torstai 20. lokakuuta 2016

Kaupunki suurmaanomistajaksi

Lueskelin sadepäivänä kaupunginhallituksen esityslistaa.

Jämsän kaupungilla on maankäyttösopimus -malli, joka on yhteisesti kaupunginvaltuustossa hyväksytty. Näyttäisi äskeishistorian ja tulevan perusteella, että jokaisen maankäyttösopimus on aina jokaisella kerralla erikseen sorvattu tapauskohtaisesti, riippuen Jämsän kaupungin sopimuskumppanista.

Mutta toisinaan pidetään taas tiukasti kiinni sovituista asioista.

Kun sovituista asioista, maankäyttösopimuksesta, ei ole pystytty pitämään, niin aina sorvataan uusi maankäyttösopimus. Toisinaan ties kuinka mones kerta on aina uutta sorvattu, kun edellisestä sopimuksesta ei ole pystytty pitämään kiinni. Viimeaikaisena mallina on ollut se, että kaupungille luovutetaan vastineeksi tontteja.

Virkamies perustelee Jämsän kaupunginhallitukselle:
"Perusteluna menettelylle on mm. maan omistajien tasapuolinen kohtelu, omistajan velvollisuus maksaa lisä hyödystä, maapoliittiset periaatteet, tasa-arvo seikat alueella. Tämän johdosta on muutettava jo tehty maankäyttösopimus ajan tasaiseksi."

Näyttää sille, että kaupungin pitää jatkossa kohdella kaikkia maanomistajia tasavertaisesti, eli kaupunki rakentaa jatkossa alueiden kunnallistekniikan sille maanomistajan luovuttamia tontteja vastaan.

Tämä herättää ajatuksia ja sarjan kysymyksiä:

- Menetelläänkö yhteisesti valtuustossa sovitun maankäyttösopimuksen mukaisesti?

- Kohteleeko Jämsän kaupunki kaikkia maanomistajia ja hankkeita tasapuolisesti?

- Onko Jämsän kaupunki siis valmis ostamaan kaikilta tontteja sillä määrällä mitä maanomistajan kunnallistekniikan rakentamisvastuu on valtuuston hyväksymän maankäyttösopimuksen periaatteen mukaisesti?

- Ehkä tästä on rakentumassa uusi maankäyttösopimusmalli?

Jämsän kaupungista tulee Himoksen alueen suurin tontin omistaja tällä menolla.

LIITTEET
Jämsän kaupungin maapoliittinen periaateohjelma