maanantai 26. syyskuuta 2016

Kuusamon kaupunki panostaa odotetusti lasketteluliiketoimintaan

Kuusamon kaupunki luottaa Rukan rinneliiketoimintaan, artikkeli Koillissanomissa 26.9.2016.

Kuusamon kaupunki lähtee mukaan Rukan gondo­li­hank­kee­seen. Asiasta päätti kaupun­gin­val­tuusto maanan­tai­sessa kokouksessaan.

Gondolihissin kustan­nu­sarvio on neljä miljoonaa euroa. Kuusamon kaupungin osuus inves­toin­nista on kaksi miljoonaa euroa, rinneyrittäjä Rukakeskuksen yksi miljoona ja Euroopan alue­ke­hi­tys­ra­haston ja valtion osuus niin ikään miljoona euroa.

Tänään Himoksen rinneyhtiöltä saamani tiedon mukaan Himoksen vastaavan hissin ensimmäisen sektorin (Himoskylä - huippu) kustannusarvio on n. 3,5 M€. Hissin yläasemaan on suunniteltu näköalapaikkaa.


Gondolihissi ja hissin yläasema näkyvät keskellä Himos MasterPlanin 2015 Keski-Himos huipun havainnekuvassa. Etualalla nykyinen 4-hengen tuolihissi ja ankkurihissi sekä etualalla visio maisemahotellista, mistä oli vireillä rinneyhtiön ja Jämsek:n kanssa ns. Kneissel - maisemahotellihanke.

Helmikuussa 2013 saamani tiedon mukaan Himoksen gondolihissin (Näköala-/maisemahissi) hanke oli heti tammikuun lopussa 2013 mukana myös Lemminkäinen Talo Oy:n vetämässä aiesopimushankkeessa Keski-Himoksen alaosan kylpylähankkeessa. Hissistä saatiin kustannusarvio ja Lemminkäinen Talo Oy antoi näköalatornista seikkaperäisen "kehittämisohjelman" lokakuussa 2013.

Saamani tiedon mukaan sekä Gondolihissi ja kylpylähanke kaatuivat siihen, kun kaupunki ilmoitti neuvottelussa, että oikeuden päätös maanvuokrasopimuksen tulkinnasta estää Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n ja silloisen kylpyläoperaattorin sekä Lemminkäinen Talo Oy:n yhteistyöhankkeen.