keskiviikko 31. tammikuuta 2024

Positiivinen ajattelu

Positiivinen ajattelu muokkaa ajatuksiamme meitä auttaviksi. Se antaa uudenlaisen perustan ajattelulle, muokkaa näkökulmaamme sellaiseksi, että huomaa vaikeilla ja epämukavillakin asioilla olevan myös myönteisiä puolia.  

Positiivisuus siis helpottaa arkeamme. Se tuo meille ratkaisukeskeisyyttä. Kun arjessa kohtaamme haasteita, olemme valmiita selättämään ne sen sijaan, että vaipuisimme surkuttelemaan tilannetta ja olemaan tekemättä mitään. 

Positiivisuus auttaa ymmärtämään, että minä voin tehdä asian hyväksi jotain. Minä voin omalla toiminnallani muuttaa asioita. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että jokin asia onnistuu. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämääni myönteisesti.  

Positiivisuus auttaa myös oman minän kehittämisessä. Sen sijaan, että näkisin itseni luuserina, voinkin nähdä itseni menestyjänä. Positiivinen ihminen tunnistaa omat vahvuutensa ja on valmis kehittämään niitä. Positiivinen ihminen tiedostaa myös omat heikkoutensa ja on valmis tarvittaessa muokkaamaan myös niitä niin, että heikkoudet eivät enää estä menestymästä.

Mitä positiivisuus tarkoittaa eri ihmisille?  Se tarkoittaa:
 • Uskoa siihen, että kaikki muuttuu paremmaksi.
 • Ilon levittämistä ympärilleen, on auttavainen, eikä puhu toisista pahaa.
 • Että löytää jopa ikävistä asioista positiivisuutta.
 • Sisäistä voimaa, hyvänolon aaltoa. Se tarttuu, kun sitä levittää.
 • Voimavaraa, jota ilman ei voi elää. Se tarttuu ja tuo iloa myös muille.
 • Asennetta käsitellä asioita, ajattelumaailma. Että on sujut itsensä kanssa. Halu luoda hyvää ympärilleen. Iloa ja valoa, toisen huomioimista.
 • Tulevaisuuteen luottamista ja uusien mahdollisuuksien löytämistä.
 • Että osaa kohdata ja käsitellä pettymyksiä ja mennä elämässä eteenpäin.
 • Haaveita mitä haluaa saavuttaa. Elämänjanoa ja omista läheisistä välittämistä.
 • Elämäntapaa.
 • Huumoria, aitoutta, itseensä ja elämään luottamista.
 • Iloisuutta, hyväntahtoisuutta, auttavaisuutta, paljon naurua ja ystävällisyyttä.
Positiivinen ajattelu on opeteltavissa oleva myönteinen elämänasenne, joka auttaa elämässä eteenpäin.

tiistai 30. tammikuuta 2024

Piti olla kokous yhdestä asiasta

Ajatuksen virtaa kautta rantain....

 • Kokous kutsuttiin ajoissa kokoon.
 • Kokous alkoi ennalta sovitussa paikassa.
 • Asialistalla oli yksi asia.
 • Kokous alkoi.
 • Kokouksessa alettiin käsittelemään ihan muuta kuin oli esityslistalla.
 • Asialistalla ollutta yhtä asiaa käsiteltiin marginaalisen vähän.
 • Tuli selville kokouksen edetessä, että kokousta käsiteltävää asiaa oli etukäteen "valmisteltu".
 • Saimme vähemmistönä tunteellisesti kuulla, että tekemämme demokraattinen päätös oli väärä.
 • Esitettyä päätösehdotusta ei lyöty kumileimasimella, kuten eräät kuvittelivat.
 • Edelleen kokouksessa ruodittiin, miten alunperin haluttu päätös saataisiin aikaiseksi.
 • Keskustelu kokouksessa oli mielestäni epäasiallista.
 • Olin toisen, alemman kansanluokan päättäjä.
 • Tuntui sille, että ainoita oikeita päättäjiä olivat esittelijät.
 • Koin olevani kokouksessa altavastaajana äänin 10-3, parin muun kanssa.
 • Ylimmän päättävän elimen olisi pitänyt päättää, niin kuin oli esitetty, mutta toisin meni.
 • Kuitenkin demokratia toteutui täydellisesti.
 • Demokraattisen päätöksen mukaan tulee mennä.
 • Tulee mennä tehdyn päätöksen mukaan, vaikka se ei kaikkia miellyttänyt, ei muuten sitten yhtään.
 • Tätä tämä on.
 • Ahdistaa.
Tämä oli elämäni kauhein kokous. Mietin menenkö enää seuraavaan.

No kokous oli ns. yhdestä asiasta, mutta aivan eri asiasta, kun se oli koolle kutsuttu.

LISÄYS: Oli muuten negatiivinen tilaisuus.

Kenellä on kunnan ylin päätösvalta?

Kertauksena...

Perustuslain 121 §:n mukaan kunnan hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon. Kunnan asukkaat valitsevat kunnan ylimmän toimielimen, valtuuston, neljän vuoden välein pidettävissä kuntavaaleissa. Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

sunnuntai 28. tammikuuta 2024

Elinvoima

Monitulkintaisen ja vaikeasti ymmärrettävän elinvoima sanan käyttö virkanimikkeissä tai toimialojen nimissä ei paranna kunnan elinvoimaisuutta. 

