sunnuntai 13. maaliskuuta 2016

Jämsän kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Aiempi kysymys: Kuka maksaa tälle uudelle Himoksen kylpylän paikalle vesihuollon rakentamisen?

Vastaus löytyy täältä: Jämsän kaupungin maapoliittinen periaateohjelma;

- - -
6.3. Maankäyttösopimukset Himoksella

Maankäyttösopimukset Himoksella noudattavat yleisesti kaupunginvaltuuston hyväksymää
menettelyä ja sopimusmallia. Sopijapuolina ovat kaupunki, Himos Infra Oy ja maanomistaja sekä tarvittaessa myös vesilaitos.

Maaomistaja vastaa kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista, joka sisältää vesihuollon lisäksi myös kadut, puistot, valaistuksen yms. Runkolinjojen rakentamisesta sovitaan tapauskohtaisesti sisältäen suunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan kustannukset. Kaupunki ja Himos Infra Oy vastaavat kunnallistekniikan rakennuttamisen toteuttamisesta. Kunnallistekniikan omistus jää Himos Infra Oy:lle.

Voimaan tulleen asemakaavan mukaisten korttelialueiden kunnallistekniikka ja muu
yhdyskuntarakenne toteutetaan maankäyttösopimuksessa sovitussa järjestyksessä ja aikataulussa.

Himoksen alueen kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen ajoituksen suunnitelmallisuus on tärkeää, koska vaikuttaa kaupungin talouteen ja resursointiin.
- - -

Aiempi virallinen vastaus oli, että kylpylän uusi sijainti nyt uudelle paikalle ei aiheuta vesihuollon runkolinjarakentamista ja kustannuksia kaupungille.

Jos vastaus rakentamistarpeesta ei pitäisi paikkaansa, niin: Jämsän kaupungin maapoliittinen periaateohjelma (6.3. Maankäyttösopimukset Himoksella);
- - -
Runkolinjojen rakentamisesta sovitaan tapauskohtaisesti sisältäen suunnittelun, rakennuttamisen ja valvonnan kustannukset.
- - -

Onneksi periaateohjelmassa on "aukko ja ratkaisu":
Jämsän kaupungin maapoliittinen periaateohjelma (6.3. Maankäyttösopimukset Himoksella);
- - - 
Sopijapuolina ovat kaupunki, Himos Infra Oy ja maanomistaja sekä
tarvittaessa myös vesilaitos.
- - -

Vesilaitos rakentaa kylpylään tarvittavat vesihuollon runkolinjat ja vesilaitoksen kustannukset eivät ole julkisia.