keskiviikko 15. helmikuuta 2023

Eräpyhä


Luontopolusta ja sen kohteista

Eräpyhän niemi on korkeimmillaan lähes kahdeksankymmentä metriä Längelmäveden pinnasta kohoava kallioselänne, jonka laelta avautuvat jylhät näköalat etelän ja lännen suunnassa Ristinselälle, idän ja kaakon puolella Enonselälle ja luoteessa Pappilanselälle. Niemen eteläreuna on louhikkoista jyrkännettä.

Luontopolku nousee kuusikkoista rinnettä kohti mäen lakea ja laskeutuu länteen päin kohti Eräpyhän niemen kärjessä olevaa Nunnankirkkoa, arvoituksellista esihistorialliselta ajalta peräisin olevaa esi-Isiemme lepo- ja uhripalkkaa, josta jäänteenä on suuri kiviröykkiö ja sen vieressä tasalakinen kivenlohkare, saarnastuoli. Takaisin tultaessa polku laskeutuu alas jyrkkää ja louhikkoista rinnettä, jossa retkeilijän kunnon ja varusteiden on oltava asianmukaiset. Mäen alla Längelmäveden rannassa on lepopalkka, josta polku jatkuu rantaviivaa noudattaen lähtöpisteeseen. Reitin varrella näemme kappaleen kaunista luontoamme. Kohdetauluissa on kerrottu alueen kasvillisuudesta, maa- ja kallioperästä sekä Längelmäveden syntyvalheista. Polun loppupäässä on riistanpyynnissä käytetty sudenkuoppa ja vanha maasälpälouhos, Reitin pituus on vajaat kolme kilometriä.

Menneisyys

Eräpyhän niemen rinteitä on muovannut viimeisin jääkausi. Paikalta löytyy useita eri muinaisrantoja. Muinaiset metsästäjät ovat kulkeneet pyyntiretkillään Längelmävettä pitkin pohjoiseen. He ovat yöpyneet Eräpyhän niemellä. Paikkaa on käytetty myös heidän uhrimenoihin. Eräpyhän niemen oletetaankin muodostuvan sanoista saalis=era ja uhri=pyhä.

Ohjeita kulkijoille:

  • polku on merkitty keltaisin maalimerkein maastoon
  • reitin jyrkkyys saattaa palkoitellen alheuttaa ongelmia liikuntarajoitteisille ihmisille
  • sateella kalliot voivat olla liukkaita
  • polun kiertämiseen kannattaa varata riittävästi alkaa
  • kunnioita luontoa kulkiessasi polulla

Kiitos!!!

LAULU ERÄPYHÄLLE

(Martta Nikkilä, Väinö Paavola)

Eräpyhä, eräpyhä mielessäni välkyt yhä! Pitkäin vuosisatain takaa nousee taattoin rivi vakaa, joka luokse niemen nousi.

Sama kaipuu, joka meitä jälkipolveen jääneitä polttaa, vetää Luojan luoksi sama suonissansa juoksi.

Eräpyhä, eräpyhä mielessäni välkyt yhä! Siellä taattoin henki vakaa, Huokaa vuosisatoin takaa: Juhlaks luokaa elämänne, rakastakaa isiänne!

Yleistä:

Polun pituus on noin 3 km. Polun tarkoituksena on antaa tietoa Eräpyhän alueen menneisyydestä ja luonnosta. Samalla se tarjoaa oivan virkistäytymismahdollisuuden.

Alue rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1967. Opastettu luontopolku valmistui 1992. Polun varrelta avautuvat upeat näkymät Längelmävedelle.

Maasto on osittain hyvin jyrkkärinteistä ja kivikkoista. Kasvillisuus alueella on runsaslukuista ja vaihtelevaa.

Kansalaisen karttapaikan karttalinkki


Ei kommentteja: