keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Ski in & Ski out tontteja toteutukseen Himoksessa

Jämsän kaupungin valtuutetuille tulleen tiedon mukaan, Hiihtokeskus Himosvuori Oy on tehnyt kaupungille esityksen Länsikeskuksen asemakaavan Muurajaisrinteen 10 tontin korttelialueen kunnallistekniikan rakentamisesta. Alue selviää parhaiten

Länsikeskuksen asemakaavan kaavaselostuksesta sivut 25 - 28.

Yhtiö esittää, että kaupunki rakentaisi kunnallistekniikan samalla periaatteella ja mallilla, kun se toteuttaa Patalahden golfkenttäalueen asemakaavassa 

Himospyntän korttelialueen kunnallistekniikan rakentamisen.

Kaavaselostuksessa heti s. 25 kaavan laatija kirjoittaa, että 
"Muurajaisrinne -kadun varsi on vaativa rakennettava rinteen jyrkkyyden johdosta. Muurajaisrinteen rakentaminen tarjoaa maastoon sulautuvan maisemarakentamisen mahdollisuuden ja Länsihuipun jo rakennetuille tonteille uuden, suoran ski-in ski-out siirtymismahdollisuuden rinteeseen." 

Kaavoitusasiantuntijan hän jatkaa, että
"rinteen välittömään yhteyteen sijoittuville ski-in  ski-out –rakennuspaikoille on haasteista huolimatta myös suurin kysyntä."

Ski in Ski out siirtymismahdollisuus tarkoittaa, että laskettelijat lähtevät majoituksestaan suoraan suksilla rinteeseen ja palaa rinteestä suoraan suksilla majoitukseensa takaisin. Tämä tarkoitta myös sitä, että laskettelijat tulevat loman alkaessa autolla majoituksen ja lähtevät loman jälkeen autolla majoituksestaan kotiin, eikä heidän tarvitse siirtyä majoituksestaan autolla Himoksen rinteiden parkkialueille ja sieltä takaisin majoitukseensa. Tätä kestävän kehityksen rakentamista on käsitelty myös kaavaselostuksessa sivuilla 48-50.

"Kortteleiden sijoittuminen rinnepalveluiden välittömään läheisyyteen (alle 100 m) vähentää rinnetoimintojen ja majoituksen välisen moottoriajoneuvoliikenteen tarvetta ja on siten energiansäästön ja ilmaston kannalta myönteistä. Keskus toteuttaa "hiilijalanjäljellään" kestävän kehityksen periaatteita. Majoitus ja palvelut sijoittuvat kansainvälisen suosituksen mukaisesti enintään 150 m:n kävelyetäisyydelle alueen matkailun vetovoimatekijästä laskettelurinteestä."

Saamieni tietojen mukaan Himoksella ei ole tällä hetkellä näitä Ski in Ski out tontteja myynnissä.

Kaupungin kunnallistekniikan rakentamisesta vastineeksi esitetyt ko. tontit olisivat hyvä lisävaihtoehto nyt kaupungilla muualla Himoksessa myynnissä oleville tonteille.