Sen sijaan kunnan elinvoimaisuudenkin kannalta tärkeää on, että asukkaat luottavat hallintoon. Luottamusta voi rakentaa muun muassa käyttämällä ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä sanoja ja nimiä.

Ongelmana on, ettei sana elinvoima kerro, millä keinoin elinvoimaisuuteen pyritään. Niinpä elinvoimajohtaja-nimikkeen perusteella ei voi päätellä, kuuluuko johtajan toimenkuvaan esimerkiksi perusopetus, elinkeinopolitiikka vai kaavoitus ‒ kaikkiin näihin panostaminen, kun osaltaan edistää kunnan elinvoimaisuutta.

Elinvoimainen kunta on käsitteenä suhteellisen ymmärrettävä. Yksinkertaistettuna kunta on elinvoimainen, kun se pystyy tuottamaan asukkailleen paikkakunnalla elämiseen tarvittavat palvelut. 

Elinvoimaisuus on siis käsitteellinen tavoite, tila, johon kunta voi pyrkiä panostamalla monenlaisiin asioihin, esimerkiksi talouteen, elinkeinoelämään, koulutukseen, terveydenhuoltoon tai harrastusmahdollisuuksiin.

Elinvoimaa, sitä tarvitsemme jaksaaksemme.

perjantai 26. tammikuuta 2024

Vaalipäivän äänestäjämäärä Jämsässä

Jämsässä on ennakkoääniä annettu 7800, joka on aika tarkalleen noin 50 prosenttia. Tällöin on äänestäjien kokonaismäärä 15600.

Äänetysprosentti asettuu aiemman perusteella noin 70 priosenttiin. Eli ääniä annetaan Jämsässä tämän perusteella noin 10900. 

Nykkuvien eli ""ei-äänestävien" määrä on vaaleissa noin 30 prosenttia eli noin 4700.

Tästä saadaan varsinaisen äänetyspäivän äänestäjämääräksi noin 3100.

Varsinaisen äänetyspäivän äänestyspaikkoja on yksi, Paunun koulu. Äänestysaika on 9-20 eli 11 tuntia. Tällöin käy keskimäärin äänestämässä 

 • hieman alle 300 henkilöä tunnissa eli 
 • 5 henkilöä minuutissa.

Elämän peruskysymyksiä

Keskisuomalaisessa oli 25.1.2024 Paavo ”Pate” Pollarin  mietteitä elämän peruskysymyksistä. Mielestäni ne tulisi kaikkien lukea.

1 Ole lamppu, joka valaisee ihmisten mieliä.

 • Negatiivisille asioille annetaan liikaa painoarvoa. Ystävyys ja hyvyys jäävät liian vähälle.
 • Ihmisillä, jotka ovat rakastuneita toisiinsa, on keskenään hyväksyvää keskustelua ja olemista. Monesti muulloin me olemme turhan herkkiä näkemään toisistamme virheitä ja huonouksia.
 • Liian harvoin sanotaan, että olet reilu kaveri; kiva kun olet olemassa. Kun osoittaa positiviisuutta, saa sitä myös takaisin.
 • Puhu silloin, kun sinulla on kaunista ja hyödyllistä sanottavaa.

2 Älä lähde mukaan hölmöilyihin.
 • Isäni opetti, että on kaksi vaihtoehtoa: käyttäydyt joko kunnolla tai huonosti. Sinä ratkaiset, kumpaa rupeat olemaan.
 • Kun olet kunnolla, elät hyvin.
 • Koskaan ei ole liian myöhäistä opetella elämään hyvin ja oikeudenmukaisesti.
3 Jos pelkäät elämää, sinä vain juokset pakoon.
 • Pelko sulkee ihmisen kykyä ottaa vastaan ja jakaa omastaan. Pelko tekee ihmisestä elämättömän.
4 Kysy, että miksi.
 • Suomen kielen tärkein sana minulle on miksi. Se auttaa selittämään kaikkea.
 • Kaikkeen, mitä teemme, on aina olemassa jokin syy. Se, miten suhtaudut näihin syihin ja miten annat niiden vaikuttaa itseesi, ratkaisee sen, miten elät.
5 Rakkaus on enemmän kuin oma tarve.
 • Läpi elämän kestävä rakkaus ei voi olla pelkästään seksuaalinen.
6 Valitse, mitä kuljetat mukanasi.
 • Säilytä ne asiat, jotka antavat iloa. Heitä roskakoriin ne asiat, jotka tuovat ankeutta.
 • Koita kuljettaa mukanasi mahdollisimman paljon mahdollisimman hyviä asioita, niin sinulla on parempi olo. Murehtiminen sammuttaa kirkkauden joka puolelta.
7 Yksi suuria taitoja on toisen hyväksyminen.
 • Hyväksyminen pitää meidät yhteydessä toisiimme. Silloin meillä on koko ajan lähestymisen mahdollisuus.
 • Jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä.
 • Tärkeää on myös asioiden hyväksyminen. Kun hyväksyy jonkin itselleen kipeän asian, ei enää riitele sen kanssa, ja on helpompi olla.
 • Olen kulkenut 95 vuotta. Onnellisuuden tunne perustuu hyväksymiseen. Kun hyväksyy, tulee hyväksymisen nälkä.
8 Pysy uteliaana.
 • Älä muodosta ihmisistä ennakkokäsityksiä. Anna jokaisen luoda itse kuva itsestään.
 • Älä suhtaudu toiseen ihmiseen omien mielipiteidesi kautta, vaan ota hänen mielipiteensä huomioon. Ole vastaanottavainen, älä sulkeva.
 • Kunnioita toisen ihmisen itsetuntoa ja kohtele häntä niin, että hän saa säilyttää sen itsensä, jota arvostaa.
9 Vapaudu.
 • Tuttujen seurassa me suomalaiset osaamme tuoda itsestämme esiin lämpimiäkin puolia, mutta vieraiden ihmisten kanssa olemme usein jäykkiä ja varauksellisia. Keski-Euroopassa olen nähnyt paljon välittömämpää kommunikointia.
 • Monesti pysyttelemme mieluummin yksin siksi, että saisimme pitää omat sääntömme, kuin että sopisimme toisten kanssa yhteisistä säännöistä.
10 Avaa sisintäsi.
 • Puhumme liian vähän tunteista. Tunteet kuitenkin ohjaavat niin paljon käyttäytymistämme. Erakoidumme toisistamme sielullisesti, jos sisimpien olojen esiintuominen on meille vaikeaa.
 • Näytä tunteesi toiselle, niin hän näyttää ne helpommin sinulle.
11 Tittelit pois.
 • Se ei ole ratkaisevaa, oletko eversti, kenraali vai korpraali. Se on ratkaisevaa, millainen sinä olet ihmisenä.
 • Sinun arvosi on se, millainen sinä olet toisia kohtaan.
12 Yksinäisyys on portti helvettiin.
 • Se on vaellusta tyhjyyteen.
 • Meillä pitäisi olla niin paljon kykyä hyväksyä toisiamme, että kenenkään ei tarvitsisi tuntea itseään turhaksi.
 • Valitse hyväksyvä, ymmärtävä, anteeksiantava ja toisia huomioiva elämänasenne. Opi näkemään toisen avun tarve. Auta.
13 Katso peiliin.
 • Oletko hoitanut itseäsi? Oletko pitänyt puoliasi?
 • Mihin olet tyytyväinen ja mitä haluat kehittää?
14 Mieti, mihin käytät aikaasi.
 • Virkistä itseäsi. Helli itseäsi. Ennen kaikkea: hae viisautta elämisen taitoihin.

torstai 25. tammikuuta 2024

Hiihtämisen vaarallisuus järven jäällä

Kunnan ylläpitämiä jäälatuja ei ole tehty aikoihin. Muistaakseni siihen päädyttiin vaarallisuuden perusteella eli joko latukone kuljettajineen tai hiihtäjä uppoaa järveen.

Jäälatuja on kuitenkin tehty vuosikymmenet ympäri Suomen niemeä isommille ja pienemmille järville joka nimeen ja notkoon Jostakin ihmeen syystä ne ovat nyt muuttuneet nimenomaan vaarallisiksi, niin tekijöille kuin myös hiihtäjille.

Ei ole tiedossa yhtä ainutta loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta jääladuilla, ainakaan minulla. Metsäladuilla kylläkin on tapahtunut todella vakaviakin onnettomuuksia, jopa paikallisella ns. Pykälän ladulla.

Jääladut olisivat lasten ensihiihdon treenipaikkoja ja rauhallisia ikäihmisten lähiliikuntapaikkoja. Samaan aikaan puhutaan liikkumisen lisäämisestä, mutta merkittävä osa talven liikuntailosta jää saavuttamatta.

Huomattavasti vaarallisempia samat järvet ovat kesäaikaan. Monilla järvillä on sulan maan aikaan sattunut useita hukkumiskuolemia. Mutta siitä huolimatta kunnat ja kaupungit ylläpitävät uimarantoja. Tällä samalla perusteella ja logiikalla ne pitäisi sulkea ihan ensimmäiseksi.

Paikallisesti Pykälän ladulla on Ilvesmajan mäki, joka on "vaarallisuustasoltaan" sellainen, että voitaisiin todeta ja asettaa kyseinen latuosuus käyttökieltoon. No totta toinen puoli.... 

Myös pyöräteiden vaarallisuuden arviointi on jätetty huomiotta, kun tarkastellaan kuinka paljon onnettomuuksia niillä tapahtuu, samoin suojatiet. Kieltää pitäisi vaarallisuuden perustella.

Jotenkin nykymaailmassa on kadonnt toi suhteellisuudentaju ihmisten päästä. Toivottavasti se palaa takaisin.

tiistai 23. tammikuuta 2024

Ikäero - Danny ja Helmi

Otetaan pientä ajatusjumppaa jälleen ikäeroihin liittyen ja samalla kerrataan vanhaa.

Kuten tiedetään, niin Ilkka "Danny" Lipsasen ja Helmi Loukasmäen ikäero on kohtalaisen iso. Helmi on syntynyt 1.3.2001 ja Ilkka 24.9.2042 eli ikäeroa on 21343 päivää.

