torstai 2. helmikuuta 2017

Muistio

Muistio on tärkeä asiakirja. Siihen kirjataan muistiin
- kokouksen kulku,
- sovitut päätökset,
- vastuut ja
- tehtävät

Muistio on tyyliltään selkeä ja tiivis, johon kootaan pääasiat selkeästi luettavaan muotoon.

Muistion laatimisessa pätevät yleiset asiakirjoittamisen piirteet:
- lyhyet, mutta vaihtelevanmittaiset virkkeet
- selkeät lauserakenteet
- yhden asiakokonaisuuden sisältävät kappaleet
- asioiden erottamista helpottavat otsikot ja tehosteet.

Muistiot voidaan luokitella muun muassa
- salaisiksi ja
- julkisiksi

Tärkeät muistiot lähetetään osapuolille tarkastettavaksi. Mikäli asiakirja ei ole kokouksen mukainen, niin sitä tulee korjata.

Lopuksi kokouksen mukainen asiakirja hyväksytään osapuolien kesken allekirjoituksin.