keskiviikko 7. syyskuuta 2016

Älykkyyttä on yhdeksää eri tyyppiä

Olemme erilaisia ja omaamme erilaisia älykkyyksiä: Iltalehdessä on hyvä juttu aiheesta. Alkuperäisen kirjoituksen lähde on Medical Daily. Jokainen ihminen omaa erilaisia älykkyyden ilmentymiä, jotka ovat toisiinsa nähden riippumattomia.

Kaikista ei ole kaikkeen.

- - -
Käsityksemme älykkyydestä voi olla aivan liian kapea. Psykologi Howard Gardner jakaa älykkyyden yhdeksään eri lajiin.

Moniälykkyysteorian luoja, psykologi Howard Gardner esitteli vuonna 1983 teorian, jonka mukaan älykkyyden lajeja on seitsemän. Sittemmin listaan on tullut vielä kaksi lajia lisää.

Lyhyesti luonnehdittuina Gardner jakaa älykkyyden seuraaviin eri lajeihin. 


Mitkä alla luetelluista ominaisuuksista lukeutuvat omiin vahvuuksiisi?

Avaruudellinen älykkyys: 

Maailman visualisoiminen kolmiulotteisena.

Luonnon ymmärtämisen kyky: 

Elollisen ymmärtäminen, luonnon tulkitseminen.

Musikaalinen älykkyys:
 

Äänien eri ominaisuuksien (sävelkorkeus, äänensävy, rytmi, sointi) erottaminen.

Loogis-matemaattinen älykkyys: 

Laskutaito sekä hypoteesien teko, päättelykyky ja ongelmien ratkaisu.

Intrapsyykkinen älykkyys: 

Oman itsen, omien tunteiden ja halujen ymmärtäminen.

Kielellinen älykkyys: 

Hyvä kielellinen ilmaisykyky.

Liikunnallinen älykkyys: 

Mielen ja kehon koordinointikyky.

Interpsyykkinen älykkyys: 

Muiden ihmisten tunteiden ja motiivien aistiminen.

Eksistentiaalinen älykkyys: 

Elämää koskevien kysymysten, kuten miksi elämme ja miksi kuolemme, pohdiskelu.

Kirjassaan Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences Gardner kertoo, kuinka perinteisesti älykkyys on nähty yhtenä periytyvänä tekijänä. Hänen mukaansa nykyään yhä useampi tutkija uskoo, että älykkyyttä on olemassa monessa eri muodossa. Niistä jokaisella on omat vahvuutensa ja rajoitteensa. Toisiinsa nähden ne ovat pitkälti riippumattomia.
- - -