keskiviikko 3. elokuuta 2016

Virkamiehen virkavastuu

Minulle on toitotettu tietyltä taholta, että virkamies tekee asioita virkavastuulla. Tiukan paikan tullen ahtaassa tilanteessa on myös todettu, että valtuutettu toimii virkavastuulla. Niin sanotusti, kun hankala on olen ja kyselen/kyseenalaistan asioita ;)

Mitä se virkamiehen virkavastuu tarkalleen tarkoittaa?

MINILEX kirjoittaa seuraavasti.

- - -
Virkamiehen virkavastuu

Virkamiehellä on vastuu virkatoimistaan. Virkamiehet toimivat näin ollen virkavastuulla. Virkavastuu on osittain ankarampaa ja kattavampaa kuin yleinen oikeudellinen vastuu. Virkamies vastaa itse siitä, että hänen virkatoimensa ovat lainmukaisia. Joskus hallinnossa päätöksiä tekevät monijäseniset toimielimet. Virkamies on vastuussa tällaisesta päätöksestä, jos hän on sitä kannattanut. Jos virkamies on esittänyt eriävän mielipiteen, hän ei joudu vastuuseen päätöksestä.

Virkamiesten on siis noudatettava tarkoin lakia. Virkamiehiä varten on olemassa erityinen seuraamusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tehostaa virkavastuuta. Virkamiestä voivat kohdata erilaiset seuraamukset, jollei hän toimi lainmukaisesti taikka laiminlyö virkavelvollisuutensa. Näitä seuraamuksia ovat rikosoikeudellinen vastuu ja kurinpidollinen vastuu sekä vahingonkorvausvelvollisuus.

Virkamieheen voi kohdistua kurinpidollinen vastuu, joka ilmenee kirjallisen varoituksen muodossa. Virkamiehen nimittänyt viranomainen päättää, ryhtyykö se kurinpitomenettelyyn. Kurinpitomenettelyyn ei ole mahdollista ryhtyä silloin, kun asia pitää saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. On syytä huomata, että virkarikos on eri asia kuin kurinpitorangaistus.
- - -

Lopputulemana voin todeta, että valtuutetun virkavastuu ei löydy suoraan Googlettamalla. Tosin valtuutettu toimii Suomen lakien mukaisesti. Kunnat.net sivustolla on valtuutetun virkavastuu mainittu.

Lopuksi jäinkin miettimään toimitaanko virkavastuulla Jämsän yhteisen hyvän eteen?