keskiviikko 10. helmikuuta 2016

Kuntalaisten kuuleminen

Koskaan en ole enempää kuntalaisten jostain päätettävästä asiasta keskustellut kuin nyt tässä maakunta-asiassa - Mielestäni kuntalaisia on kuunneltu. Ja sitten ollaan sitä mieltä, että kuntalaisia ei ole kuunneltu?

No mitä Google sanoo...

Kuuleminen

1) Hallintolain mukainen asianomaisen kuuleminen: Hallintolain 34 § velvoittaa viranomaisen varaamaan asianosaiselle tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Hallintolain 11 §:n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

 2) Vapaamuotoinen kuuleminen: Kuntalaisia voidaan kuulla myös vapaamuotoisemmin.
Kuntalain 27 §:n kohdassa 3 mainitut kuulemistilaisuudet eivät ole kuitenkaan hallintolain tarkoittamaa asianosaisen kuulemista. Kuulemistilaisuudet voivat olla laajalle joukolle järjestettyjä yhteistilaisuuksia. Tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään kuntalaisten mielipiteiden kartoittamiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Aiheina voivat olla mm. kouluverkkoselvitykset, kaavoitusratkaisut tai kuntaliitokset. Kyseessä on siis vapaamuotoinen kuuleminen kuntalaisten mielipiteen selvittämiseksi päätöksenteon pohjaksi.

Eräältä henkilölta sain kommentin

Kuntalaisten kuunteleminen yksityisesti ja virallinen kuntalain mukainen kuuleminen ei ole ihan sama asia. Kuuleminen ilmoitetaan virallisesti ja se on yhteinen tilaisuus, jossa kuntalaisia kuunnellaan.

Sitten netissä on

Kuntalaisen kuulemisopas

Lopuksi

Mielestäni kuntalaisten kuuleminen yksityisesti kattaa erittäin suuren joukon kuntalaisia. Kuulemistilaisuus on ns. se, että muodollisesti on nyt kuultu, tavoitti se riittävää määrää kuntalaisia tai ei.