Itse olen syntynyt 4.2.1967.

Tästä saadaan yksinkertaisella matematiikalla morsiameni syntymäaika lisäämällä minun syntymäaikaani Dannyn ja Helmin ikäero. Täten morsiameni syntyy 12.7.2025. Täysi-ikäiseksi hän tulee 12.7.2043.

No nokkelin kaverini kysyi hetimmiten, että milloin se morsian sitten saatetaan alulle?

Pikaisen googlauksen jälkeen keskimääräinen raskausaika on 280 vrk. Eli se maaginen päivä on 5.10.2024.

Eli alan "seukkailemaan" vasta 2044 lopussa 77 vuotiaana eli reilun 20 vuoden päästä. Tällöin iän ja ikäeron mukaiset ajankohdat menee kuin Dannyllä ja Helmillä. Pistäähän tuo miettimään.

Tämä on sitä matematiikkaa, yksinkertaista sellaista.

Jämsän ja sen lähialueen vanhoja rakennuksia

Keräilin yhteen paikkaan kuvaamani Jämsän ja sen lähialueen mielestäni vanhat ja hienot rakennukset. Se, mitkä rakennukset ovat tässä kategoriassa, on minun päässäni. Muilla ei ole veto oikeutta.

Kuvat löytyvät oheisista linkeistä

- Rakennukset sijaintilinkkeineen ja kuvineen

- Rakennuksien kuvat

perjantai 19. tammikuuta 2024

Kuvia Jämsästä 2023

Keräilin ottamiani kuvia vuodelta 2023. Kuvat on otettu Jämsästä. 

Tässä on linkki kuviin.

Virasta irtisanominen

Luin aamulla silmät rähmässä Keskisuomalaista. Sanasta sanaan siinä lukee seuraavasti:

Petäjävesi lakkauttaa teknisen johtajan viran

Petäjäveden kunta valmistelee teknisen johtajan viran lakkauttamista ja viranhaltijan irtisanomista. Esitys asiasta on maanantaina kunnanhallituksen käsittelyssä ja lopullisen päätöksen tekee kunnanvaltuusto.

Taustalla on kunnan vaikea taloustilanne ja talouden tasapainottamisohjelma, jonka osana kunnan hallintoa kevennetään. Kuntateknisen palvelualueen hallinnollinen työ on vähentynyt muun muassa ruokahuollon yhtiöittämisen ja matalan investointitason myötä. Teknisen johtajan tehtävät jaetaan muiden työntekijöiden hoidettaviksi.

Kyllä rähmät rapisi silmistä, kun tämän luin.

Siis 

 • teknisen johtajan virka lakkautetaan 
 • viranhaltija irtisanotaan
 • taustalla vaikea taloustilanne ja talouden tasapainottamisohjelma
 • hallintoa kevennetään
 • tehtävät jaetaan muiden työntekijöiden hoidettavaksi
Ei ole etelämmässä kuulemma mahdollista. Asiasta on käyty paikallisesti debattia, tuloksetta. Siihen oli monenlaisia perusteluja.

Debatissa alkoi jo posket punoittamaan molemmin puolin, joten oli parempi hiljentyä tällä puolen.

Hajatelma - Pörssisähkön ja makkaran hinta

Miksi pörssisähkön hinta ylittää päivittäin uutiskynnyksen sekä lehdistö- että televisiouutisoinnissa?

Ei makkarankaan kilohintaa uutisoida päivittäin.

maanantai 15. tammikuuta 2024

Ilmalämpöpumppujen euromääräinen säästö eri kuukauden keskilämpötiloissa

Tuli taas tuumittua asioita. 

Mitähän säästän euroina kuukaudessa kahdella ilmalämpöpumpulla lämmittämällä eri kuukauden keskilämpötiloissa?

 • Siis tiedossani oli kuinka monta kilowattituntia säästän kuukaudessa eri kuukauden keskilämpötiloilla (Liite 2). 
 • Sitten syötin kuukaudessa säästämäni kilowattitunnit laskentataulukkooni, jolla lasketin kuukaudessa säästämäni euromäärät (Liite 1).
 • Lopuksi piirsin kaavion (Kuva 1), missä on esitetty kuukaudessa säästämäni eurot kuukauden keskilämpötilan funktiona.

Täytyy kuitenkin muistaa, että kesällä en ole havainnut sähkökulutuksestani, että jäähdyttäminen veisi enemmän sähköä kuin ilman jäähdytystä (Liite 3).  Katso kuvaajan siniset (ei ilmalämpöpumppua) ja oranssit (yksi ilmalämpöpumppu) pisteet lämpötilassa 15-20 C.

Ehkä voisin välillä olla tuumimatta.

Kuva 1 Säästö kuukauden keskilämpötilan funktiona

LIITTEET

Liite 1 - Laskentataulukko, millä lasketaan paljonko säästetyt kilowattitunnit on euroina


Liite 2 - Euromääräisen säästön laskenta eri kuukauden keskilämpötiloissa

Liite 3 - Kuukauden keskilämpötila kuukauden sähkönkulutuksen funktiona 

Fingerpori - Sisäkumi

 

...siitä jarruvaijeri. Tarvitsetteko muuta, esim. sisärenkaita?

