maanantai 4. huhtikuuta 2016

Optioalueen vuokraaminen

Jämsän kaupunginvaltuutettuna sain oheisen postin, päivätty 4.4.2016.

Kiinnittäkää huomio alleviivattuun kohtaan.

Hiihtokeskus Himosvuori Oy esittää ko. alueen vuokrasopimuksen
laatimista ensitilassa, koska olemme suunnittelemassa alueelle
laskettelu- ja hiihtotoimintaa.

- - -

ILMOITUS MAANVUOKRASOPIMUKSEN 1.8.2005 OPTIOALUEEN OSAN VUOKRAAMISESTA

Allekirjoittanut Hiihtokeskus Himosvuori Oy ja Jämsän kaupunki ovat
tehneet maanvuokrasopimuksen optioehdolla 1.8.2005. (Liite) Valtuusto on
hyväksynyt sopimuksen aiemmin 30.5.2005. (Liite)

Vuokralainen on jatkossa vaatinut neuvottelussa 17.1.2006
(Liite/Muistio/Asia: Kaavoitusten aloittaminen, vuokramaiden ostaminen),
noin viisi kuukautta vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, että se
käyttää lunastusoikeuttaan kaikkiin sopimuksen vuokra-alueisiin sekä
vuokraamisoikeuttaan sopimuksen optioalueisiin. Neuvottelussa tuli
kuitenkin muistion mukaan selväksi, että kaupunki kieltäytyi sopimuksen
vastaisesti lunastusoikeudesta niin, että "kaupunki ei halua tässä
vaiheessa myydä vuokramaitaan – jatkossa se on kyllä mahdollista
(vuokrasopimushan sen jo sallisi nyt). Ei kannata haastaa riitaa
tässäkään asiassa nyt", kirjataan muistiossa. Kaupunki siis kieltäytyi
vuokrasopimuksen ehtojen vastaisesti lunastusehdon 5.3 mukaisesta
lunastuksesta sekä optioehdon 5.5 mukaisesta lisäalueiden vuokraamisesta.

5.5 Optiot ehdon mukaan;
Vuokralaisella on ensisijainen oikeus osayleiskaavassa kaikkien
kaupungin omistamien rinnealueiksi varattujen alueiden haltuunsa saamiseen.

Vuokralainen Hiihtokeskus Himosvuori Oy ei hyväksynyt kaupungin
kieltäytymistä sekä sopimusrikkomusta, eikä neuvottelutkaan johtaneet
kaupungin kielteisen kannan muuttumiseen, joten vuokralainen
Hiihtokeskus Himosvuori Oy oli pakotettu viemään syksyllä 2007
erimielisyydet sopimuksen 6.5 kohdan (erimielisyyksien selvittäminen)
mukaisesti oikeuden käsittelyyn.

Vasta kirjeellään 20.08.2007 kaupunki ilmoitti hyväksyvänsä osan
optioalueiden vuokraamisesta. (Liite)

Vuokralainen Hiihtokeskus Himosvuori Oy ei kuitenkaan silloin hyväksynyt
esitettyjä, alkuperäisestä vuokrasopimuksesta oleellisesti poikkeavia
ehtoja.

Kaupunginvaltuusto on myöhemmin tehnyt 16.3.2015 § 19 päätöksen saman
vuokra-alueen osan lunastamisesta;

http://jamsa.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2015720-2

Valtuuston päätöksessä todetaan (Khall 20.06.2011 § 195), että alueen
kaavatilanne on muuttunut vuokrasopimuksen hyväksymisen jälkeen siten,
että alueelle on tullut lainvoimaiseksi oikeusvaikutteinen
osayleiskaavan muutos 21.4.2011.

Kaavamuutoksen jälkeen kaavamerkintä on VU-1 ja kaavamääräys on
seuraava: "Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue, pienin toimenpitein
kehitettävä rinnealue. Alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluja
kuten laskettelurinteitä sekä hiihtoulkoilureittejä varten. Alueella
sallitaan pääkäyttötarkoitusta varten tapahtuva pienimuotoinen
rakentaminen".

Ennen kaavamuutosta kaavamerkintä oli VU-1 ja kaavamääräys oli seuraava:
"Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue/rinnealue. Alue varataan urheilu-
ja virkistyspalveluja kuten hiihtokeskuksia, laskettelurinteitä, hissejä
ja matkailupalveluja sekä niihin liittyviä rakennuksia, rakennelmia ja
liikennealueita varten."

Muuttunut kaavatilanne koskee myös nyt vuokrattavaksi esitettyä alueetta
kokonaisuudessaan, joten vuokralainen Hiihtokeskus Himosvuori Oy esittää
lunastushinnan perusteeksi aiemmin valtuuston 16.3.2015 päättämää hintaa
1 €/m2.

Hiihtokeskus Himosvuori Oy esittää ko. alueen vuokrasopimuksen
laatimista ensitilassa, koska olemme suunnittelemassa alueelle
laskettelu- ja hiihtotoimintaa.


Yhteistyöterveisin

Hiihtokeskus Himosvuori Oy
Juhani Ojala
- - -

Ohessa sähköpostin liitteet.