tiistai 25. lokakuuta 2016

Luottamuksen menetys

Luottamus on voinut mennä eri syistä. Esimerkiksi kaupunginjohtajan johtamiskyky on huono tai kaupunginjohtajalla on huonot välit luottamushenkilöihin. Syyn luottamuksen menettämiselle on oltava asiallinen, eli mitä hyvänsä syytä ei katsota riittäväksi kaupunginjohtajan erottamiselle. Luottamuspulan perusteiden tulee olla objektiivisesti tarkasteltuna sellaisia, joiden perusteella irtisanomista voidaan pitää oikeutettuna.

Epäluottamusta esitettäessä ei ole soveliasta esittää henkilökohtaisia syitä julkisesti.

Epäluottamus on paljolti myös tunnetila, joka saattaa muodostua monisäikeisesti pitkään kestäneistä erimielisyyksistä. Epäluottamus voi syntyä myös nopeasti seikkaperäisestä asiaerimielisyydestä johtuen.