perjantai 3. kesäkuuta 2016

Valtuustoaloite pormestarimalliin siirtymisestä

Mielenkiintoinen,..
- - -

Esitämme, että Jämsän kaupunki selvittää pormestarimalliin siirtymisen syksyn 2016 aikana ja että pormestarimalliin siirrytään huhtikuun 2017 kuntavaalien jälkeen.

Pormestarimalli on käytössä tällä hetkellä Tampereella ja Pirkkalassa. Helsinki on siirtymässä siihen vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen. 18000 asukkaan Pirkkala on hyvä vertailukohta Jämsälle.

Pormestarimalli on otettu käyttöön Pirkkalassa vuonna 2009. Pormestari on poliittinen johtaja, joka johtaa kunnan hallintoa ja taloudenpitoa. Hän toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja asioiden esittelijänä. Operatiivista toimintaa johtaa pormestarin nimittämä kansliapäällikkö. Pormestari on poliittinen, neljän vuoden määräajaksi valittava luottamushenkilö. Hänet voidaan vaihtaa, jos hän menettää valtuuston enemmistön luottamuksen.

Pirkkalan mallilla on tavoiteltu valtuuston vahvaa asemaa, poliittisen yhteistyön vahvistamista, pormestarin selkeää johtamista, kasvojen antamista vallalle ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista. Kokemukset ovat olleet positiivisia. Pormestarilla on aikaa kuntalaisten kuulemiseen ja vastaamiseen. On saatu selkeämpiä poliittisia päätöksiä, poliittisen yhteistyön hyvä henki, uutta luova ilmapiiri ja muutostahtoa kunnan toimintojen kehittämiseen. Kuntalaisten kiinnostus päätöksentekoon on lisääntynyt.

Pormestarimallissa päätöksenteko on vahvemmin konsensushakuista. Keskusteleva kulttuuri vaatii enemmän aikaa ja siinä korostuvat vuorovaikutustaidot. Pormestari kertoo kaikille ryhmille samanaikaisesti asioiden valmistelusta ja hakee etukäteistukea asioiden valmisteluun. Pelkästään tiedonvaihtoon tarkoitetussa poliittisessa valiokunnassa kokoontuvat pormestarin lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Vuonna 2013 tehtäviä selkeytettiin, sovittiin edustamistehtävien eroa suhteessa kunnanvaltuuston puheenjohtajaan. Samalla pormestarin tehtävien painoarvoa lisättiin, kun hänelle asetettiin vastuu parantaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Pirkkalassa kehittämistoimikunta on asettanut pormestarin tehtäviksi mm.
- kuntalaisdemokratia
- työnjako ja yhteistyö politiikan ja virkakoneiston välillä
- edustustehtävät ja kunnan edunvalvonta
- kuntastrategian valmistelun johtaminen
- kunnan talouden johtaminen
- sekä sisäisen että ulkoisen tiedotustoiminnan johtaminen, tiedonkulusta huolehtiminen
- uusien näkemysten ja ideoiden tuominen kunnan kehittämiseen
- kunnanhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista määrääminen
- kriisitilanteiden johtoryhmätyöstä vastaaminen

Lähteet:
Möller, Antti: Pormestarimalli - avoimempaa johtamista kuntiin
978-952-5078-43-5, verkkojulkaisu
- - -