sunnuntai 6. maaliskuuta 2016

Kaavoitus Jämsä

"Jämsän kaupungin kaavoitustoimi valmistelee ja ohjaa kaupungin aluetta koskevaa kaavoitusta. Kaavamuotoja ovat yleis- ja asemakaavat sekä yksityisten maanomistajien tekemät ranta-asemakaavat."

Kylpyläalueen asemakaavan muutos ja laajennus "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma" oli nähtävillä 11.9.-25.9.2015.

Tekla 25.02.2016 § 31 - Tekninen lautakunta hyväksyy Himoksen kylpylän alueen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen luonnoksen ja päättää asettaa valmisteluaineiston julkisesti nähtäville.

Samassa kokouksessa Tekla 25.02.2016 § 34 merkitään tiedoksi Marja-Liisa Piispalan 24.1.2016 asemakaavahakemuksen peruutus. Tilatunnus 182-430-2-88.

Peruutus on merkitty tiedoksi 24.1.2016, eli kuukautta ennen kokousta. Peruutus käsitellään kokouksessa kaavahyväksynnän jälkeen. Minkälaisen asemakaavan muutoksen tekninen lautakunta on hyväksynyt ja minkälainen muutos laitetaan nähtäville?

Miksi yksi maanomistaja ja kaavaosallinen peruu osallistumisensa? Tämä varmaankin selviää nähtäville tulevasta materiaalista ja olisi mahdollisesti selvinnyt esityslistamateriaalista, jota ei Jämsän kaupunki tapansa mukaan oheista tarkastettuun pöytäkirjaan.