sunnuntai 25. syyskuuta 2016

Munkkilatinaksi meni

Valtuuston esityslistalla on seuraava asia.

§6 Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisupäätösten delegointi / Teknisen lautakunnan johtosäännön päivitys sekä hallintosäännön muutos

65 § Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Tehtävät

Kaupunkisuunnittelupäällikkö vastaa kaupungin strategiseen maankäyttöön liittyvistä suunnitteluhankkeista, toimii MRL 20 §:n mukaisena kaavoittajana sekä asiantuntijana kaupunkikuvaa koskevissa kysymyksissä ja toiminnassa. Kaupunkisuunnittelupäällikön vastuulle kuuluu MRL 171 §:n toimivaltaan kuuluvien poikkeamispäätösten ja MRL 137 §:n mukaisten suunnittelutarveratkaisupäätösten ratkaisuvalta.

Tietääkö valtuusto mitä nyt päättää?
Ymmärtääkö perusvaltuutettu, mistä nyt oikeasti ollaan päättämässä?
Mihin tämä päätös vaikuttaa?

Voi sydämestäni todeta, että munkkilatinaksi meni. Ja niin menee muillakin.