keskiviikko 2. marraskuuta 2016

Piritta Rantanen - Avataan silmälaput ja irrotetaan korvatulpat

Sain valtuutettuna seuraavanlaisen sähköpostin.


- - -
Avataan silmälaput ja irrotetaan korvatulpat

Kävin kesällä jokavuotisissa Jämsän raveissa, hieno tapahtuma. Neljä vuotta sitten minut valittiin Jämsä kaupunginhallituksenpuheenjohtajaksi, vastuullinen tehtävä.

Minut on pienestä pitäen opetettu siihen, että kun jotain tehdään, se pitää tehdä kunnolla eikä omia tehtäviä ja vastuuta voi siirtää muiden hoidettavaksi.

Olemme Jämsässä nyt erittäin vakavan päätöksen äärellä. Teemme ratkaisevaa päätöstä kaupungin tulevaisuuden, uskottavuuden ja kehittymisen kannalta. Surukseni olen joutunut toteamaan, että suuri osa valtuutetuista aikoo juosta nämä ravit silmälaput tiukasti silmillä ja korvatulppia avaamatta!

Kukaan ei tällaiseen tilanteeseen halua koskaan, mutta toistuvista laukoista ja väärään suuntaan ravaamisesta hyväkin hevonen hylätään.

Meillä on kaupungissa useita ohjeita, säännöksiä ja lakeja siitä kuinka kaupunginjohtajan on tehtäväänsä hoidettava. Hallintosäännön mukaan hänen on oltava läsnä ja huolehdittava kaupungin edustustilaisuuksista. Hänen on huolehdittava, että asiat valmistellaan huolellisesti ja hän toimii operatiivisena johtajana. Kuntalain mukaan kaupunginjohtaja on vastuussa johtoryhmän työskentelystä ja kaupunginjohtajalla on aina valmisteluvastuu asioista. Viranhaltijalaissa mainitaan siitä kuinka kaupunginjohtajan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä sekä käyttäydyttävä aseman ja tehtävän edellyttämällä tavalla. Tätä vastuuta ei voi muille siirtää.

Kaupunginhallituksenpuheenjohtajana minun tehtävä on toimia kaupunginjohtajan esimiehenä ja toimittava koko kunnan ja kaikkien kuntalaisten edun mukaisesti. Kaupunginjohtajan eroa vaativan aloitteen olen allekirjoittanut kaikkiin näihin kohtiin vedoten. Luottamuspula on syntynyt pitkän ajan kuluessa. Asioita on yritetty parantaa useaan otteeseen. Niistä on keskusteltu kehityskeskusteluissa, kaupunginhallituksessa ja useiden muiden tahojen kanssa. Asioihin ei vain ole tullut parannusta.

Jämsän tulevaisuuden vuoksi on vähintä että asiat selvitetään perin pohjin ja vasta sitten tehdään päätös. Surullista jos päätöstä ei haluta tehdä faktojen perusteella. Minä ainakin haluan vastuuni kantaa tässäkin asiassa! Näissä raveissa ei ole voittajia!
- - -