keskiviikko 15. helmikuuta 2017

Matkailuko Jämsän pelastus?


Monen mielessä varmaan on, että mikä on matkailun merkitys Jämsälle. Jämsekin sivuilta löytyy hyvää tietoa asian ymmärtämiseksi. 

Matkailun liikevaihto on kasvanut kymmenessä vuodessa (2005-2015) 29200000 eurosta 54200000 euroon eli kasvua on noin 85 %. Samaan aikaan henkilöstömöäärä on pysynyt kutakuinkin samana.

Mitä se tarkoittaisi, jos Jämsän matkailun liikevaihto kaksinkertaistuisi?

Se tarkoittaisi kaksinkertaisen määrän turisteja asioimassa Jämsäläisissä liikkeissä. Jos katsotaan matkailukeskusten liikevaihtoa suhteessa henkilöstömäärään, niin nykyisellä liikevaihdolla on työllistetään reilut 350 henkeä. Liikevaihdon tuplaantuminen tarkoittaisi noin 700 henkilöä. Eli liikevaihdon tuplaantumisella työllistettäisiin reilut 250 henkeä enemmän kuin nyt. Kerrannaisvaikutuksineen tämä on merkittävä muutos. 

Mutta pelastuuko Jämsä tällä? 

Ei se niin sanotusti pelastu, mutta parantaa nykyistä tilannetta. Kaikesta huolimatta matkailuun panostamisella isot positiiviset vaikutukset. Ja se tuo kaikkea muuta mukanaan. Ainakin Jämsän tunnettavuus paranee ja se tuo potentiaalia vaikka mille. 

Syntyisikö vaikka hallittu exponentiaalinen kasvu?

Tätä voimme toivoa.