maanantai 25. huhtikuuta 2016

Himoshässäkkä - Kuka tästä kaikesta hyötyy?

Tämän tulisi jokaisen Jämsän kaupunginvaltuutetun ymmärtää !!!

1. Ensimmäinen kysymys; Miksi päättyi Lemminkäinen talo Oy:n aiesopimus kaupungin kanssa?

Alustus;
29.1.2013 Lemminkäinen Talo Oy:n Janne Salonen ottaa sähköpostilla yhteyttä Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n kylpylähankkeesta Himoskylä asemakaava-alueen kylpylähankkeen aiesopimukseen (kaupunki -Lemminkäinen) perustuen ja haluaa aloittaa yhteistyön. Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen on sähköpostissa kopion saajana.
- - -

Sähköposti;

Aihe: {Disarmed} Himos Kylpylähotelli
Päiväys: Tue, 29 Jan 2013 14:15:34 +0000
Lähettäjä: Salonen Janne <janne.salonen@lemminkainen.com>
Vastaanottaja: juhani.ojala@himos.fi <juhani.ojala@himos.fi>
CC: ilkka.salminen@jamsa.fi <ilkka.salminen@jamsa.fi>

Hei,
Tulisin tapaamaan ja esittäytymään hankkeemme tiimoilta yhteistyömme
aloittamiseksi pe 15.2 klo 10.00. Onko aika sopiva ja missä Himoksella
voitaisiin tavata?

Jos aika Teille kävisi, tulisimme yhdessä Ilkka Salmisen kanssa.

Ystävällisin terveisin
Janne Salonen
Projektipäällikkö
Lemminkäinen Talo Oy
Satakunnankatu 22 E, 33210 Tampere

- - -

30.10.2013 Janne Salonen ilmoittaa sähköpostilla tavanneensa kylpyläoperaattorin Restelin;

"Tapasin eilen Harri Sivulan tj. Restell Oy. Keskustelussa ei muusta puhuttu, että tärkeintä on löytää nyt aito yhteistyö Himoksessa yhdessä toimimiselle ja yhteistyölle. Vanhojen riitojen osalta pöytä on saatava täysin puhtaaksi. Muuten Restel ei ole valmis tulemaan Himokseen. Tämä oli selkeä suorasanaisesti ilmaistuna oleva viesti minkä sain."

Sähköpostin kopion saajina oli Ilkka Salminen ja Eino Ruhanen.

Teimme pyynnöstä ehdotuksen kaupungille rakennusoikeustonttien optio-oikeuden purkukorvauksesta aiesopimuksen hintojen. Sähköposti Salmiselle ja Ruhaselle ja kopio Saloselle.

Lemminkäinen Talo Oy ilmoittaa, että heillähän ei ole mitään sitä vastaan, että toimitaan Himosvuori Oy:n esityksen mukaisesti.

Kaupunki (Eino Ruhanan ja Lasse Kivinen) ilmoittivat että se ei kaupungille käy, koska sen on toimittava oikeuden päätöksen mukaisesti.


2. Toinen kysymys; Mitä kaupunki aikoo tehdä Himoskylä asemakaavan tonteille, mitkä ovat muodostuneet 2007 asemakaavassa osayleiskaavan 2001 rinnealueella, jonka kaavamerkki on VU-1 ja mille rinnealueelle Hiihtokeskus Himosvuori Oy:llä on optiovaatimus

Vuokrasopimuksessa optioehto;
Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n hallituksen 14.2.2005 hyväksymässä sopimuksessa:
5.5 Optiot
Vuokralaisella on ensisijainen oikeus osayleiskaavassa kaikkien VU-1 rinnealueiksi varattujen alueiden haltuunsa saamiseen.

Kaupunginhallituksen 16.5.2005 hyväksymässä kappaleessa:
5.5 Optiot
Vuokralaisella on ensisijainen oikeus osayleiskaavassa kaikkien rinnealueiksi varattujen alueiden haltuunsa saamiseen.

Käräjäoikeuden päätös:
Optio-oikeutta ei ole tarkoitettu "kaikkien" rinnealueiden haltuun saamiseen. Lisäksi Oikeus toteaa, että neljän kaupungin suullisen todistajan (Asunmaa, Vaara, Pitkäniemi ja Lehtonen) "samasanaisen" todistamisen mukaan, sellaiset osayleiskaavan rinnealueet, mihin voi tulla rakennusoikeutta, ei kuulu optio-oikeuden piiriin.

3. Kolmas kysymys; Miksi kaupunki on muuttamassa nyt nähtävillä olevan Himoksen osayleiskaavan osa-alueiden 2-4 rinnalueen VU-1 kaavamääräystä?
Alustus;
Voimassa olevan osayleiskaavan (2001) kaavamääräys sallii Rinnealueen ja golfalueen asemakaavoittamisen ja rakentamisen (Korkein hallinto-oikeus).

Osayleiskaavaa on jo osa-alueen 1 osalta muutettu 2011 sellaiseksi, ettei sen rinnealueelle saa rakentamista kaavoittaa (Hämeenlinnan hallinto-oikeus)

Lisäkysymykset;

Miksi kaupunki ei ole kuullut rinneyrittäjää Himoksen osayleiskaavan osa-alueiden 2-4 kaavoituksessa?

Kuka nimeltä mainittu henkilö on nyt nähtävillä olevan ehdotuksen rinneliiketoimintojen asiantuntija rinneyrittäjän n. 100 ha:n maa-alueilla?


Alustus;
Rinneyrittäjä omistaa tai hallitsee lähes 100 ha osayleiskaava rinnealueita, jotka ovat kaavakarttaan merkitty VU-1 merkinnällä. Rinneyrittäjän matkailupalvelujen liiketoiminta on kaikki osayleiskaavassa näillä alueilla. Kuitenkaan kaupunki ei ole kuullut lain mukaan rinneyrittäjään kaavan osallisena.

Rinneyrittäjä on muistuttanut ja valittanut jo Himoksen osayleiskaavan osa-alueen 1 muutoksesta, mutta valitus on hallinto-oikeudessa hylätty perusteella, että "yleiskaavan muuttaminen kuuluu kaupungin toimenkuvaan".

Rinneyrittäjä tulee muistuttamaan osayleiskaavan osa-alueen 2-4 muutoksesta, että sitä ei ole lain mukaisesti kuultu kaava-alueen yrittäjänä ja osallisena. Rinneyrittäjä ei tule tekemään "turhaa" valitusta, kun valtuusto päättää muuttaa Himoksen osayleiskaavan rinnealueet kaavamääräykseltään reservaatiksi, missä ei voi kehittää hiihtokeskusliiketoimintaa innovatiivisesti ja olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti.

Viimeinen kysymys; KUKA TÄSTÄ KAIKESTA HYÖTYY?

Ja oma vastaukseni on: EI KUKAAN !!!


Kuten aiemmin kirjoitin:

Miksi Jämsä jarruttaa kaavoituksella Himoksen kokonaisvaltaista kehittämistä?
Mielestäni ei ole kenenkään etu jarrutella.

Nyt tulee vuolla rahaa koko puukon terällä - Ei vain kylpylän kärjellä.

Nyt tulee kääntää katseet tulevaan !
Uutta asennetta kaivataan !Liitteenä KHO:n ja HHO:n päätökset sekä optio-oikeuden purkaminen.