lauantai 19. marraskuuta 2016

Patajoen kanava


Patajoen kanavan sulku, karttalinkki.

Antti Kivelä oikealla asialla. Teknisen lautakunnan kokous 24.11.2016

Patajoen kanavan rakentamisen kesken jättäminen on häpeäpilkku Jämsän matkailukaupungille.

Uutta ollaan pontevasti kaupungin varoilla rakentamassa ja aiempia hankkeita jätetään kesken.

Hankkeeseen on myönnetty EAKR -rahoitusta ja julkisten tietojen mukaan Himoksen yrittäjät ovat tulouttaneet kaupungin kassaan hankkeessa sovitun osuutensa 10 % kustannusarviosta.

EAKR -rahoituksen ehtona oli, että Jämsän kaupunki hankevastaavana ja valvonnasta on vastannut Keski-Suomen ympäristökeskus ja myöhemmin Keski-Suomen ELY-keskus.

Valvova viranomainen vastaa hankkeen valvonnasta ja hankevastaavana Jämsän kaupunki työn loppuun suorittamisesta. Tällaisien työn vaiheisiin voi luonnollisesti liittyä yllättäviäkin ongelmia ja jopa ajallinen työn keskeytyminen, mutta työn täysin keskeyttäminen on ympäristörikos.

Teknisen lautakunnan esityslistan mukaan lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että TA 2009 varataan määräraha kanavan rakennustöiden loppuun saattamiseksi ja että teknisen lautakunnan päätöksestä ei ole valitettu, joten se on lainvoimainen. Edelleen esityslistan mukaan vuoden 2009 talousarviossa valtuusto ei ole myöntänyt hankkeen loppuun saattamiseen tarvittavia määrärahoja. Tekninen lautakunta on noudattanut valtuuston tahtoa. Hanke odottaa edelleen loppuunsaattamista.

Edelleen esityslistassa otetaan esille, että Himoksen alueelle kohdistuu tällä hetkellä voimakkaita investointipaineita, eikä Patajoen pienvenereitti/kanava ole kaupungin elinkeinotoiminnan kannalta katsottuna prioriteettijärjestyksessä kärkisijoilla. Milloin kaupunki on laatinut ja julkaissut prioriteettijärjestyksen, missä mm. Päijänrannan mahdollisesti kaupungin rakentama satamakokonaisuus syrjäyttää tämän ympäristörikoksen korjaamisen yhteiskunnan toimin. Niin kuin Kivelä vastauspyynnössään toteaa, vesiyhteys Päijänteelle on katkaistu ja alueelle on jätetty keskeneräinen rakennelma.

Teknisen lautakunnan päätökseksi esitetään, "että selvää on, että pienveneille riittävä kulkuyhteys Patalahdelta Päijänteelle on järjestettävä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kaupungin talous ei siihen anna mahdollisuutta."

Antti Kivelälle vastaus kuuluu valtuustolle, koska se viime kädessä päättää Matkailukaupunki Jämsän ja Himosalueen investoinneistaan ja eikä se ole vuoden 2009 talousarviossa, eikä jatkossakaan myöntänyt hankkeen loppuun saattamiseen tarvittavia määrärahoja.