keskiviikko 3. helmikuuta 2016

Jämsän kaupungin väestöllinen jakauma ja keskipiste kartalla

Kuvat herättävät ajatuksia, muun muassa palvelujen sijaintia mietittäessä.
Aineisto on saatu Jämsän kaupungilta paikkatietoasiantuntijalta. Ensimmäinen kuva on ns. omatekemä.

Katsokaa ja tuumikaa...