torstai 29. syyskuuta 2016

Jämsän visio ja vision mittarit

Yleensä puhutaan sujuvasti, strategiasta, visiosta ja vision mittareista, ja jotkut puhuvat jopa missiosta. No mitä ne sitten tarkoittavat, aloitetaan peruskäsitteistä.

Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Strategia liittyy erityisesti organisaatioiden johtamiseen.

Visiota voidaan arkikielellä kutsua myös unelmaksi. Visio on arkijohtamisen peruskivi. Sen avulla pyritään luomaan jokaiselle työntekijälle kuva tulevaisuudesta, joka vetoaa sekä ajatteluun että tunteisiin. Visio on jotakin, jonka yksilö haluaa saavuttaa ja joka innostaa häntä. Useimmille ihmisille se on pohjimmiltaan pyrkimys luoda jotakin taloudellista voittoa suurempaa ja merkityksellisempää. Ilman visiota työssä ei ole merkitystä, suuntaa eikä ohjetta esimerkiksi siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa priorisoidaan.

Vision mittarit asetetaan niin, että ne ovat linjassa strategian kanssa. Kohdennetaan resurssit ja asetetaan virstanpylväitä.

Missio on yrityksen toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Mission ajatellaan vastaavan kysymykseen siitä, mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä ja mihin yritys haluaa pidemmällä aikavälillä päästä.

---
Aiemmin Jämsässä on tehty monikymmensivuisia strategioita eri osa-alueille. Itse en ole havainnut, että ne olisivat ohjannut ainakaan valtuutettujen päätöksentekoa. Mielestäni kyseiset paperit on tehty, koska ne on pitänyt tehdä. Ja sen jälkeen ne ovat mapissa.

On totuttu katselemaan käyriä historiasta ja valtakunnallisia ennusteita. Ei pidä tyytyä historian toteamiseen ja ennusteisiin, koska ne ei meitä pelasta. On otettava härkää sarvista kiinni ja asetettava omat tavoitteet.

Jämsä kaipaa selkeää visiota eli sitä tavoitetilaa, missä haluamme olla esimerkiksi 3-5 vuoden päästä. Tätä tavoitetilaa kohti mennään luomalla visiolle selkeät mitattavissa olevat mittarit. Ilman mittareita vision sanat ovat vain sanahelinää. Nyt tarvitaan lihakset luiden ympärille – selkeät mittarit. Mittarien tulee olla niin selkeät, että kaikki jämsäläisetkin ne ymmärtää.

Itse olen hieman hahmotellut mittareita. Onko ne oikeita vai vääriä, mutta aloitan keskustelun nyt.

Osa on omia ajatuksia ja osa jostain imaistuja. Täytyy vielä muistaa, että mittarin tavoiteluku tulee olla lukuarvo, mikä on "unelma" -tilanteen arvo.

Mittari 1 - Väkiluku:
Väen vähentymä Jämsässä tulee saada taittumaan ja saada nousuun. Jotta vision olisi visio, niin tavoitteeksi tulee selkeästi asettaa viiden vuoden päähän se, että väkiluku on 1000 asukasta enemmän kuin 2015 lopussa. Tähän tavoitteeseen tulee kaikkien toimissaan pyrkiä. Tämän tavoitteen toteutuminen ratkaisee jo monta asiaa.

Mittari 2 – Työttömyys:
Alueen tilanne on työttömyyden osalta heikko. Tavoitteena tulisi olla se, että työttömyys laskee nykyisestä tasosta 30 % vuoteen 2020 mennessä. Eli työttömyys laskee 16,5 % -> 11,6 %.

Mittari 3 – Terveydenhuollon kustannukset:
Vaikka Jokilaakson Terveyden kulut ovat suhteelliset vakiona pysyneet, niin muut kustannukset ovat roimasti nousseet. Koko Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset eivät saa nousta enempää kuin Jämsän Terveyden 3 indeksin määrittelemä kustannusnousu tulee olemaan.

Mittari 4 – Sairauspoissaolot ja poissaoloon johtaneet työtapaturmat:
Tavoitteena vuoteen 2018 mennessä molemmissa 30 % lasku vuoden 2015 tilanteeseen nähden.

Mittari 5 - Huoltosuhde:
Huoltosuhde ei saa heiketä nykyisestä 1,65 seuraavan viiden vuoden aikana. Huoltosuhde on "Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti."