keskiviikko 22. helmikuuta 2017

Osallistumisesta ja vaikuttamisesta on hyötyä

Vaikuttaminen ja osallistuminen edellyttävät ennen kaikkea:

1. kiinnostusta toimia koko ajan muuttuvissa tilanteissa,
2. taitoja hankkia ja etsiä tietoa sekä
3. soveltaa sitä.

Vaikuttaminen perustuu aktiivisuuteen, yksilöiden ja ryhmien yhteiseen kiinnostukseen tehdä tärkeäksi kokemalleen asialle jotain.

Osallistumisesta ja vaikuttamisesta on hyötyä:

- pääset oikeasti muuttamaan asioita
- koet itsesi osaksi ympäröivää yhteisöä
  (kylää, kuntaa, kaupungiosaa, yhdistystä, poliittista puoluetta jne.)
- saat mielipiteesi ja ajatuksesi esille
- tapaat uusia ihmisiä ja verkostoidut
- opit uutta
- pääset auttamaan muita
- saat tukea toisilta
- elämänhallintasi paranee