sunnuntai 28. tammikuuta 2024

Elinvoima

Monitulkintaisen ja vaikeasti ymmärrettävän elinvoima sanan käyttö virkanimikkeissä tai toimialojen nimissä ei paranna kunnan elinvoimaisuutta. 

Sen sijaan kunnan elinvoimaisuudenkin kannalta tärkeää on, että asukkaat luottavat hallintoon. Luottamusta voi rakentaa muun muassa käyttämällä ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä sanoja ja nimiä.

Ongelmana on, ettei sana elinvoima kerro, millä keinoin elinvoimaisuuteen pyritään. Niinpä elinvoimajohtaja-nimikkeen perusteella ei voi päätellä, kuuluuko johtajan toimenkuvaan esimerkiksi perusopetus, elinkeinopolitiikka vai kaavoitus ‒ kaikkiin näihin panostaminen, kun osaltaan edistää kunnan elinvoimaisuutta.

Elinvoimainen kunta on käsitteenä suhteellisen ymmärrettävä. Yksinkertaistettuna kunta on elinvoimainen, kun se pystyy tuottamaan asukkailleen paikkakunnalla elämiseen tarvittavat palvelut. 

Elinvoimaisuus on siis käsitteellinen tavoite, tila, johon kunta voi pyrkiä panostamalla monenlaisiin asioihin, esimerkiksi talouteen, elinkeinoelämään, koulutukseen, terveydenhuoltoon tai harrastusmahdollisuuksiin.

Elinvoimaa, sitä tarvitsemme jaksaaksemme.

Ei kommentteja: