sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Toisen kanssa on aikaa -Toisen ei

Mitä laki sanoo yleiskaavan vuorovaikutuksesta?

Keskustelin kaavoitusarkkitehdin kanssa asiasta. Jämsän kaupunki ei ole ollut vuorovaikutuksessa Hiihtokeskus Himos Oy:n kanssa, vaikka laissa niin edellytetään. "Meillä ei ole kaikkien kanssa aikaa keskustella."

Ihmettelen, kun ei kuulemma ole aikaa olla vuorovaikutuksessa Himoksen merkittävimmän toimijan kanssa. "Laitetaan yleiskaava vaan nähtäväksi, siitä voi sitten huomauttaa tai valittaa." Sitten kaupunki käsittelee asian.

Kaupungilla on ollut aikaa keskustella golfyrittäjän kanssa. Katso golfyrittäjän saama muutos; Ehdotus II pidettiin nähtävillä 15.10.-13.11.2012.

Ja nyt, ehdotus III pidetään nähtävillä 8.4.-9.5.2016.

Keskustelujen tulos näkyy 10:n kohdan muutoksena;

Missä siis muutosta ehdotusvaiheen II ja III välillä:
- golfkentän alueelle on tullut 5 660 kem2 lisää rakennusoikeutta
- kaupunki ja golfyrittäjä on sopinut 220 000 euron kunnallistekniikan rakentamisesta kohtaan, minkä rakentaminen on kuulunut golfyhtiön ensimmäiseen "Maankäyttösopimukseen", siitä on valtuustossa 13.9.2010 päätetty.
- Ei tätä muutosta ole kaupunki tehnyt II-vaiheen kuulemisen perustella, koska golfyhtiö ei ole mitään siitä muistuttanut.

Kaupunki on golfyrittäjän kanssa neuvotellut vasta sen jälkeen kun;
Yhtiön osti Golf alueet kaavoittaakseen alueelle lisärakennusoikeutta. Tältä osin kaavaluonnokset ovat olemassa, kaavoituskorvauksena yhtiö maksaa kaupungille 120 €/kem2 indeksiin sidottuna, kokonaisuutena on alustavassa luonnoksessa rakennusoikeutta 5.660 kem2. Kaupunki puolestaan jatkaa Salavantietä noin 210 metriä, jonka kustannusarvio on 220.000 euroa. Kaupunki myös parantaa tien rakentamisella esityslistan liitteen mukaisesti omaa vakuuttaan, joka sijaitsee rakennettavan tien päässä. Jatko-osa Salavantiestä ja Vahveron sekä Haperontie tehdään normaalein maankäyttösopimuksin. Näiden maan käyttösopimusten vakuusasiat ratkaistaan samassa yhteydessä.

On ollut aikaa neuvotteluun golfyrittäjälle, ilman että golfyrittäjä olisi muistuttamalla vaatinut ja saanut osayleiskaavaan muutokseen 2-4 tätä 5 660 kem2:n muutoksen.

Missä on ne kaupungin arvot?

Valtuustoseminaarissa (6.-7.10.2015) hyväksytyt arvot ovat: 
palveluhenkisyys, yhteistyökyky ja avoimuus.

Ja tämän tekstin kirjoitan Jämsän kaupunginvaltuutetun virkavastuulla. Sen mitä olen kirjoittanut, niin myös ajattelen. Olin sitten ymmärtänyt oikein tai väärin. Asioista voi olla olemassa ymmärtämys- tai näkemyseroja.