perjantai 30. syyskuuta 2016

Kuusamon valtuusto hyväksyi Gondolihissihankkeen äänestyspäätöksellä 37-5


Kuusamon valtuusto hyväksyi Gondolihissihankkeen äänestyspäätöksellä 37-5, Koillissanomat.

"Gondolista odotetaan Rukalle melkoista matkai­lu­valttia ja puheen­vuo­roissa kävi ilmi, että Itä-Rukan maanomistajan eli Metsä­hal­li­tuksen ehtona lähtemiselle mukaan alueen kehittämiseen on juuri gondolihissin rakentaminen."

"Gondolihissin kustan­nu­sarvio on neljä miljoonaa euroa. Kuusamon kaupungin osuus inves­toin­nista on kaksi miljoonaa euroa, Rukakeskuksen yksi miljoona ja Euroopan alue­ke­hi­tys­ra­haston ja valtion osuus niin ikään miljoona euroa", uutisoitiin aiemmin rahoitusosuuksia.

"Kaupungin osuus on kaksi miljoonaa euroa, mutta hissiä operoivan Rukakeskuksen velvollisuus on lunastaa hissi omakseen kymmenen vuoden kuluttua sen käyt­töö­not­to­päi­vä­mää­rästä. Suunnitelmat hissin suhteen ovat aika kiireiset, sillä tavoitteena on, että sitä päästäisiin koekäyttämään jo vuoden päästä syksyllä."

Tämä merkitsee käytännössä sitä, että rinneyrittäjä lunastaa kaupungin osuuden hissistä kymmenen vuoden kuluttua. Lunastushinnasta ei makseta yhteistyön nimissä rahoituskulua lunastuksessa huomioidaan luonnollisesti kymmenen vuoden kirjanpidon poistot.