maanantai 31. lokakuuta 2016

Kari Jokinen - Kuntalaisten etu ja Jämsän luottamuspula


Sain valtuutettuna seuraavanlaisen sähköpostin.

- - -
Jämsässä pitkään kehittynyt, laaja, yli puoluerajojen ulottuva luottamuspula ei voi olla mielestäni aiheeton. joten kerronpahan mielipiteeni:


Yritysmaailmassa toiminnasta vastaavalle johtajalle annetaan, määritellään tehtävät ja toteutusaikarajat sekä seurataan tiukasti niiden toteutumista.

Jollei asiat toteudu sovitusti, asiaan puututaan ja pidetään tarvittaessa tiukka kehityskeskustelu. Mikäli johtajan toiminta ei vieläkään korjaannu syntyy luottamuspula. Jonka seurauksena yleensä kehotus hakeutua muihin tehtäviin ja irtisanoutuminen tai irtisanominen.

Julkisuudesta saamani tiedon perusteella käsitykseni Jämsän luottamuspulassa on kyse vastaavasta asiasta, annetut tehtävät eivät ole hoituneet sovitusti aikarajojen puitteissa. Ymmärtääkseni kaupunginjohtajan aseman voi hyvin pitkälle rinnastaa yritysjohtajan asemaan. Näin ainakin pitäisi mielestäni olla.

Käsittääkseni asiaan ovat puuttuneet oikeutetusti kaupunginjohtajan esimiehet, jotka ovat siihen valtuutuksen kaupunkilaisilta vaaleissa saaneet. Muut valtuutetut ovat valtuutuksensa hallituksen- ja valtuustonpuheenjohtajille antaneet valitsemalla heidät tehtäviinsä.

Jämsän johtamistilanne on jo pitkään ollut epäterve, joten parempaa kohti tässä mennään joka tapauksessa! Kaupunginvaltuutetut ovat nyt tilanteessa jossa heidän on tehtävä päätöksensä puolueensa kanta ja ryhmäkuri unohtaen vain kaupunkilaisten etu huomioiden.

Tulevat kunnallisvaalit näyttänevät kuinka hyvin siinä kukin heistä on onnistunut.

Kari Jokinen
- - -