keskiviikko 31. elokuuta 2016

Himoslehtelä 2/3 selvitys jatkuu


Blogini Himoslehtelästä 28.9.2016

"Alue sijaitsee Jämsän kaupungissa, Himoksen alueella Patalahden pohjoispuolella. Alueelle on rakennettu kunnallistekniikka, mutta ainuttakaan loma-asuntoa ei alueelle ole rakennettu."

"Ehkä tällä on jokin historiallinen tausta, miksi alue on rakennettu?"


Alueesta on nyt jatkossa selvinnyt seuraavaa;

Jämsän kaupunki on 18.12.2003 ostanut Lehtelä tilan (13,3 ha) Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin mukaan 133.550 €:lla eli yksikköhintaan 1 €/m2. Tila on osin 2001 vahvistuneen Himoksen osayleiskaavan alueella, mihin on osoitettu virkistysaluetta ja loma-asuntoaluetta aluetehokkuudeltaan enintään e=0,07. Loput pääosa tilasta on maa- ja metsätalousaluetta.

Jämsän kaupunginhallituksen päätöspöytäkirjan 11.05.2009 mukaan Himos-Huippu Oy niminen yhtiö on tehnyt tilasta 200.000 €:n suuruisen ostotarjouksen.

Kaupunginhallitus päättää, että
"Himos-Huippu Oy:n tekemää tarjousta tilasta Lehtelä 1:122 ei hyväksytä, koska saatu tarjous on arviolta noin miljoona euroa liian pieni. Tilan asemakaavoitus on käynnistymässä, joten alueen myynti ei ole ajankohtaista ennen kaavoituksen valmistumista." 

Kaupunginhallitus toteaa kielteisen päätöksen perusteluissaan, että 
"Himoksen alueella voimassa olevan kaupungin vyöhykehinnoittelun mukaisesti kerrosneliömetrin hinta on 350 euroa, jolloin tilan Lehtelä 1:122 kokonaisrakennusoikeuden arvoksi saadaan 1.225.000 euroa. Alueen katujen ja muun kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset on suunnitteluinsinööri Katja Rissasen tekemän laskelman mukaan arvioitu maksavan 546.500 euroa."

Himoslehtelän asemakaavoitus on kuulutettu vireille syksyllä 4.11.2009 ja se tuli lainvoimaiseksi 12.3.2011; siis siinä vaiheessa, kun kaupunginhallitus on 11.05.2009 hylännyt 133.550 € maksaneen tilan myymisen Himos-Huippu Oy:lle 200.000 €:lla, ei ole kunnallistekniikkaa edes suunniteltu, saatikka rakennettu, kun asemakaava on tullut vireille vasta 4.11.2009. Tällä perusteella herää kysymys, että oliko kaupungin hinta-arvio 1.225.000 € Lehtelän tilasta mitenkään perusteltavissa.

Nyt saamani selvityksen mukaan, Himos-Huippu Oy oli rakentanut kustannuksellaan alueelle kunnallistekniikan vesihuoltolinjoineen ja sillä oli siten myös Lehtelän tilan alueelle kehittämissuunnitelmat. Selvityksen perusteella kaupunki on liittänyt Lehtelä tilan asemakaava-alueen vesihuoltolinjat Himos-Huippu Oy:n kustannuksellaan rakentamaan vesihuollon runkolinjaan.

Uudelleen herää maallikkokysymyksiä, kuten olen kysymyksiä tottunut esittämään;

1. Mikä myy nyt kaupungin taseessa ja myynnissä olevat Himoslehtelän 33 kpl tonttia yksikköhintaan 350 €/kerrosneliömetri?

2. Mikä oli Himos-Huippu Oy:n kehittämissuunnitelma Lehtelä -tilan ja viereisen omistamansa Taipale -tilan kehittämisessä?