maanantai 22. kesäkuuta 2015

Totuuden äänitorvi


Maakaupat tulevalla kylpylän alueella

Kaupunginhallituksen esityslistan 16.6.2025 ja päätöksen § 223 mukaan hankkeessa kaupungin rooliksi esitetään maan hankintaa Tobermore Oy:ltä, joka on hankkeen 25 %:n osakas. Edelleen todetaan, että "maanhankinta hankkeen käyttöön on tyypillistä elinkeinoelämää ja työllisyyttä yleisesti palvelevia kunnan perustehtäviä". Näin varmasti on, kun kaupungin toimesta ostetaan tähän tarkoitukseen "ulkopuoliselta maanomistajalta" maata ja annetaan sen sitten hankkeeseen vuokralle. Onko valtuusto täysin selvillä, että miksi hankkeen osakas myyn maan kaupungille, joka vuokraa sen takaisin hankkeeseen? Se tapahtuu mm. seuraavista syistä;

- Maan myyvä osakas saa hankkeen rahoitusosuuden maakaupasta.

- Uudessa asemakaavassa tulee maalle rakennusoikeutta niin paljon, että kaupassa rakennusoikeuden hinta vastaa käypää hintaa, millä kaupunki voi maan ostaa. Hieno automaatio, missä kaupunki saa maa-alueen, sitä pienemmällä rakennusoikeushinnalla, mitä suurempi on kokonaisrakennusoikeus, koska maanomistajaosakkaan on saatava rahoitusosuutensa kokonaan hankkeen kaavoitetun maapohjan myynnin kautta.

- Vuokrasopimukseen laitetaan "vuokra-alueen lunastusehto", minkä mukaan vuokralainen voi lunastaa vuokra-alueen omakseen. Lunastusehdot tai sitten aikanaan lunastuspäätös hintoineen tehdään sillä virkamiesten ja hallituksen laatimilla perusteilla, että "kuinka tärkeä kylpylä on Jämsän kehitykselle".

Valtuusto on ylin päättävä elin ja ja se päättää suurista suuntaviivoista ja asioista eli tässä tapauksessa, että tähän hankkeeseen se investoi "kaupungilta edellytettyihin enintään 4,45 M€".


Alkuperäisen kylpyläpaikan hinta Jämsän kaupungille

Rinneyrittäjän sovintoesityksen mukaan, joka perustui Lemminkäinen Talo Oy:n ja kaupungin väliseen aiesopimukseen, kaupunki olisi saanut sopimusalueesta toteutumisen mukaan n. 10 M€, mistä kaupunki olisi maksanut edelleen toteutumisen mukaan rinneyrittäjälle 3,5 M€ vuokrasopimuksen purkamisesta kylpyläalueelta.

Nyt uudessa kylpylän sijoituspaikassa ja hankkeessa kaupunki ei saa rakennusoikeuksista yhtään myyntituloja, vaan joutuu sijoittamaan hankkeeseen 4,45 M€.

Eli SUMMA SUMMARUM: Teatterin mäen kypylän paikka on aika tarkalleen noin 10 M€ kalliimpi paikka kuin alkuperäinen kylpylän paikka rinteen juurella.


Totuuden äänitorvi voi pian saada itselleen arvonimen "Jämsän jurna", jonka ihan itse lanseerasin aiemmin. Mutta totuus ei pala tulessakaan.