lauantai 8. lokakuuta 2016

Kunnanjohtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin

Valtuutettuna, kun asiaa olen jo muutaman vuoden ajan ihmetellyt, niin nyt on ruvettava konkreettisiin tekoisin. Mielestäni näin emme voi jatkaa. Valtuutettuna otan vastuun Jämsän asioiden hoidosta. Jos asioita ei hoideta sellaisella tavalla kuin on tarvetta, niin  prosessi on aloitettava.

Kaupunginjohtaja ei halunnut hoitaa asiaa hienotunteisesti, vaan repi irtisanoutumispaperin. Sitten mennään vaikeamman ja hankalamman kaavan mukaan.

Syynä prosessiin on luottamuspula. Tarkemmat syyt eivät ole julkisia.

Mitä sanoo kuntalaki luku 3 ja pykälä 25?

- - -
Kuntalaki, 3. luku 25§: Kunnanjohtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin

Valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla kunnanjohtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta.
- - -