunnalta EI saa mennä autolla.

Parhaana apuna perille pääsyyn oli kännykässä oleva maastokartat sovellus. Sen avulla oli helppo suunnistaa perille saakka ilman turhia mutkia.

Yllätykseksemme alueella on kaiken kaikkiaan 3 laavua, kota ja näkötorni. Rannoilla olevat 2 laavua jäivät kokematta. Mutta siinä teille tutkittavaa.

Morva
Näkötorni


lauantai 9. kesäkuuta 2018

Kotiseutumatkailua

Lauantai aamuna hieman kukon kiekaisun jälkeen jaappanilainen suuntasi kohti Jämsän pohjoispuolelle. Muutama mega tuli kuvabittejä kännykkään.

Vaikka viimeinen kuva onkin kiskoilta, niin olen edelleen hengissä.

Juokslahti


Horkankylä


Saakoski

Leustu