lauantai 6. elokuuta 2016

Jämsä ja Jämsänkoski

Jämsän nimen etymologia tarkoittaa Wikipedian mukaan seuraavaa.

- - -
Jämsä-proprin alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. Nimi saattaa olla samaa alkuperää kuin Häme, sillä jämsäläisiä kutsuttiin muinoin myös nimellä jäämit. Venäjän kielessä Häme oli muuntunut muotoon Jam tai Jem, ja tämä muoto olisi säilynyt Jämsä-nimessä. Sanan syntyhistoria olisi tyyppiä Jems-sjö (Hämeenjärvi) tai Jems-å (Hämeenjoki).


Janne Saarikivi on esittänyt, että Jämsä-nimi liittyy sanueeseen, joka on kehittynyt pohjoissaamen verbistä jápmit (kuolla). Nykyisissä saamelaiskielissä on useita paikannimiä, jotka on johdettu appellatiivista jámeš (vainaja). Max Wassmer ehdotti aikoinaan, että Jämsä-nimi liittyy Jämsänjoen muotoon ja virtaustapaan. Hänen mukaansa joki sai nimensä ennen Jämsän seudun vakinaisia asukkaita tavasta, jolla joen virtaus kuluttaa rantoja. Nimi saattaa pohjautua myös johonkin muinaiseen syömistä, puremista tai kovertamista tarkoittavaan verbiin, josta on sittemmin johdettu vuolinta tarkoittava appellatiivi. Murteissa tämä sana on jämsä, jämpsä tai jämssä (puuastioiden sisäpinnan tasoittamiseen tarkoitettu kouruteräinen ja haaravartinen vuolin). Nurmossa esiintyy verbi jämpsätä (puhdistaa kimpiastioita sisältä jämpsällä).[9]

Myös Päijännettä on ehdotettu Jämsä-nimen alkuperäksi. Erään teorian mukaan Päijännettä alettiin kutsua Pääjäämäksi siihen aikaan, kun järvi erkaantui Itämerestä. Järven rantamilla asuvia ihmisiä olisi alettu kutsua jäämeiksi. Päijänne on Suomen vanhimpia paikannimiä, eikä sen etymologiasta ole täyttä varmuutta. Järven nimeen liittyviä selityksiä ei nykyisin pidetä uskottavina. Näsijärven vesistön alueen jämi-pohjaiset proprit saattavat olla samaa alkuperää kuin sana jämsä.

- - -

Jämsänkoski tarkoittaa taas sitä, että Jämsä omistaa Jämsänjoessa olevan kosken. Jämsä sanan genetiivimuoto on Jämsän.
 
Wikipedia kertoo genetiivistä seuraavaa:
- - -
Suomessa genetiivi ilmaisee hyvin monia eri asioita, joita tärkeimpiä ovat omistaja (possessiivinen genetiivi). Esimerkinä "Minun koirani on aikamoinen temppuilija."
- - -

No kaikki kaikessa tämän kirjoituksen impulssi on se ainainen vääntö sanotaanko nykyään esimerksi näin
"Jämsän Jämsänkoskella Jukka Virtasen pallokentällä".

Jämsäläiset ovat aina jämsäläisiä ja Jämsänkoskelaiset ovat koskelaisia - sulassa sovussa keskenään.