lauantai 11. kesäkuuta 2016

TE -keskus ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen

Luin tulevaa 15.6.2016 pidettävän Sosiaali- ja Terveyslautakunnan kokouksen pykäliä 5 ja 6. Otin molemmista pykälistä muutaman lauseen ihmeteltäväksi. Ja samalla heräsi joukko kysymyksiä.

- Miksi TE-keskus ei toimita pyydettyjä asioita? Miksi ei Jämsän Terveys
   eikä Jämsän kaupunki ole saanut pyydettyjä tietoja?
- Miksi useista pyynnöistäkään huolimatta tietoja ei ole toimitettu?
- Olisiko pitänyt pitää aiemmin "nelikanta" -neuvottelut Jämsän Terveyden johdon, 
   kaupungin työllistämisyksikön, tilaajan edustajien ja TE-keskuksen kesken?
- Mikä on TE-keskuksen rooli työllistämisessä?

Eräs työttömien kanssa pitkään läheisesti toimiva henkilö totesi, että "TE-keskuksen päätehtävänä näyttää olevan vain tilastojen tekeminen". Hän puhui kokemuksen syvällä rintaäänellä ja eikä tunnu juurikaan olevan väärässä lausunnossaan.

Tarkistin Wikipediasta asiaa ja siellä määritellään TE toimiston lakisääteiset päätehtävät:
työnhakijoiden nopean työllistymisen tukeminen,
osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen ja
yritysten toimintaedellytysten turvaaminen.

Mielestäni joku kuvio tässä ei oikeasti tunnu toimivan.

Otteet kokouksen asialistalta 5 § ja 6 §
- - -
1.9. - 31.12.2015

Yhtiö on ollut alusta asti halukas työllistämään useita kymmeniä henkilöitä, mutta TE-keskukselta ei esityksiä ole tullut kuin muutamista henkilöistä. Vuoden 2016 alussa on yhtiö palkannut kuusi henkilöä työllistämistuella.

Yhteistyöneuvottelu työllistämisasioista on käyty 2.6.2016 Jämsän Terveyden johdon, kaupungin työllistämisyksikön ja tilaajan edustajien kesken.Yhtiön työllistämistä on haitannut edelleen alkuvuodenkin osalta huomattavasti se, että TE-keskus ei ole toimittanut yritykselle tietoja mahdollisista sopivista henkilöistä useista pyynnöistä huolimatta. Myöskään kaupunki ei ole saanut kyseisiä tietoja. Osapuolet ottivat yhteyttä TE-keskukseen, joka vasta viime päivinä on alkanut toimittaa tietoja yritykselle.

6 § Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen 
1.1. - 31.3.2016

Yhtiö on työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä seurantajakson aikana yhteensä kuusi henkilöä. Yhtiön työllistämistä on haitannut huomattavasti se, että TE-keskus ei ole toimittanut yritykselle tietoja mahdollisista sopivista henkilöistä useista pyynnöistä huolimatta. Myöskään kaupunki ei ole saanut kyseisiä tietoja. Asiasta on käyty neuvottelu 2.6.2016 Jämsän Terveyden johdon, kaupungin työllistämisyksikön ja tilaajan edustajien kesken. Osapuolet ottivat yhteyttä TE-keskukseen, joka vasta viime päivinä on alkanut toimittaa tietoja yritykselle. Myös työllistämisyksikön ja JT:n välistä prosessia asian hoidossa on täsmennetty, jotta viiveitä tiedonkulussa ei tulisi.
- - -

TE-toimisto Wikipedia:
- - -
Vuoden 2013 alussa astui voimaan organisaatiouudistus, jonka myötä TE-toimistot liitettiin alueelliseen hallintoon ELY-keskusten yhteyteen. Samalla niiden määrä putosi 80:stä 15:een, niiden alueet ovat ELY-keskusten mukaisia. Uudistuksen myötä TE-toimistolle määriteltiin kolme lakisääteistä päätehtävää: työnhakijoiden nopean työllistymisen tukeminen, osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen.

Uudistuksessa TE-keskusten toiminnan painopiste muuttui enemmän yrityskeskeiseksi, sillä kaksi päätehtävistä palvelee yritysten etuja ja vain yksi työttömän etuja. Samalla työnhakijoiden kohtaamiseen käytetty aika on vähennetty minimiinsä ja suurin osa palveluista on muuttunut sähköisiksi. TE-toimiston mukaan asiakkaina toimivat yritykset eivät esimerkiksi tarvitse palvelua tiskin takaa kasvokkain virkailijan kanssa. Silti valtiovarainministeriön tilaaman ASPA 2014 -selvityksen mukaan 77% kansalaisista tarvitsee kasvokkaista palvelua TE-toimistossa.

- - -