maanantai 10. lokakuuta 2016

Himoskiinteistökehitys Oy Himosalueen suurin maanomistaja

Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus osa-alueet 2-4 ehdotus III pidettiin nähtävillä 8.4.-9.5.2016. Päijänrannan osa-alueella 6 yleiskaava on hyväksytty jo aiemmin ja valtuusto hyväksynyt 16.6.2015 sen alueella Päijänrannan asemakaavan.

Maanmittauslaitoksen julkisen kauppahintarekisterin mukaan, entinen Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n tammikuun lopussa 2007 eronnut toimitusjohtaja Keijo Pitkäniemellä, on heti alkukesästä 2007 lähtien ollut hallussaan Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus osa-alueiden 2-4 ja osa-alueen 6 suurimmat maa-alueet n. 220 ha. Alueilla on vireillä Päijärannan asemakaavan loppuosa, Patajoen etelärannan asemakaava sekä Ylä-Himoksen asemakaavat.

Alueella Pitkäniemen hallussa olevat kiinteistöt:

Päijänrannan asemakaava-alueen Tilusvuori n. 49 ha.
Päijänrannan asemakaava-alueen Siikaharju n. 50 ha.
Päijänrannan asemakaava-alueen Palkkimäki n. 25 ha.
Patajoen etelärannan asemakaava-alueen Patajoki n. 67 ha.
Ylä-Himoksen asemakaava-alueen Jussilanmäki n. 8 ha.
Ylä-Himoksen asemakaava-alueen Jussila n. 14 ha.
Ylä-Himoksen asemakaava-alueen Vuori n. 14 ha.

Näiden alueiden keskelle jää Jämsän kaupungin omistama joulukuussa 4.12.2006 lainhuudolla haltuunsa saama Patajoen pellot n. 150 ha.

Alueet muodostaa yhtenevän 370 ha:n aluekokonaisuuden Himosvuoren itärinteeltä Päijänrantaan.

Kauppahintarekisterin mukaan Pitkäniemi on sitoutunut kiinteistöjen ostamisen esikauppakirjoissa maksamaan maanomistajille yhteensä 3 miljoonaa euroa.

Kuka sitoutuu maksamaan näiden alueiden kunnallistekniikan runkotietiet ja vesihuollon runkolinjat?

Kaupunki on jo aiemmin rakentanut kustannuksellaan Päijänrantaan vesihuollon runkolinjat sekä viimeksi alueen ohitustien, mitkä näkyvät kaupunginhallituksen tuoreessa 10.10.2016 työohjelmassa.

Nyt sitten kustannusarviomatematiikkaa asemakaavojen taloudellisesta toteutumisesta näissä asemakaavahankkeissa:
- Maanomistajille pitää tuloutua lopullisen maanluovutuksen ja kauppakirjan yhteydessä 3 M€, koska sillä hinnalla he ovat sitoutuneet tekemään lopulliset kiinteistökaupat.

- Kaupungin Himosalueelle julkaiseman tonttien vyöhykehinnan n. 300 €/kem2 yksikköhinnan mukaan jo maanomistajien kauppahintaosuuteen tarvitaan lopullisia kauppoja ja myytyä rakennusoikeutta 10 000 kem2.

- Jämsän kaupungin laatimien maankäyttösopimuksien kunnallistekniikan (kadut + vesihuolto + tilaajatehtävien kustannus 13,3 %) kustannukset ovat n. 35-50 €/kem2.

- Siis jonkun tahon pitää panostaa 350-500 000 €, että saadaan tuleville rakennusoikeuksille kunnallistekniikka ja sen tahon pitää saada itselleen panostuksesta rakennusoikeuksia ja katetta sekä tuottoa. Jos rakennusoikeutta koko alueelle tulee 100 000 kem2, niin kunnallistekniikka maksaa 3,5-5 M€.

- Tästä kokonaissummasta puuttuu täysin hankkeen runkoteiden ja vesihuollon runkolinjojen rakentamisen kustannukset.

Patalahden golfkentän alueen kunnallistekniikan, Salavan tien ja alueen vesihuollon runkolinjojen kustannukset kertovat, mitä niiden kustannukset olivat täysin uudelle alueelle rakennusmaata jalostettaessa.

Osallistuuko Jämsän kaupunki Pitkäniemen hallussa olevien maiden kehittämiseen kustannuksellaan samalla tavalla ja samassa suhteessa kuin se osallistui Patalahden golfkentän alueen toteutumiseen? Jos osallistuu, niin silloin on maanomistajien ja Himosalueen yritysten tasapuolinen kohtelu päätöksissä kaikissa tapauksissa toteuduttava.

Jäävääkö teknisen lautakunnan puheenjohtaja itsensä, kun hänen viime eduskuntavaalien aikaisen Keijo Pitkäniemen hallitsemien maiden kaavoituksia sekä maankäyttösopimuksia kaupunginhallinnossa jatkossa valmistellaan ja päätetään?

Nyt on laitettu rahaa Päijänrannan alueelle 
650 000 € tiehen ja tie on valmis,
450 000 € on laitettu sataman kunnallistekniikkaan ja parkkipaikkaaan sekä 
n. 86 000 € maksaa vesialueen, rannan ja puiston osto.

Vieläkö upotetaan paljon veronmaksajien rahaa?

Aina vaan monimutkaisemmaksi menee, mitä enemmän asioista ottaa selvää. Teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen jäsenet ovat ihan kuutamolla. Kaupunginvaltuuston jäsenet ovat sitten jo kuutamon toisella puolella, ihan ulkona kuvioista.