perjantai 4. marraskuuta 2016

Himospyntän alueen rakentaminen - periaatepäätös


Jämsän kaupunki ostaa Himoksen (kaupunginvaltuuston kokous 7.11.2016) golfyrittäjältä Himos Resort Oy 11 kpl Patalahden golfkenttäalueen asemakaavatontteja sekä saman alueen toiselta maanomistajalta Juha Tammiselta 2 kpl asemakaavatontteja.

Jämsän kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.10.2016 päättänyt ostaa Patalahden Golfkentän asemakaava-alueelta Himoksen golfyrittäjältä 11 kpl ja Juha Tammiselta 2 kpl asemakaavatontteja.

Kaupunginhallitus esittää päätöksessään valtuustolle

1. Että valtuusto hyväksyy esittelytekstissä selostetun periaatteen ostettujen tonttien käytöstä vastikkeena korvauksena Himospynttä -alueen kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

2. Että valtuusto toteaa järjestelyn tukevan Himoksen alueen
ympärivuotisen yritystoiminnan edellytysten kehittymistä ja sitä
on pidettävä kaupungin kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisena järjestelynä.

Kauppahinta on Himos Resort Oy:n tonteista 429 000 € ja yksikköhinta 300 €/rakennusoikeusneliö ja Juha Tammisen tonteista 78 000 € ja yksikköhinta 300 €/rakennusoikeusneliö.

Järjestelyssä kaupungin ostamilla tonteilla ei ole kunnallistekniikkaa. Kaupunki on arvioinut Himos Resort Oy:ltä ostettavien tonttien sille jatkossa tulevan kunnallistekniikan rakentamisen kustannukseksi 130 000 €, mutta Juha Tamminen vastaa kustannuksellaan alueensa kunnallistekniikan, kustannusarvioltaan 167 000 €:n rakentamisesta kokonaisuudessaan.

Kaupunginhallitus esittää lisäksi valtuustolle päätettäväksi, että
- - -
Tarkoituksena maanvaihdolla on nopeuttaa Himos alueen rakentumista ja tukea maanomistajien toimintaedellytyksiä. Tällä etenemistavalla toteutuu maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Kyseessä on poikkeustilanne, jonka vuoksi ko. järjestelyyn on ryhdytty ja joka on selostettu aikaisemmin käsitellyn pykälän alussa. Periaatepäätöksen jälkeen nykyisiä Himos Resort Oy:n ja Juha Tammisen maankäyttösopimuksia on täydennettävä siten, että siinä todetaan kunnallistekniikan muuttunut rakentamismenettely ja muut muuttuneet seikat molempien maanomistajien osalta vallitsevaa tilannetta vastaavaksi. Päätökset maankäyttösopimuksista tehdään
valtuustossa, samalla varmistetaan vakuuksien riittävyys.

- - -

Jämsän kaupunginvaltuusto tulee siis päättämään ja vahvistamaan käytännön, että

- Tällä etenemistavalla toteutuu maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

- Tällaisilla maanvaihdoilla on tarkoitus nopeuttaa Himos alueen rakentumista ja tukea maanomistajien toimintaedellytyksiä.

- Tämän periaatepäätöksen jälkeen nykyisiä ja uusia maankäyttösopimuksia on täydennettävä siten, että niissä todetaan kunnallistekniikan muuttunut rakentamismenettely ja muut muuttuneet seikat maanomistajien osalta vallitsevaa tilannetta vastaavaksi.

- - -
Himospynttä alueen kokonaiskustannusarvio kaupungin jo tekemän Salavantien mäkiosuuden (Sovintoraitin risteyksestä n. 200 m) jälkeen (205.000 euroa) on 520.000 euroa. Tästä kustannuksesta kaupunki saisi maa-alueina ja rahana yhteensä 607.000 euroa. Kokonaiskustannuksia lisäävät Patalahden golfkenttä alueen asemakaava 2 alueen kunnallistekniikan rakentaminen 130.000 euroa ja arvioidut rahoitus-, myynti- ja rekisteröintikustannukset noin 62.000 euroa. Lisäksi maanluovutusjärjestelyissä kaupungille tulleiden tonttien myyntiriski sekä riski kunnallistekniikan rakentamisen kustannusarvioiden pitävyydestä siirtyy kaupungille.
- - -

Jämsän kaupunginvaltuuston on maankäyttösopimuksista päättävänä ja vastaavana tahona toteutettava sekä valvottava, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu nyt päätetyillä ratkaisumalleilla toteutuu jatkossakin koko Himoksen alueella ja kaikkia maanomistajia sekä yrittäjiä kohtaan, uusien ja vanhojen maankäyttösopimuksien toteuttamisessa.

Jämsän kaupungilla tulisi olemaan vakuutena on tontteja, joista maksetaan 300 €/kem2 ja kunnallistekniikka maksaa lisäksi 300 €/kem2. Siis tontin arvo kunnallistekniikan kanssa on 600€/kem.

Kuka maksaa kaupungille 600 €/kem2 tontista, joka sijaitsee Himos alueen perähikiällä?
Mielestäni ei kukaan. Ja onko tämä tonttikauppa kaupungin ydinbisnestä?

Katso kartta, niin ymmärrät. Vakuus -tontit on kuvan vasemmassa alareunassa. Jos alue tullaan myymään niin, mitä ilmeisemmin viimeisten tonttien joukossa.Näyttää olevan menossa ns "erikoisjärjestely" menossa. Esittelytekstissä lukee tarkalleen "Kyseessä on yksittäistapaus, joka on perusteltua kaupungin saamisten ja vakuusjärjestelyjen vuoksi". Miten tällä toteutuu maanomistajien tasapuolinen kohtelu?

Esittelytekstissä todetaan, että tämä tukee Himoksen ympärivuotista kehittymistä. Kuinka suosittua on golffaaminen talvella?

Esittelytekstin liitteessä olevat 11 tonttia on esitetty vain hyvin rajatulla karttakuvalla. Eikö haluta oikeasti kertoa, missä nämä tontit ovat?


Tonttien arvo Himoksen  "perähikiällä" on aivan laskennallinen tai teoreettinen. Niillä ei ole juurikaan arvoa ennenkuin ne on myyty. Mutta kuka ostaa tontteja hintaan 600 €/kem?

Lopputulemaltaan jään miettimään, että mitä Himos Resortille on niin sanotusti Jämsän kaupungin taholta luvattu, kun käärmettä tunnutaan ajettavan määrätietoisesti pyssyn suuhun?
Vai onko nämä vain omia kuvitelmiani?

Kenelle jää tässä leikissä loppujen lopulta Musta Pekka kortti käteen?

Vai onko tämä sittenkin hyvä malli? Olenko kuitenkin liian skeptinen?