torstai 29. syyskuuta 2016

Jämsän strategia - Mittarit

Nyt on sorvattu tavoitteita ja mittareita jo jotain viikkoja ja kuukausia. Hyvää työtä on tehty. Insinöörinä ajatuksenjuoksu on hieman erilainen, yksinkertaisempi ja huomattavasti pedantimpi ;)

TAVOITTEET 2017
Nyt on olemassa toimialoilla "Tavoite" ja "Mittari". Sen lisäksi on "Kulmakivi", mitä strategian osa-aluetta tavoite edustaa. Kulmakiviä ovat elinvoima, sujuva arki ja verkostot.

Esimerkkikuva: Sote -sektorilta


Insinöörinä tämä ei minulle riitä. Pitää olla huomattavasti sotilaallisempi tapa toimia. 

Pitää olla selkeä "Tavoite"
- sanallinen kuvaus mitä ollaan tavoittelemassa

Jotta tavoitteeseen päästään, pitää olla selkeät "Toimenpiteet".
- toimenpiteillä tarkoitetaan niitä temppuja, joilla tavoite saavutetaan

"Mittarilla" tarkoitetaan selkeää lukuarvoa. Onnistumista seurataan mittareilla.
- mittarin tulee olla selkeä mittava suure

Jotta asia ei jäisi abstraktiksi, niin pitää olla "Aikataulu" ja "Vastuuhenkilö"
- aikataululla kerrotaan, milloin toimepiteen tulee olla valmis
- vastuuhenkilö vastaa, että kyseinen toimenpide on suoritettu määritellyn aikataulun mukaisesti

VISION MITTARIT
Jämsän strategia on vuoteen 2025. Nyt pitäisi asettaa selkeät mitattavat mittarit 3-5 vuoden päähän, jota pystytään seuraamaan strategian toteumaa numeraalisesti. Mielestäni voisi asettaa niin sanotun väli -tavoitteen vuoteen 2020.

Esimerkkikuva: Sote -sektorilta


Insinöörinä tämäkään ei minulle riitä. Pitää olla huomattavasti sotilaallisempi tapa toimia. 

Pitää olla seuraavasti, esimerkki:
Oleskeluluvan saaneet ja Jämsään asettuneet henkilöt on työllistyneet siten, että 20 % on töissä vuonna 2020. Ja tätä sitten seurataan numeraalisesti.

Seuranta tulee tehdä niin taajaan kuin se on mahdollista, minimissään kuukausi, osa luvuista on järkevä seuratata neljännesvuosittain ja osa vuosittain.

Modulcon Oy Matti Hakanen kirjoittaa seuraavasti.
- - -
Avainmittarit ja tavoitteet 
Menestystekijöissä onnistumista seurataan mittareilla. Mittarit ovat kriittisten menestystekijöiden tilaa koskevia tunnuslukuja. Yrityksen on ratkaistava, mitkä ovat ne tärkeimmät konkreettiset asiat, kohteet ja niiden ominaisuudet, joiden avulla onnistumista kriittisten menestystekijöiden ja strategisten tavoitteiden suhteen arvioidaan. Näille mittareille asetetaan lyhyen aikavälin (yleensä yhden vuoden, myös 2-3 vuoden) tavoitearvot, jotka toteutuessaan johtavat strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja joiden avulla voidaan mitata onnistumista menestystekijöiden suhteen.

Mittareiden ja lyhyen aikavälin tavoitteiden tarkoituksena on ohjata yritys saavuttamaan strategiset tavoitteet, pää- määrät ja visionsa. Tosiasia on, että jos et voi mitata jotakin asiaa, et voi johtaa sitä. Mittareille asetetaan tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamisesta pannaan joku vastuuseen. Mittareiden avulla ihmisille kerrotaan, mikä on tärkeää yrityksen toiminnassa. Mittareille asetetut tavoitteet ohjaavat toimintaa strategian mukaiseen suuntaan.
- - -

Aivokoppani on jälleen tyhjennetty bittiavaruuden kirjaimiksi ja kuviksi. Lepohetki on koittanut.