torstai 28. syyskuuta 2017

Mitä eroa on Tahkon ja Himoksen kaavoittamisessa

Mitä eroa on Kuopion kaupungin Tahkon ja Jämsän kaupungin Himoksen Rinnealueiden kaavoittamisessa?

Tahkolla voimassa olevassa yleiskaavassa;

"Urheilu- ja virkistyspalvelualue. Alue on tarkoitettu rinnehiihto- ja retkeilyalueeksi. Alueelle saa rakentaa toiminnan kannalta tarpeellisia palvelu- ja huoltorakennuksia, teknisiä tiloja sekä rakenteita."

Tahkon keskustan osayleiskaava  Sivut 80 ja 82

Himoksella voimassa olevassa yleiskaavassa;

"Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, pienin toimenpitein kehitettävä rinnealue. Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja kuten laskettelurinteitä sekä hiihtourheilureittejä varten. Aluella sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentamin."

Himoksen osayleiskaava osa alue 1

Himoksella on vireillä "Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus osa-alueet 2-4 osa 2". Se sisältää kaikki loput Himoksen alueen ja osyleiskaavan "Rinnealueet", jotka on kaavakartalla merkitty VU-1 kaavamerkillä.

Kaupungilla on yleiskaavan laadinnassa monopoli ja sen tahtotila on, että Himoksen alueen kaikkiin Rinnealueisiin tulee osa-alueen 1 kaavamääräys. Osa-alueen 1 muutos ja laajennus sai lainvoiman 21.4.2011 julkisella kuulutuksella, vaikka Himoksen rinneyrittäjä valitti muutetusta kaavamääräyksestä Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen asti.

Tahkolla alueelle saa rakentaa toiminnan kannalta tarpeellisia palvelu- ja huoltorakennuksia sekä teknisiä tiloja.

Himoksessa rinneyrittäjä ei voi rakentaa kuin pääkäyttötarkoitusta varten pienimuotoista rakentamista.

Mitä se on? 

Jämsän kaupungin viranhaltijat ovat kertoneet, että pääkäyttötarkoituksen mukaista rakentamista olisi tässä tapauksessa n. 80 kerrosneliömetriä.

Mistä tämä ero johtuu kaavoitukselliseti?
Onko Jämsän kaupungin toiminta lakien vastaista?

Jämsän kaupunki ja rinneyrittäjä ovat tehneet maanvuokrasopimuksen 1.8.2005 optioehdolla kaikista kaupungin omistamista rinnealueista, joista osasta on em. kaavamuutos ehdotusvaiheessa vireillä. Maanvuokrasopimuksen on valtuusto hyväksynyt 30.5.2005.

Jämsän kaupunki rikkoo valtuuston 30.5.2005 päätöstä, missä valtuusto päättää, että "Vuokrasopimus mahdollistaa myös matkailua palvelevien rakennusten rakentamisen."?

Miksi kaupunki rikkoo valtuuston päätöstä?

Jämsän kaaupunki rikkoo myös voimassa olevaa sen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n välistä maanvuokrasopimusen 1.8.2005 ehtokohtaa 5.4 Vuokra-alueelle rakentaminen, missä on sovittu rakennuslupamenettelyä (mm. kaavoitus) noudattaen rakentamisesta ja sen hinnoittelusta. 

Miksi kaupunki rikkoo voimassa olevaa maanvuokrasopimusta?

Kaupunki on meille luottamushenkilöille väittänyt, että kaupunki toimii oikeuden päätöksen mukaisesti ja että kaupunki ei voi rikkoa lakia, toimimalla toisin. Olen henkilökohtaisesti tutustunut oikeuden päätöksiin vuokralaisen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kanteessaan 5.12.2007 (Maa-alueiden vuokrausoikeutta koskeva vahvistuskanne) vaatimasta optio-oikeudesta Himoksen osayleiskaavan "kaikkien" kaupungin omistamien rinnealueiden haltuun saamisesta, enkä taatusti ole niistä löytänyt tuomiota, etteikö Himoksen osayleiskaavan rinnealueille, jotka on kaavakarttaan merkitty VU-1 merkinnällä, saa rakentaa muuta kuin pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen rakentamista.

Siis mitä eroa on kehittää laskettelurinteitä Kuopion kaupungissa Tahkolla ja Jämsän kaupungissa Himoksella?

Dokumentit puhuvat puolestaan ja puheet ovat puheita.

LIITTEET
Maanvuokrasopimus
Kaupunginvaltuuston päätös 30.5.2005
Käräjäoikeuden tuomio optio-oikeudesta
Ei kommentteja: