tiistai 10. toukokuuta 2016

Politiikka, aate ja päätöksenteko

Tuli googlattua termejä politiikka, aate ja päätöksenteko.
- - -
Politiikka sana juontuu klassisen kreikan kielen sanasta politikos, "kansalaisia koskevaa". Alkuperältään politiikka on käytännön tai teorian vaikuttamista toisiin ihmisiin globaalilla, kansallisella tai yksilöllisellä tasolla. Nykyisessä yleiskielessä sanalla politiikka tarkoitetaan usein johonkin tiettyyn kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai jolla hoidetaan niitä. Usein sanaa käytetään puolueiden toiminnasta.

Aate on yksilön todellisuuskäsitystä hallitseva tai yhteisölle ominainen yleisluonteinen käsitys tai pyrkimys, se on välittömistä tarpeista riippumaton, mahdollisesti olemalla niille myös vastakkainen. Toisessa yleiskielen merkityksessä aate on yleisesti ajatus, mieleenjohtuma, jonka tarkoitus on esim. kehittää ongelmaan ratkaisu

Päätöksenteko on valitsemista vaihtoehtojen välillä. Se on ongelmanratkaisun osa-alue. Päätöksenteolla tarkoitetaan usein ainoastaan hallinnon päätöksentekoa, mutta päätöksenteko sisältää myös kaikki muut valinnat vaihtoehtojen välillä.

Päätöksenteko voi olla tilanteesta riippuen muun muassa järkiperäistä tai ei-järkiperäistä, tunne- tai tietopohjaista, yhdentekevää tai hyvin tärkeää.
- - -
Ilmeisesti, kun en kuulu mihinkään puolueeseen, niin politiikka ja aate ovat tuntemattomampia termejä aivokopassani.

Päätöksenteko on jo tutumpaa. Siis oikeasti olen päättämässä jämsäläisten asioista. En ole puolueiden ohjailtavissa - Olen oman tien kulkija. Aatteen palo tulee ihan omien korvien välistä eli teen niinkuin parhaaksi näen jämsäläisten edun nimissä.

Ajatuksia puran omalla tavallani Blogissani ja se herättää kiitosta ja pahennusta ;)