tiistai 15. maaliskuuta 2016

Omatunto koetuksella

Valmistaudun keskiviikkoiseen 16.3.2016 Sosiaali- ja Terveyslautakunnan kokoukseen. Asialista ei ole hirmuinen, mutta liitteiden kanssa kokonaissivumäärä on 337 sivua. Lisäksi on salaisten asioiden lista.

Voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että kaikkea ei voi omaksua alle viikossa. Ja sen takia omatunto onkin koetuksella.

Sitä olen tässä tuumaillut, että miksi tämä liitteiden määrä on näin hirmuinen. Oleellinen sekoittuu epäoleelliseen. Millään ei voi kaikkea lukea ja sisäistää edes riittävällä tarkkuudella.

Kokouksen esityslista on linkin takana.

Voit yrittää selviytyä urakasta, kokeile?
Lukemisen jälkeen, mieti sisäistitkö kaiken?

Päätin, että pitääkin vain keskittyä suuriin linjoihin ja oleellisimpaan kohtaan eli

4 § Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen muuttaminen

Jämsän Terveys Oy:n Osakassopimuksen liitteen nro 1 Palvelusopimuksen kohdassa 9.5. Työllistämisvelvoite määritellään, että " Palveluntuottajan tulee työllistää vuosittain vähintään 6 % Jämsän kaupungin pitkäaikaistyöttömistä." 6 %:n velvoite pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä merkitsee tällä hetkellä noin 38 pitkäaikaistyöttömän työllistämistä. Kaupungin aikana enimmillään on pystytty työllistämään 36-38 henkilöä, viime vuosien henkilöstön lomautusten ja irtisanomisten seurauksena myös kaupungin mahdollisuudet työllistämiseen ovat vähentyneet. Toisaalta pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt säädösten muuttumisen myötä ja kaupungin maksama työttömyysturvan kuntaosuus lisääntyy vastaavasti. Vuodelle 2015 tehdyssä talousarviossa ja tarjouspyynnön liitteenä olleessa yhtiön kustannuksiksi ilmoitetussa selvityksessä oli varattu määrärahoja 20:lle työllistettävälle ja yhtiö pystyi työllistämään syksyn 2015 aikana enimmillään neljä pitkäaikaistyötöntä. Tämä ei ollut yhtiöstä johtuva asia, sillä yhtiö ei pystynyt työllistämään pitkäaikaistyöttömiä sovitulla tavalla johtuen työvoimahallinnon muuttuneiden säädösten ja määräysten ja erityisesti yksityisiä yrityksiä koskevien tiukentuneiden kriteerien vuoksi. Myös syksyllä loppuneiden työllistämismäärärahojen vuoksi se ei ollut edes mahdollista.

Yhtiön työllistämismahdollisuudet ovat edelleen heikommat kuin mitä tarjouspyynnön teon yhteydessä tavoiteltiin, joten työllistämisvelvoitetta vuodelle 2016 esitetään muutettavaksi.

Ohjausryhmä on käsitellyt asiaa ja esittää, että työllistämisvelvoitteen määrä muutetaan vuoden 2016 osalta 3 %:iin pitkäaikaistyöttömien määrästä. Asiaa tarkastellaan vuosittain.

Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja:
Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen kohta 9.5. Työllistämisvelvoite, jossa on määritelty "Palveluntuottajan tulee työllistää vuosittain vähintään 6 % Jämsän kaupungin pitkäaikaistyöttömistä." muutetaan ohjausryhmän esityksen mukaisesti kuulumaan seuraavasti: " Palveluntuottajan tulee työllistää vuoden 2016 aikana vähintään 3 % Jämsän kaupungin pitkäaikaistyöttömistä. Työllistettävien määrä sovitaan vuosittain. "


Päätös:
-

Päätös asiaan tulee lautakunnan kokouksessa. Odotusarvoisesti asiallista keskustelua käydään jokseenkin paljon. Sen jälkeen kaupungin hallitus käsittelee asian.

Ohessa kokousmateriaalin sivujen määrä laskettuna.