Sisärenkaita? Öö... en.

Idiootti. Ajan ulkona.

Kahden ilmalämpöpumpun vaikutus sähkönkulutukseen

Myyntipuheet on myyntipuheita ja fakta on faktaa. Siksipä moista dataa olen keräillyt kuukausittain, jotta tiedän, mistä puhun tai kirjoitan. En millään lailla kritisoi myyntipuheita. Mielenkiinnosta vaan teen tutkimuksiani.

Ohessa ensimmäisessä kuvassa on kuukauden keskilämpötila sähkönkulutuksen funktiona vuodesta 2019 alkaen. Siniset pisteet on aikajakso, jolloin ei ollut ilmalämpöpumppua ja harmaat pisteet kahden ilmalämpöpumpun ajalta. Oranssit pisteet on yhden ilmalämpöpumpun ajalta.


Sitten tuli mieleeni, mikä on sähkönsäästö prosenteissa, oli käytössä sitten kaksi ilmalämpöpumppua verrattuna siihen milloin ei ollut ilmalämpöpumppua olemassa ollenkaan.

Otin pisteitä lämpötilaalueelta -10 C ... + 10 C tarkasteluun 5 C välein. Sitten hieman taulukoin lukuja laskin ns. säästöprosentit.

Sähkönsäästö on 
 • +10 C lämpötilassa noin 30 % ja 
 • -10 C lämpötilassa säästö on noin 25 %
Heikomman sähkönsäästön kylmänä aikana selittävät seuraavat asiat:
 • Kylmempänä aikana (-10 C) ilmalämpöpumpun teho on pienempi kuin lämpimämpänä aikana (+ 10 C). 
 • Lisäksi kovalla pakkasella märkätilojen lattialämmityksen käyttämä sähkön määrä on isompi. Ja tähän ei voi ilmalämpöpumpulla vaikuttaa. 

sunnuntai 14. tammikuuta 2024

Tieto päätoksenteossa


Tiedon käyttöä päätöksenteossa ravistelevat muutoksen tuulet. Kun ratkotaan monimutkaisia yhteiskunnallisia haasteita, tietoa on tuotettava, koottava ja tulkittava monilähteisesti, monialaisesti ja yhdessä.

Linkki Sitra

lauantai 13. tammikuuta 2024

Nuutinpäivä

Nuutinpäivä (13.1.) päätti lopullisesti joulun juhlakauden. Viikkojen ajan oli nautittu ruuasta ja juomasta sekä muistettu vierailevia vainajia ja haltijoita. Pyhä aika päätettiin iloiseen ja meluisaan juhlaan, jonka perästä voitiin kantaa rukit takaisin pirttiin ja aloittaa muutkin arkiset työt.

Kansanperinteessä Nuutti on tarkoittanut loppiaisen jälkeistä päivää, tammikuun seitsemättä. Päivä siirrettiin kalenterissa nykyiselle paikalleen tammikuun 13. päiväksi vasta 1700-luvun alussa. Monet joulun loppumiseen liittyvät Nuutin tavat ja sananparret kuuluvat oikeastaan loppiaisen jälkeiseen päivään.

Nuuttipukkiperinne on jatkunut Suomessa elävänä viime sotiin asti. Hiiva- eli nuuttipukkien kulkueen ytimen muodostivat kummallisesti pukeutuneet miehet tai naiset. Pukeilla oli päässään pukin tai lampaan nahka, kasvot oli peitetty nahalla tai tuohisella naamarilla taikka noettu mustaksi. Leuassa roikkui pitkä parta. Takkina pukilla saattoi olla nurinpäin käännetty nahka tai olkipalmikoista valmistettu takki. Joillakin oli kädessään seiväs, jonka päässä oli märkä vihta ihmisten huitomista varten.

Nuuttipukit kulkivat talostaan taloon, lauloivat tervehdyssanat ja kyselivät: "Onko hiivoja jälellä?" Talonväen kuului kestitä pukkeja sahdilla ja ruoalla. Jos sahti oli lopussa, pukit veivät oluttynnyreistä tapit ja lauloivat pilkkalauluja. Pohjois-Suomessa huonoihin taloihin kannettiin myös kantoja sisälle. Jos kestitystä kuitenkin saatiin, pukit kiittivät ja lauloivat. Talonväki vastasi pukeille omalla laulullaan.

Talosta toiseen kulkevaan joukkioon liittyi mukaan ihmisiä matkan varrelta. Kulkue merkitsi kunkin talon oveen tai peräseinään tiedon siitä, että talo oli maksanut "veronsa". Jos kestitys oli ollut runsasta, piirrettiin seinään niin monta haarikan kuvaa kuin talossa oli tarjottu. Piirros sai olla koko talven paikallaan todistamassa talon vaurautta ja vieraanvaraisuutta.

Pukkien keräämät ruuat ja juomat saatettiin koota yhteen taloon, joka oli valittu järjestämään joulukauden viimeiset leikit ja tanssit. Kylän väki saapui sinne iltasella yhdessä syömään, juomaan ja näin hyvästelemään joulun ajan. Pidoissa soitettiin, tanssittiin ja meluttiin. Juhlan päätteeksi kannettiin jouluiset oljet ulos talosta.

perjantai 12. tammikuuta 2024

Tasapuolisuuden nimissä

Koska lakupiiput luetaan nykyään tupakkatuotteisiin, joudutaan miettimään seuraavienkin karkkien uudelleenverotusta: 

 • Bilar-karkeista on alettava maksamaan autoveroa. Vanhat Autot tosin menevät museorekisterin vuoksi ilman veroa.
 • Kaatissäkkiin tulee jätevero.
 • Vaahtosienet ja sienet suklaapäällysteellä ovat verovapaita, ainakin jos niitä myydään torilla. 
 • Viidakon eläimet poistuvat markkinoilta, koska ne ovat uhanalaisia.
 • Kettu- ja nallekarkkeihin tarvitaan metsästyslupa.
 • Hedelmä- ja salmiakkikalat tarvitsevat kalastusluvan.
 • Paistetut kananmunat vaativat hygieniapassin. 
 • Liköörikarkit siirtyvät myytäväksi Alkon puolelle. Luonnollisesti ne on laitettava alkoholiveron piiriin.

torstai 11. tammikuuta 2024

Tyyppitesti

Tein Duunitorin tyyppitestin ja tulos on seuraava:

Olet luonteeltasi Organisaattori.

Suorasukainen, tehokas ja taitava organisoija. Sinulla on kyky järjestää asiat niin, että tavoitteet saavutetaan. Olet luontainen tavoitteiden toteuttaja. Haluat valvoa, että asiat hoituvat oikein. Kiinnität jo ennakkoon huomiota haasteisiin ja olet varsin kriittinen. Haluat ohjata prosesseja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olet ulospäinsuuntautunut. Hakeudut mielelläsi tilanteisiin, joissa on muita ihmisiä ja voit olla heidän kansaan vuorovaikutuksessa. Koska teet mielelläsi asioita yhdessä muiden kanssa, saat aikaan parhaat tulokset työskennellessäsi ryhmässä. Viestit mieluummin puhumalla kuin kirjoittamalla. Rentoudut todennäköisesti paremmin mukavassa seurassa kuin itseksesi.

Tarkastelet ympäristöäsi ja maailman menoa mieluummin konkreettisten, aisteilla havaittavien ja mitattavien tosiasioiden kautta kuin pohtisit uusia mahdollisuuksia tai asioiden välisiä keskinäisiä suhteita. Hallitset hyvin yksityiskohdat, etkä tee niissä juurikaan virheitä. Rakennat kokonaiskuvan yksityiskohdista pala palata omaa järjestystäsi noudattaen. Sinusta on mukavampaa soveltaa oppimiasi asioita kuin lähteä radikaalisti muuttamaan asioita.

Luot käsityksesi ja teet päätöksesi todennäköisesti objektiivisen analyysin kautta. Tosiasiat (faktat) ovat sinulle tärkeämpiä kuin ihmisten mielipiteet tai fiilikset. Sovellat sinulle tärkeitä periaatteita ratkaistaessasi asioita. Tämä saattaa joistakin muista vaikuttaa jopa kovalta suhtautumiselta asioihin. Kriittisen suhtautumisesi avulla saat kuitenkin asioihin selkeyttä ja johdonmukaisuutta. Osaat usein perustella tekemäsi päätökset hyvin loogisesti.

Olet todennäköisesti sitä mieltä, että ennen toiminnan aloittamista on hyvä tehdä päätös ja suunnitelma, miten asiassa edetään kohti tavoitetta. Hyvään suunnitelmaan kuuluu aina aikataulu, jota pitää noudattaa. Jos asiat ovat kiinni sinusta, ne valmistuvat määräajassa tai hieman ennen. Näin jää vielä aikaa tarkistaa, että kaikki on kohdallaan. Sinulle on tärkeää se, että tavoitteeseen päästään silloin milloin pitää ja on sovittu.

keskiviikko 10. tammikuuta 2024

Sähkön kulutus ja hinta - heinäkuu ja joulukuu 2023

Syötin Elenian nettisivulle sähkön hinnat veroineen. Sen jälkeen voi vertailla kesää ja talvea.

Kesällä heinäkuussa sähköä kuluu noin 25 kWh/d (kuva 1) ja se maksaa noin 5-5,5 €/d (kuva 2).

Talvella joulukuussa sähköä kuluu noin 70-110 kWh/d (kuva 3) ja se maksaa noin 12-15 €/d (kuva 4). Kulutus riippuu suoraan ulkolämpötilasta.

Siinä tuo sähkön käyttö kansankielellä suorasähkölämmitteisessä omakotitalossa, missä on kaksi ilmalämpöpumppua.

Euro se on joka puhuttelee minua.


Ohessa kuvat ja saa kuvan isommaksi, kun klikkaat kuvaa.

Kuva 1 Heinäkuu kWh/d


Kuva 2 Heinäkuu €/d


Kuva 3 Joulukuu kWh/d

Kuva 4 Joulukuu €/d

sunnuntai 7. tammikuuta 2024

Pörssiolutta

Tervetuloa Jaskan pubiin! Mitä saisi olla?

-Taidanpa ottaa yhden oluen. Paljonko teillä tuoppi maksaa?

- Hetkinen, katsotaanpas kelloa... Jaa, se on jo noin. Siis 20,50.

- Mitä? Kelloko!? Eihän se ole vasta kuin puoli kuusi.

- Aivan oikein, kello on puoli kuusi, joten tuopin hinta on 20,50. Euroa siis.

- Sehän on aivan kiskurihinta!

- Niin, kieltämättä tunti sitten oli edullisempaa, kun meillä oli happy hour.

- Paljonko se silloin maksoi?

- 1,5 euroa. Viime viikolla hinta kävi pari tuntia negatiivisena. Asiakkaille maksettiin euro jokaisesta tuopista. Moni ryyppäsi varastoon ja tienasi mukavat rahat.

- Mikä ihme tuo tuollainen hinnoittelu on?

- Sitä sanotaan olutpörssiksi. Tuopin hinta joustaa kysynnän ja kustannusten mukaan. Viime viikolla hinta putosi minimiin, koska Päijänteellä satoi.

- Hä? Mitä se Päijänteen sade vaikuttaa?

- No, vettähän se olut on suurimmalta osaltaan, ja vesi tulee tänne Päijänteestä. Kun siellä sataa, vettä on runsaasti tarjolla ja hinta laskee. Nyt on ollut kuivaa, joten kalja on vähän kalliimpaa. Nämähän ovat ihan taloustieteen perusjuttuja.

- Ja te nyljette tuopista 20 euroa?

- Tuota, itse asiassa juuri tuli pari uutta asiakasta sisään, joten kyllä se hinta on nyt 25 euroa, kun kysyntä kasvaa. Loppuillasta tuoppi saattaa maksaa 50 euroa.

- Viisikymppiä! Eihän siinä ole mitään järkeä!

- Tämä on tätä pörssikauppaa, ei sen kummempaa. Ja kannattaa muistaa, että siinä on siirtohinta mukana. Eihän se olut tuolta hanasta itsestään tule tänne pöytään, vaan se täytyy siirtää. Hinnoittelemme sen erikseen, jotta asiakkaalla on valinnanvaraa.

- Mitä ihmeen valinnanvaraa?

-Te voitte siirtyä tuonne baaritiskille, jolloin siirtohinta puolittuu. Tienaatte kolme euroa tuopilta. Tai voitte tehdä kesto-olutsopimuksen, jolloin tuopin hinta on aina vakio, 30 euroa, suhdanteista riippumatta.

- Kuka neropatti tämän pörssioluen on keksinyt?

- Tämä meidän pubin isäntä Jaska, neropatti tosiaan. Hän oli aiemmin sähköyhtiöllä töissä, mutta joutui lähtemään sähköallergian takia ja aloitti uuden uran ravitsemusalalla.

Nykyaikainen tapa kertoa lapselle miten saanut alkunsa

Pieni poika kysyy isältään: "Isi, miten minä tulin maailmaan?"

Isä vastaa: "Nooh, siinä kävi sillä tavalla, että eräänä päivänä äitisi ja minä tapasimme netin keskusteluryhmässä. Sovimme treffit sähköpostilla ja tapasimme virtuaalikahvilassa. Siellä livahdimme salaiseen huoneeseen, missä äitisi suostui lataamaan tavaraa kovalevyltäni."

"Mitä sitten tapahtui?"

"Juuri kun aloitin latauksen, huomasimme, että olimme unohtaneet kytkeä palomuurin päälle. Siinä vaiheessa olikin sitten liian myöhäistä painaa "poista" -nappulaa, joten yhdeksän kuukauden kuluttua tietokoneidemme näytölle ilmestyi pop-up -ikkuna, jossa luki, että olemme saaneet postia!"

lauantai 6. tammikuuta 2024

Sähkönkulutus taloudessamme

Mielenkiinnosta tarkastelin sähkönkulutustamme joulukuussa 2023. Talossamme on suora sähkölämmitys ja kaksi ilmalämpöpumppua. Pesutiloissa on lattialämmitys sähköllä. Käyttövesi lämmitetään sähköllä. Heti Valmis kiuas on päällä ns. aina. Lisäksi on kaksi jääkaappipakastinta ja yksi pakastinkaappi.

Oleellisimmat sähkönkulutukset ovat karkeasti seuraavat:

 • Lämmitys 65 %
 • Veden lämmitys 9 %
 • Aina päällä (lämmittää saunaa) 8 %
 • Jääkaappi ja pakastin (lämmittää taloa) 6 %
 • Valaistus (lämmittää taloa) 3 %
 • Pyykinpesukone ja kuivausrumpu (lämmittää taloa) 2 %
 • Ruuanlaitto 2 %
 • Viihde-elektroniikka (lämmittää taloa) 2 %

Eli jos haluan sähkönkulutuksessa säästöjä hakea, niin 

 • Lämmitystä voi hieman alentaa
 • Vedenkäyttöä voi minimoida
 • Muu on ns. pakollista sähkön käyttöä ja siitä ei voi säästää, eikä sillä ole mitään oleellista merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Valojen sammuttamisella ei esimerkiksi saa säästöjä aikaiseksi, kun valaistuksen menetetty lämpö tulee tuottaa pattereilla.

Ja kaikki muut pikkutemput sähkösäästämisessä on ihan kuin "pieru Saharassa" hommaa eli ei merkittävää vaikutusta kokonaisuuden kannalta.

Pimeässä en halua asua, pidän valot päällä ja sähkö on kuitenkin halpaa. Haluan maksaa sähköstä ja en halua kärsiä.

perjantai 5. tammikuuta 2024

Suomi on mukamas sähköomavarainen

Nyt on ulkona noin - 25 C pakkasta. Uutisoinnin mukaan Suomi on nykyisin sähköomavarainen. Uteliaisuuttani katsoin tämän hetken tilannetta Fingridin sivuilta.

Sähköä tuodaan naapurimaista seuraavasti

 • Norjasta 61 MW
 • Pohjois-Ruotsista 599 MW
 • Keski-Ruotsista 602 MW
 • Tukholmasta 45 MW
 • Virosta 573 MW

Eli Suomeen tuodaan sähköä  yhteensä 1836 MW. Se on enemmän kuin Olkiluoto 3, missä tuotantoteho on 1600 MW.

Suomessa tuotanto on 12300 MW ja kulutus 14134 MW. Eli siksi tuodaan sähköä, kun oma tuotanto ei riitä.

Siis emme ole sähköomavaraisia, vaikka lehdistö niin uutisoi.

Reaaliaikaista tilannetta voi seurata Fingridin nettisivulta.

Pakkasrajat

- 4° Kissa tahtoo samaan sänkyyn.

-10° Aika suunnitella lomaa Afrikassa. Lappalaiset menevät uimaan.

-12° Niin kylmä, ettei edes sada lunta. -15° Ranskalaiset autot eivät käynnisty.

- 18° Helsingin talonomistajat panevat lämmön päälle.

-20° Hengitys muuttu kuuluvaksi.

-22° Amerikkalaiset autot eivät käynnisty. Ei tarkene luistella.

-23° Poliitikot alkavat surra asunnottomien kohtaloa.

-24° Saksalaiset autot eivät käynnisty.

-26° Hengitystä voi leikata iglun rakennusaineiksi.

-29° Kissa tahtoo samaan pyjamaan.

-30° Japanilaiset autot eivät käynisty. Lappalainen kiroaa, potkaisee renkaaseen ja lähtee käynnistämään Ladaa.

-31° Ei tarkene suudella, huulet jäätyisi yhteeen. Lapin jalkapallojoukkue alkaa harjoitella kevätkautta varten.

-35° Aika suunnitella kahden viikon kuumaa kylpyä. Lappalaiset lapioivat lunta katolta.

-39° Elohopea jäätyy. Ei tarkene ajatella. Lappalaiset panevat paidan ylimmänkin napin kiinni.

-40° Auto tahtoo samaan sänkyyn. Lappalaiset panevat villapaidan päälle.

-45° Lappalaiset sulkevat kylpyhuoneen sisäikkunan.

-50° Merileijonat lähtevät Grönlannista. Lappalaiset vaihtavat sormikkaat rukkasiin.

-70° Jääkarhut lähtevät Pohjoisnavalta. Lapin yliopistolla vietetään urheiluiltapäivää.

-75° Joulupukki lähtee Napapiiriltä. Lappalaiset laskevat lakin korvaläpät alas.

-250° Alkoholi jäätyy. Lappalainen suuttuu.

-268° Helium muuttuu nestemäiseksi.

-270° Helvetti jäätyy.

-273,15° Absoluuttinen nollapiste. Kaikki alkeishiukkasten liike lakkaa. Lappalaisetkin myöntävät, että jo vain alkhaa olla vähän vilphoista, pisthäpppä toinen koshu.

tiistai 2. tammikuuta 2024

Silloin ennen vanhaan

Kun minä aikanaan aloitin opintieni, piti jo ensimmäisestä koulupäivästä asti hiihtää 200 kilometriä suuntaansa höyläämättömät, matkalla veistetyt kakkosneloset jalassa molempiin suuntiin pelkkää ylämäkeä.

Ei ollut ketään saattamassa kun vanhemmat oli viikot töissä pelloilla ja illat ja viikonloput sodassa.

Koululle piti suunnistaa kyläkirkon tuoreen maalin hajun perusteella umpitiheässä metsässä pilkkopimeässä, kun pakkasta oli -49 astetta ja lunta oli kaulaan asti kesälläkin.

Ja kesällä ilma oli sakeanaan tuohivirsujeni kokoisia hyttysiä, jotka eivät imeneet verta vaan söivät lihaa ja saalistivat ne heikoimmat naapurin lapset, joita lukemattomat sudet ja karhut eivät olleet vielä syöneet.

Mutta tänä päivänä ne kovat ajat ovatkin, kun oravannahoilla pitäisi töppöset saada.

maanantai 1. tammikuuta 2024

Pakkaspäivän kuvia

Aurinko pilkistelee ja pakkasta on noin - 25 C. Luonto tarjoilee hienoja kuvia niiden ottajille.