keskiviikko 6. syyskuuta 2017

Pistokoe

Kaupunginhallitus Esityslista 04.09.2017/Asianro 4

Khall 08.05.2017 § 112
Valmistelija: talousjohtaja, puh. 020 638 2025.
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen § 79 3.4.2017 jonka mukaan Salavantien velka- ja maksujärjestelyille on ehtona noin 100.000 euron rästimaksun maksaminen ja että sopimukset alueen
toimijoiden kanssa on allekirjoitettu. Edellä olevista ehdoista ei ole täyttynyt kumpikaan, joten ko. määrärahaa ei voida käyttää, ennen kuin päätöksen ehdot on toteutettu.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen § 80 3.4.2017 jonka mukaan Vanhan Golf alueen rakentamista jatketaan, kun maankäyttösopimusta on muutettu, ehdotus on jätetty pöydälle,
koska toisella maanomistajalla oli haluja rakentaa alueensa maankäyttösopimuksen mukaisesti. Valmistelu ei ole edennyt, joten tätäkään määrärahaa ei voida käyttää, ennen kuin
maankäyttösopimusta on muutettu.

Ehdotus
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy työohjelman II/2017 ja antaa aloitusluvan työohjelmassa esitetyille hankkeille, kuitenkin siten, että Salavantien osalta edellytetään ennen hankkeen aloittamista
kaupunginhallituksen asettamien ehtojen täyttymistä. Vanhan Golf alueen osalta edellytetään valtuuston hyväksymää maankäyttösopimuksen muutosta, elleivät molemmat maanomistajat
toimi tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Tekla 24.08.2017 § 96
Valmistelija: kaupungininsinööri, puh. 040 846 9816.
Vuoden 2017 viimeiseen työohjelmaan esitetään määrärahaa varattavaksi Kylätien (Pietilässä) ja n. 25 m pituisen Huvilakujan osuuden (Haavistossa) rakentamiseen. Kumpulan- ja Pasantiellä
tehdään viimeistelytöitä ja Virtasalmen alueella jatketaan alueen katujen saneerausta. Jokamiehentiellä aloitetaan saneeraus,

Kelhänkadulla viimeistellään lukiolaajennuksen vuoksi katuun tehtyjä
muutoksia ja Paattilantien saneeraus aloitetaan. Jaatilanrinne-kadulle Ketunliekon risteykseen sekä Lukkoilantielle Lammasmäentien risteykseen esitetään toteutettavaksi hidasteet, lisäksi Keskuskadulle Hartusvuorentien risteykseen toteutetaan liikenteenjakaja parantamaan liikenneturvallisuutta. Katuvalaistuksen saneeraus jatkuu sähköverkkoyhtiön kanssa toteutettavissa
yhteistyökohteissa.

Keskuskadun saneerauksen suunnittelu aloitetaan. Himoskylän kunnallistekniikan rakentamiseen varatulla määrärahalla kunnostetaan nykyistä ajoyhteyttä Alppinotkon (Vanhan golfkentän kunnallistekniikka) rakennustyötä varten. Vanhan golfkentän ja Salavan-, Vahveron- ja Haperotien kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyy.

Khall 4.9.2017

Valmistelija: talousjohtaja, puh. 020 638 2025.
Laadittu työohjelma on talousarvion tavoitteiden ja mää rä ra ha va raus ten mukainen.

Ehdotus
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy työohjelman III/2017 ja antaa työohjelmassa esitetyille hankkeille aloitusluvan.

- - -
Siis Himospyntän vaadittu rästi on maksettu ja Maankäyttösopimuksen muutos on allekirjoitettu, joten rakentaminen käynnistyy?

Missä hallituksen hyväksyntä muutoksesta?

Ei kommentteja: