keskiviikko 31. tammikuuta 2024

Positiivinen ajattelu

Positiivinen ajattelu muokkaa ajatuksiamme meitä auttaviksi. Se antaa uudenlaisen perustan ajattelulle, muokkaa näkökulmaamme sellaiseksi, että huomaa vaikeilla ja epämukavillakin asioilla olevan myös myönteisiä puolia.  

Positiivisuus siis helpottaa arkeamme. Se tuo meille ratkaisukeskeisyyttä. Kun arjessa kohtaamme haasteita, olemme valmiita selättämään ne sen sijaan, että vaipuisimme surkuttelemaan tilannetta ja olemaan tekemättä mitään. 

Positiivisuus auttaa ymmärtämään, että minä voin tehdä asian hyväksi jotain. Minä voin omalla toiminnallani muuttaa asioita. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että jokin asia onnistuu. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämääni myönteisesti.  

Positiivisuus auttaa myös oman minän kehittämisessä. Sen sijaan, että näkisin itseni luuserina, voinkin nähdä itseni menestyjänä. Positiivinen ihminen tunnistaa omat vahvuutensa ja on valmis kehittämään niitä. Positiivinen ihminen tiedostaa myös omat heikkoutensa ja on valmis tarvittaessa muokkaamaan myös niitä niin, että heikkoudet eivät enää estä menestymästä.

Mitä positiivisuus tarkoittaa eri ihmisille?  Se tarkoittaa:
 • Uskoa siihen, että kaikki muuttuu paremmaksi.
 • Ilon levittämistä ympärilleen, on auttavainen, eikä puhu toisista pahaa.
 • Että löytää jopa ikävistä asioista positiivisuutta.
 • Sisäistä voimaa, hyvänolon aaltoa. Se tarttuu, kun sitä levittää.
 • Voimavaraa, jota ilman ei voi elää. Se tarttuu ja tuo iloa myös muille.
 • Asennetta käsitellä asioita, ajattelumaailma. Että on sujut itsensä kanssa. Halu luoda hyvää ympärilleen. Iloa ja valoa, toisen huomioimista.
 • Tulevaisuuteen luottamista ja uusien mahdollisuuksien löytämistä.
 • Että osaa kohdata ja käsitellä pettymyksiä ja mennä elämässä eteenpäin.
 • Haaveita mitä haluaa saavuttaa. Elämänjanoa ja omista läheisistä välittämistä.
 • Elämäntapaa.
 • Huumoria, aitoutta, itseensä ja elämään luottamista.
 • Iloisuutta, hyväntahtoisuutta, auttavaisuutta, paljon naurua ja ystävällisyyttä.
Positiivinen ajattelu on opeteltavissa oleva myönteinen elämänasenne, joka auttaa elämässä eteenpäin.

Ei kommentteja: